Trine Elisabeth Hyllested

Profilbillede af Trine Elisabeth Hyllested

Lektor emerita,konsulent, ph.d.

trinehyllested.dk

Trine Hyllested er en erfaren underviser i natur/teknologi på læreruddannelsen. Hun interesserer sig især for læreprocesser i samspillet mellem skole og samfund, når læreren bruger alternative læremidler, f.eks. de nære omgivelser, museer, udeskole og virksomheder. Hun har erfaring med kvalitativ forskning i dette felt, samt forfatter- og redaktionsarbejde. Erfaring med administrativ og pædagogisk ledelse af pædagogisk udvikling med baggrund i mange års undervisning.

0   4

Træer, knopper, blade og bark

Der er masser af læring at hente i de træer I har lige udenfor skolen. Bark, knopper, blade og blomsterne på træerne. Det er nu det sker!

0   17

Hvordan og hvorfor kan vi arbejde med naturoplevelser

Et helt frisk studie fra DPU ved Theresa Shilhab fortæller konkret om, hvordan du kan inddrage natur i din undervisning og hvorfor du skal gøre det. Formidlingen af studiet er dygtigt bygget op. Du kan bevæge dig fra at få et hæfte med gode ideer til din undervisning til evt. at læse lidt mere om, hvorfor du skal bruge naturen som læringsrum og teknologien som forlængelse af dine sanser. Der findes endvidere en mulighed for at fordybe sig i forskningslitteratur om emnet.

0   11

Hvor har vi lært at tage hensyn til fællesskabet?

Vi er trætte ja, men vi er faktisk lykkedes indtil nu! Lykkedes med at stå sammen hver for sig og generelt understøtte de fleste brancher. Sygehusvæsnet har knoklet, sygeplejerskerne har omskolet sig og stået ved de syges side. Sygehjælperne har fulgt og båret, vasket og madet. Plejehjemmene har været ekstremt udsatte. Lægerne har udsat sig for smitte. Tiltagene med nedlukning har først og fremmest skullet beskytte sygehusvæsnets funktionsdygtighed og kapacitet. Dog i hele samfundet er der blevet organiseret og støttet op. Supermarkederne er åbne, varene bliver leveret. Toge og busser kører. Andre fag har været udsat for smitte. Pædagogerne har taget de yngste, når de blev bedt om det. Lærerne er blevet gennet på arbejde og gennet tilbage til skærmen. De har undervist de yngste på skolen og de ældste på skærmen.

0   6

Når bæredygtighed bliver konkret-Den Grønne Rygrad

Jeg stødte på dem her på Folkeskolen.dk og tænkte: et af de utallige akademikergenererede projekter, der skal inspirere folkeskolens underfinansierede undervisning. Det, som de var ved at lave, det er altså lavet før. Jeg skrev og henviste bedrevidende til en masse sites og sendte nogle af mine artikler. Det tog de dog ikke ilde op. Tværtimod- de kontaktede de mig for at jeg skulle holde oplæg for dem.

0   14

Natur/teknologi er et meget forsømt fag

Natur/teknologi er et fag, der introducerer bredt til det naturfaglige vidensområde og er alment dannende for 1.-6.klasse. Faget forsøger at skabe rammer for omverdens forståelse og lægger grunden til at arbejde med overbygningsfagene biologi, geografi og fysik/kemi. Det er det største naturfaglige fag i folkeskolen med et anbefalet minimumstimetal på 360 timer. 29% af lærerne underviser i det, uden at deres ledere vel at mærke kan registrere dem som uddannede eller betragte dem som kvalificerede i faget på andre måder. I første til tredje klasse er procenten oppe på ca 35 % af lærerne, der underviser uden undervisningsfaglig uddannelse i faget (kilde kompetencedækning i folkeskolen, Uvm 2019/2020). -Hvad skal vi gøre ved det?