jørn mortensen

Profilbillede af jørn mortensen

lærer og speciallærer. (pensioneret)

Pensioneret speciallærer og lærer. Sidste arbejdsplads var Nymarksskolen, Kerteminde kommune.(Referencer må gerne hentes). Vil gerne fortsat have en tilknytning til skoleverdenen. Gerne som støtte i relation til integration af elev(er) med særlige behov, kvalificeret lektiehjælp i forbindelse med indførelse af den nye reform (til elevgruppe med vanskeligheder grænsende til specialundervisning), midlertidig hjemmeundervisning til elever i krise eller af anden årsag ikke går i skole, rådgiver/ vejleder for lærer/lærere med inklusionselever i klassen, vikar i centerklasser. Da jeg har specialer i elever med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller multihandicap samt elever med svære læse-/stavevanskeligheder vil deltidsarbejde på et bosted el. lign. også være velkommen. Før Nymarksskolen og arbejdet med projekt Markhuset, arbejdede jeg som lærer og speciallærer i 27 år ved nu nedlagte Humlehaveskolen i Odense. Undervisning i modtageklasse og lign. er derfor også en mulighed. Mobil:28730144.

0   440

Inklusion og specialundervisning.

Bestræbelserne på at vende strømmen fra eksklusion til inklusion har fået karakter af et sandt paradigmeskift i den danske folkeskole.