Nils Wedel

Profilbillede af Nils Wedel

Lærer

Strandvejsskolen

Folkeskolelærer Diplomuddannelse i Specialpædagogik Kandidat i Pædagogisk Sociologi

0   3

Du og jeg Alfred

Kronik om Læringsrelationens helt grundlæggende betydning for elevernes læring og trivsel. Kronikken er skrevet i tæt dialog med Jonas Norgaard Mortensen, Institut for Relationspsykologi

0   5

Normalitetsbegreb og stigmatisering

Det er vigtigt vi forholder os kritisk til det herskende normalitetsbegreb betydning for stigmatisering af udfordrede elever.

0   12

Klasseledelse, elevkulturer og lærerkompetencer

Lærerens evne og vilje til at skabe den bæredygtige relation til eleverne er afgørende for god klasseledelse. Elevernes fællesskab, subkultur og kommunikation er vigtige faktorer for læreren, der må agere i en kompleks rolle.

0   15

7.A

I august 1998 mødte jeg 7.A, der gjorde mig afklaret på hvad der er vigtigt - for mig - at være, som lærer Tak