Trine Maria Rasmussen

Profilbillede af Trine Maria Rasmussen

Lærerstuderende

Københavns Professionshøjskole

Lærerstuderende med fag i dansk, engelsk og samfundsfag. Aktiv i Teachers For Future og Lærerstuderendes Landskreds Carlsberg.

0   2

Folkeskolen skal forebygge klimaangst blandt eleverne

Folkeskolens opgave er at forberede sine elever på fremtiden. Problemet er at den fremtid, der er foran os, er en anden end den vi forbereder vores elever på.

0   5

Folkeskolens svar på klimakulturens krise

”Klimakrise” er et hyppigt anvendt ord. Det har det sådan set været længe. Men der er brug for, at vi også italesætter et andet aspekt; nemlig kulturen. Folkeskolen har en afgørende rolle for samfundets udvikling – også når det kommer til at blive grønnere.

0   18

21,7% af lærerstuderende ved ikke hvad de skal efter endt uddannelse. Her kan praktikken være afgørende for, at vi vælger folkeskolen.

Praktikken er et af læreruddannelsens bærende elementer. Både i forhold til at den studerende tilegner sig essentielle kompetencer, men også for at den studerende kan se sig selv i folkeskolens dagligdag.

0   4

En lærerstuderende og dennes fiktive elever

Som lærerstuderende har jeg min daglige gang i det faglige indhold. Men hvem er de elever, som jeg skal formidle til? Os, der ikke har stor praktisk erfaring i at undervise på flere klassetrin, må udvikle vores opgaver med en fiktiv klasse for øje.

0   4

Coronarestriktionerne har gjort mig til en bedre lærer

Ikke fordi at natklubberne nu lukker tidligere og jeg derfor læser endnu mere. Men fordi jeg kan sætte mig i elevernes sted i undervisningen.

2   7

Det er folkeskolens formål at forberede eleverne til medansvar. Så selvfølgelig skal de lære om bæredygtighed.

Undervisning i klimaforandringer og bæredygtighed er ligesom seksualundervisning. Det er for sårbart et emne til, at vi kan lade det være op til elevernes egen internetsøgning.

0   4

Jeg er ikke LÆRERstuderende, men lærerSTUDERENDE

Læreruddannelsen er andet og mere end faglighed. Den bidrager også til den studerendes personlige udvikling. For hvilken lærer vil man være? Og hvilken lærer kan man blive?

0   0

En klimaplan er meget godt - men grøn dannelse afhænger stadig af folkeskolen.

Hvordan sikrer vi bedst en grøn fremtid? Ved at sikre de næste generationer en grøn dannelse.