Annette Søndergaard Gregersen

Profilbillede af Annette Søndergaard Gregersen

Docent

Københavns Professionshøjskole, Læreruddannelsen, FoU

Blogger på Franskbloggen

1   12

Om praksisfaglighed i sprogfagene engelsk, fransk og tysk

- et oplæg til en tænkepause til regering og folketing