Lisbeth Burich

Profilbillede af Lisbeth Burich

Projektmedarbejder

UC SYD

Arbejder i Videncenter for Sundhedsfremme, University College SYD. Ansat i SHE-netværkets sekretariat.

0   11

Er måden, vi forstår mental sundhed på, forkert?

Antallet af børn og unge i Danmark, der mistrives, er stigende. Griber vi problemet an på den rigtige måde? Ny forskning peger på, at vores forståelse af mentale helbredsproblemer som et individuelt og biologisk fænomen kan stå i vejen for sundhedsfremmende indsatser, der virkelig kan gøre en forskel for skolebørns trivsel.

0   5

Social ulighed på skoleskemaet

Den sociale ulighed er vokset i Danmark de sidste 30 år. Nyt undervisningsmateriale til skolelærere stiller skarpt på ulighed i sundhed og giver lærere og elever kompetencerne til at skabe forandring.

0   9

Udeskole – sådan gør man i Nordmakedonien

Udeskolen er blevet en del af hverdagen i folkeskoler både herhjemme og i udlandet. Hvordan griber man udfordringen an i andre lande? I Nordmakedonien skaber eleverne selv rammerne for deres udendørs klasseværelse.