Dorte Lange

Profilbillede af Dorte Lange

16   6

Bedste afsæt for kommende forbedringer

Debatten fortsætter - og tak for den! Engagementet blandt DLFs medlemmer er nok det allerstærkeste vi har at bygge fagforening på. Det engagement, og så forhåbentlig et flertal for ja til arbejdstidsaftalen vil gøre, at vi har et godt afsæt til at skabe fremtidige forbedringer. Jeg mener ikke, at et flertal for nej vil give os et afsæt, der er lige så godt. Når jeg tidligere har givet udtryk for dette, er det af nogen blevet opfattet som om jeg forsøger at "skræmme" nogen til at stemme ja. Det ønsker jeg ikke at gøre. Jeg ønsker blot at fortælle, hvordan jeg vurderer situationen.

41   35

Stem ja - og lad lærerne få plads i førersædet igen

Dette indlæg er et forsøg på at svare på tre spørgsmål jeg ofte er blevet stillet i debatten. Min klare opfordring er at stemme JA til aftalen. Du og dine kollegaer får overenskomstsikret ret til indflydelse på jeres arbejdsliv. Aftalen vil betyde indblik i fordeling af ressourcerne, at ledelsen skal sørge for at du kan forberede undervisningen, og at der er et rimeligt forhold mellem arbejdstid og opgaver. Arbejdsmiljøet vil blive styrket, og vi har nogle muligheder for fremtidig udvikling af arbejdsforholdene, som er helt unikke. Jeg håber virkelig, at du vil stemme JA til aftalen.

9   7

Et vendepunkt

Aftalen om arbejdstid for lærere kan blive det vendepunkt, der betyder opgør med topstyring og sætter lærerfagligheden i centrum igen. Stem ja og lad os få indflydelse og muligheden for at levere god undervisning til at dominere skolehverdagen. Det kommer der godt arbejdsmiljø ud af.

19   329

Hold modet oppe – trods tåbelig leder i Berlingske

Det er simpelthen for dumt, det der står i Berlingskes leder. Glem den hvis du kan, og brug påsken til at samle kræfter. Der bliver brug for dem til at få hverdagen i gang igen.

0   82

Glad for at kunne fortsætte arbejdet allerede dagen efter genvalget

Vores arbejde internationalt har igen givet gode argumenter, som kan understøtte, at vi får skabt bedre rammer for lærernes arbejde, deres trivsel og arbejdsmiljø i folkeskolen. Allerede dagen efter kongressen hentede vi gode argumenter på en konference i samarbejde med undervisningsministeriet om den seneste internationale tendens "Teacher-leadership". Det dejligt fortsat at kunne bidrage - også med det

0   196

Det er ikke kommet af sig selv

Vi oplever lige nu en helt anden stemning om lærernes arbejde i folkeskolen fra meningsdannere, journalister og politikere. Den nye stemning er ikke kommet af sig selv, og jeg er rigtig glad for at have været med til at fremme den gode udvikling. Vi er imidlertid slet ikke i mål, og jeg genopstiller til næstformandsposten for at fortsætte og styrke vores arbejde.

0   40

Nu begynder et spændende arbejdsår i Danmarks Lærerforening.

Jeg glæder mig til dette nye arbejdsår, hvor nye muligheder skal bruges til gavn for medlemmerne i Danmarks Lærerforening. Om to måneder afgør kongressen valget til næstformandsposten - og jeg glæder mig også til debatterne op til det valg.

0   8

Global modstand mod privatisering og kommercialisering af uddannelse

På Education Internationals kongres har vi givet hinanden håndslag på at fortsætte og udvikle kampen mod privatisering og forringelse af uddannelser - både i udviklingslande og i vores egen del af verden. Billedet viser et panel hvor jeg deltog sammen med repræsentanter fra lærerforeninger fra Uruguay, Philippinerne, Kenya og USA

0   10

Taking the lead for democracy

Jeg talte på kongressen om vigtigheden af at vores elever undervises og lever i et demokratisk miljø hver dag. Det var til støtte for en af resolutionerne her på EIs verdenskongres. Se talen her - som naturligvis er på engelsk. (Og der er en lille opfordring til sidst om at vi ikke bliver alt for detaljerede i vores beslutninger på kongressen. Der skal kunne prioriteres i løbet af de 4 år der skal gå til næste kongres.)

0   0

Nyt folketing

0   18

Kære lærere. Bland jer i valgkampen.

#Vivilfolkeskolen