Jonas Callesen

Profilbillede af Jonas Callesen

Lærer & TR

H. C. Andersen Skolen

1   8

Man fodrer hunden med sin egen hale i Crawleys prestigeprojekt Odinskolen

Odenses BU-rådkvinde, Susanne Crawley, har set et potentiale mht. at børnene i Vollsmose kunne have godt af at H.C. Andersen Skolens socialpædagogiske stil og Abildgårdskolens lovmedholdelige grundighed og ordentlighed bliver blandet i et mix. Men uden ekstra finansiering risikerer prestigeprojektet Odinskolen at blive luftsteg og vindfrikadeller, og slagplanen med 2 lærer-ordninger i dansk+matematik, hyppigere skolehjemsamtaler og nye socialpædagogiske indsatser ender med at være gammel vin på genbrugte, slidte flasker, der uden nødvendige ekstra ressourcer kan blive en ulempe for børnene, samtidig med at deres familier står i diskriminerende voldsomme forandringer iværksat for lejernes og skatteborgernes egne penge. For ikke at tale om den skuffelse og resignation der risikerer at brede sig i det hårdt prøvede personale, hvis den politiske finte med fastfrysningen af midler, viser sig at være et røgslør, der ikke konkret skaffer mere kendt voksen kontakt til børnene. Som lærer i denne symbolpolitiske manøvre føler jeg mig til tider mindet om Winston i George Orwells 1984- totalovervåget af regnearksmennesker og underlagt propagandaafdelingen for såkaldte sandheds tolkninger af virkeligheden. I for neden vedhæftede visionspapir er der tale om gode intentioner som få kan være uenige i. Hvis de ligesom folkeskolereformens intentioner ender med at være ufinansierede, fluffy visioner under reelle spareøvelser, vil den menneskelige og økonomiske omkostning for Odense som by og det danske samfund som helhed blive meget dyrere. Uigennemskueligt for den enkelte elev, lærer og borger. Lidt ligesom overenskomstaftaler kan være det for menige medlemmer. Intet nyt under solen der.

5   8

Skolesammenlægningen i Vollsmose 2019-2022- Tidslinjecollage med kilder & op+ned i processen

Det skal godtnok blive superkvalitativt fedt engang for at retfærdiggøre al den mangel på demokratisk dialog og hårde indgriben i elevers studiemiljø, borgernes nære velfærd og de ansattes arbejdsmiljø, der er sket og jævnligt sker.

1   67

Strøtanker om afstemning, formandsvalg og DLFs struktur

Vi kan forbedre Bondos skitse til OK 2021