Maria Pia Pettersson

Profilbillede af Maria Pia Pettersson

lektor ph.d.

Erhvervsakademi og Professionshøjskole UC Lillebælt

Jeg er lektor i tysk og underviser i læreruddannelsen siden 1999. Lige siden har jeg været engageret i samarbejdet med praksis- og med det fremmedsprogsdidaktiske forskningsfelt, nationalt og internationalt. Lige så længe har jeg været fortaler for en anerkendende tilgang til alle sprog, for deres værdi for dannelse (og ikke kun uddannelse). Som forkvinde for Seminariernes Lærerforening, som censornæstformand i læreruddannelsen, som lektor og konsulent i CFU regi, som dansk repræsentant i den Internationale Tysklærerforening midt i OOerne har jeg engageret mig for etableringen af en dansk sprogpolitik til fremme for undervisning i flere fremmedsprog ud over engelsk. I 2013 blev det European Center for Modern Languages Danmark Kontoret etableret og jeg fik mulighed for at arbejde med i kontorets styringsgruppen. I 2017 lykkes det endeligt at få opbakning for alle fremmedsprog i form af Regeringens Strategi for Fremmedsprog i Uddannelsessystemet og den Nationale Center for Fremmedsprog blev etableret. Jeg blev inviteret til at være med i centrets advisory board, hvilket jeg tog gerne imod. Mit forskningsfelt er kulturdidaktikken i fremmedsprogsfagene generelt og specielt i folkeskolen som praksisfelt. Mit ph.d. har jeg forsvaret 2019 på SDU. https://sdunet.dk/-/media/files/forskning/phd/phd_hum/afhandlinger/2019/phd+afhandling+maria+pia+pettersson+potentialer+for+interkulturel+dannelse+i+folkeskolens+tyskunderv.pdf Jeg har ledet flere projekter, sidst et projekt finansieret af NCFF og professionshøjskolerne UCL og UC-Syd "Digitale Læremidler for interkulturel kommunikativ kompetence i tysk og engelsk". Den 1.2.2021 er jeg co-projektleder på "Tværsproglighed i Læreruddannelsen".

Ingen indlæg på folkeskolen.dk