Trine Elisabeth Hyllested

Profilbillede af Trine Elisabeth Hyllested

Lektor emerita,konsulent, ph.d.

trinehyllested.dk

Trine Hyllested er en erfaren underviser i natur/teknologi på læreruddannelsen. Hun interesserer sig især for læreprocesser i samspillet mellem skole og samfund, når læreren bruger alternative læremidler, f.eks. de nære omgivelser, museer, udeskole og virksomheder. Hun har erfaring med kvalitativ forskning i dette felt, samt forfatter- og redaktionsarbejde. Erfaring med administrativ og pædagogisk ledelse af pædagogisk udvikling med baggrund i mange års undervisning.

0   4

Kometernes Jul og Universet Udenom

En naturfaglig julekalender og "et univers udenom". Vi er ved at lave 10 små film om de 10 naturfaglige erkendelser med 5- 6.klasse som målgruppe som en del af "universet udenom". Filmene er for de natur/teknologilærere, der gerne vil have inspiration til deres undervisning fra museer og oplevelsescentre. Selvom vi er på lavbudget, vil vi gerne dele dem med jer!

0   2

To gode bøger og et par nørder

Anbefaling af ikkefagbog om Inge Lehmann og ikkefagbog om Marie Hammer og så alligevel dybt faglige og aktuelle. Et link til to begejstrede smådyrsbegejstrede stereolup-nørder og noget fra emu, du kunne få brug for i din undervisning.

0   14

Vi fortæller naturvidenskaben forfra

Information har lavet en artikelserie, der udgives gennem hele 2021. Den kan danne og oplyse nuværende og kommende naturfagslærere. Serien er simpelthen så godt lavet, at en gammel naturformidler og naturfagslærer er nødt til at skrive lidt om den. Bliver du nysgerrig ?

0   4

Elever undersøger verden og det har de altid gjort!

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en videnspakke om undersøgelsesbaseret undervisning bl.a. i grundskolen. Jeg har selv været kritisk medlæser på den, det må siges med det samme. Alligevel vil jeg tillade mig at lave reklame for den her. Videnspakken består af et vidensnotat, inspiration til undervisningsforløb, en powerpoint til faggruppemødet med refleksionsspørgsmål og en podcast der formidler refleksionerne på lyd.

0   4

Træer, knopper, blade og bark

Der er masser af læring at hente i de træer I har lige udenfor skolen. Bark, knopper, blade og blomsterne på træerne. Det er nu det sker!

0   17

Hvordan og hvorfor kan vi arbejde med naturoplevelser

Et helt frisk studie fra DPU ved Theresa Shilhab fortæller konkret om, hvordan du kan inddrage natur i din undervisning og hvorfor du skal gøre det. Formidlingen af studiet er dygtigt bygget op. Du kan bevæge dig fra at få et hæfte med gode ideer til din undervisning til evt. at læse lidt mere om, hvorfor du skal bruge naturen som læringsrum og teknologien som forlængelse af dine sanser. Der findes endvidere en mulighed for at fordybe sig i forskningslitteratur om emnet.

0   11

Hvor har vi lært at tage hensyn til fællesskabet?

Vi er trætte ja, men vi er faktisk lykkedes indtil nu! Lykkedes med at stå sammen hver for sig og generelt understøtte de fleste brancher. Sygehusvæsnet har knoklet, sygeplejerskerne har omskolet sig og stået ved de syges side. Sygehjælperne har fulgt og båret, vasket og madet. Plejehjemmene har været ekstremt udsatte. Lægerne har udsat sig for smitte. Tiltagene med nedlukning har først og fremmest skullet beskytte sygehusvæsnets funktionsdygtighed og kapacitet. Dog i hele samfundet er der blevet organiseret og støttet op. Supermarkederne er åbne, varene bliver leveret. Toge og busser kører. Andre fag har været udsat for smitte. Pædagogerne har taget de yngste, når de blev bedt om det. Lærerne er blevet gennet på arbejde og gennet tilbage til skærmen. De har undervist de yngste på skolen og de ældste på skærmen.

0   6

Når bæredygtighed bliver konkret-Den Grønne Rygrad

Jeg stødte på dem her på Folkeskolen.dk og tænkte: et af de utallige akademikergenererede projekter, der skal inspirere folkeskolens underfinansierede undervisning. Det, som de var ved at lave, det er altså lavet før. Jeg skrev og henviste bedrevidende til en masse sites og sendte nogle af mine artikler. Det tog de dog ikke ilde op. Tværtimod- de kontaktede de mig for at jeg skulle holde oplæg for dem.

0   15

Natur/teknologi er et meget forsømt fag

Natur/teknologi er et fag, der introducerer bredt til det naturfaglige vidensområde og er alment dannende for 1.-6.klasse. Faget forsøger at skabe rammer for omverdens forståelse og lægger grunden til at arbejde med overbygningsfagene biologi, geografi og fysik/kemi. Det er det største naturfaglige fag i folkeskolen med et anbefalet minimumstimetal på 360 timer. 29% af lærerne underviser i det, uden at deres ledere vel at mærke kan registrere dem som uddannede eller betragte dem som kvalificerede i faget på andre måder. I første til tredje klasse er procenten oppe på ca 35 % af lærerne, der underviser uden undervisningsfaglig uddannelse i faget (kilde kompetencedækning i folkeskolen, Uvm 2019/2020). -Hvad skal vi gøre ved det?