Anders Bondo Christensen

Profilbillede af Anders Bondo Christensen

lærer

10   39

Vi skal ikke have en privat læreruddannelse

Men det forudsætter, at professionshøjskolerne tager sig gevaldigt sammen

0   6

Hent børnene hjem fra lejrene i Syrien

Vi skal ikke acceptere, at danske børn bliver fysisk og psykisk nedbrudt i interneringslejre i Syrien

2   19

Medlemsdemokratiet

I debatten i forbindelse med urafstemningen om arbejdstidsaftalen (A20) var der en del kommentarer til medlemsdemokratiet i Danmarks Lærerforening.

1   8

Tak!

13   15

Hvem kan stemme til urafstemningen?

Valget stod mellem to principper, hvor ingen af dem var optimale.

28   71

Skoler, daginstitutioner og ungdomsuddannelser åbner

Vi skal beskytte børn, unge og voksne i risikogruppen

1   31

Pædagogiske overvejelser efter en uge med hjemmeundervisning

I forståelse med Svend Brinkmann bringer jeg her Brinkmanns pædagogiske overvejelser efter en uge med hjemmeundervisning😊

0   34

Fælleserklæringen styrker kommunerne i forhold til COVID-19 udfordringerne.

Organisationerne i Forhandlingsfællesskabet har sammen med KL med fælleserklæringen skabt et godt udgangspunkt for at løse de udfordringer, vi står overfor.

0   10

Godt nytår!

Vi går et spændende år i møde.

1   15

DLF og DF: Retten til frisk luft og et godt indeklima

I fredags behandlede Folketinget Dansk Folkepartis beslutningsforslag om indeklima i folkeskolen. Det er forhåbningen, at der i fællesskab med de andre politiske partier kan findes en ordentlig løsning på de kritisable indeklimaforhold, som der præger de danske klasseværelser, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl og Anders Bondo i dette fælles debatindlæg.

1   8

Skolemødet – en invitation til en ny samarbejdsmodel for folkeskolen

Med afsæt i Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal samler DLF forskere, politikere og praktikere fra lærerprofessionen til skolemøde i dag den 5. december. Håbet er at finde et afsæt til en fælles samarbejdsform for folkeskolen.

0   5

Skolemødet

9   118

Formandsvalg - jeg genopstiller til formandsposten

I næste uge er der kongres i Danmarks Lærerforening. Punkt 9 på dagsordenen er valg af formand. Jeg vil være kandidat. Nedenfor kan du læse om overvejelserne bag mit kandidatur.

0   15

Uddannelsesforskning

En hjælp til en bedre skole? Myndighedsbetjening? Eller er det mest for forskernes skyld?

1   9

En god kongres er slut

Den 8. kongres i Education International styrker det internationale arbejde og styrker Danmarks Lærerforenings muligheder.

0   3

Quality education for all

Education International tager FN’s verdensmål alvorligt

0   10

Solidaritet

Samarbejdet med andre lærerorganisationer gør en forskel