Vibeke Christensen

Profilbillede af Vibeke Christensen

Lektor

Syddansk Universitet

Jeg er tidligere folkeskolelærer i Aalborg kommune, lærer på læreruddannelsen, UCN, og nu uddannelsesforsker på Syddansk Universitet. Min primære forskningsområder er skrivning og tekstproduktion for læring og danskfagets didaktik, herunder multimodalitet Jeg er tilknyttet Center for Grundskoleforskning

2   7

Giver det mening at tale om skoletræthed? Og er det konstruktivt?

Måske er elever trætte af fag frem for skole

1   11

Vi har jo faglig skrivning, hvorfor så også fagspecifik skrivning?

Om skrivning, som kræver indsigt i fagets indhold og det faglige fællesskab