Trine Maria Rasmussen

Profilbillede af Trine Maria Rasmussen

Lærerstuderende

Københavns Professionshøjskole

Lærerstuderende med fag i dansk, engelsk og samfundsfag. Aktiv i Teachers For Future og Lærerstuderendes Landskreds Carlsberg.

0   0

En lærerstuderende og dennes fiktive elever

Som lærerstuderende har jeg min daglige gang i det faglige indhold. Men hvem er de elever, som jeg skal formidle til? Os, der ikke har stor praktisk erfaring i at undervise på flere klassetrin, må udvikle vores opgaver med en fiktiv klasse for øje.

0   3

Coronarestriktionerne har gjort mig til en bedre lærer

Ikke fordi at natklubberne nu lukker tidligere og jeg derfor læser endnu mere. Men fordi jeg kan sætte mig i elevernes sted i undervisningen.

2   6

Det er folkeskolens formål at forberede eleverne til medansvar. Så selvfølgelig skal de lære om bæredygtighed.

Undervisning i klimaforandringer og bæredygtighed er ligesom seksualundervisning. Det er for sårbart et emne til, at vi kan lade det være op til elevernes egen internetsøgning.

0   3

Jeg er ikke LÆRERstuderende, men lærerSTUDERENDE

Læreruddannelsen er andet og mere end faglighed. Den bidrager også til den studerendes personlige udvikling. For hvilken lærer vil man være? Og hvilken lærer kan man blive?

0   0

En klimaplan er meget godt - men grøn dannelse afhænger stadig af folkeskolen.

Hvordan sikrer vi bedst en grøn fremtid? Ved at sikre de næste generationer en grøn dannelse.