Ahmet Demir

Profilbillede af Ahmet Demir

Soialkonsulent

Om min baggrund Jeg er tyrkisk kurder og opvokset i en landsby i Tyrkiet. Jeg har 7 søskende og har selv to voksne sønner. Jeg er dansk statsborger og har boet i Danmark siden 1980. Jeg er bl.a. uddannet Cand. Pæd. og familieterapeut. Om mine erfaringer Mine erfaringer med pædagogisk og terapeutisk arbejde med socialt udstødte grupper og unge mønsterbrydere rækker tilbage til 1983. Fra 1992 – 2008 har jeg været leder af et socialpædagogisk tilbud for børn og unge fra 12 – 23 år. Desuden har jeg i en årrække fungeret som konsulent, supervisor, underviser og kursus- og foredragsholder for bl.a. institutioner, kommuner og andre myndigheder. Endvidere er jeg aktiv debattør i såvel skrevne som elektroniske medier, ligesom jeg har udgivet bogen ”De forbandede unge” og er medforfatter på flere andre publikationer. Fra 01/10/2008 er jeg selvstændig socialkonsulent på fuld tid. Uddannelser •1-årig supervisionsuddannelse på Professionshøjskolen Metropol, 2010 – 2011 •1-årig efteruddannelse i eksistentiel/filosofisk psykoterapi på Psykoterapeutisk Institut, 2009 – 2010 •Lederkursus i anerkendende kultur, Hvidovre Kommune 2008 •Familieterapeut på Kempler Institutet, 1995 – 1998 •Cand. Pæd. på DLH, 1991 – 1998 •Lederuddannelse, Hvidovre Kommunes, 1996 •Voksenpædagogik på KUA, RUC og DLH, 1991 – 1993 •Linjestudium i pædagogik på Folkeuniversitetet, 1988 – 1991 •Klubvejleder, 1987 – 1988 •Socialpædagogisk grundkursus på Folkeuniversitet, 1986 •Klubpædagog, 1986 – 1988 •Specialkursus for herboende undervisende udlændinge, 1984 – 1985 •Voksenpædagogisk grundkursus I – II, 1984 – 1985 •Studentereksamen i Tyrkiet, 1980 Erhvervserfaring •01/10/2008: Selvstændig socialkonsulent •1989 – 2008: Leder af Blæksprutten, et socialpædagogisk tilbud i Hvidovre kommune •Fra 1989: Underviser og gæstelærer på forskellige læreranstalter, bl.a. Danmarks pædagogiske Universitet •Fra 1985: Foredragsholder, superviser og personaletræner. •1985 – 1989: Tolk •1985 – 1989: Aftenskolelærer, underviste i dansk og tyrkisk •1987 – 1989: Pædagog i en fritids- og ungdomsklub i Brøndby Strand •1984 – 1987: Var med til starte en byggelegeplads i Avedøre Stationsby og var opsøgende medarbejder, blandt andet for at synliggøre institutionernes pædagogiske tilbud til etniske familier, 20 timer om ugen •1983 – 1984: Støttepædagog for et etnisk barn, 15 timer om ugen •1981 – 1982: Metalarbejder på en metalfabrik i Herlev •1980 – 1981: Ufaglært metalarbejder på fabrik i Hvidovre Publikationer •“Hjertet på rette sted – Socialt arbejde på tværs af kulturelle forskelle”. Af Ahmet Demir og Hanne Merete Pedersen 2009 •“De forbandede unge” Af Ahmet Demir. Om konfrontationspædagogik. Udgivet af forlaget systime i maj 2001 Medforfatterskab •“Hvis er barnet” – En antologi om opdragelse. Redigeret af Spæt Henriksen og Annette Daugaard Bentzen, Forlaget Børn & Unge 2002 •Artikelhæfte: “Samvær – selvværd – ligeværd” – Integration i ungdomsklubben. Udgivet af US – centret 2002 •“Stemmer” – Essay: Integration, kultur, vold, ungdom. Redigeret af Torben Svendrup. Udgivet af Ind-Sam 1998 •Videofilmen “Mønsterbrydere og de professionelle” (1996) Baggrunds- og udviklingsgrupper •2002: Deltager i baggrundspanelet for kampagnen ‘Brug for alle unge’ i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration •2001 – 2002: Med i Etnisk Tænketank Forum i LO •2001- 2002: Med i Dialog- og ide forum i regeringens udrykningshold Tillids- og bestyrelsesposter •1987 – 2001: Kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre. Liste T, Tværpolitisk liste •1988 – 1991: Repræsentant for BUPL og LDK i LOs indvandrerudvalg •1987 – 1990: Medlem i BUPLs centrale pædagogiske udvalg •1985 – 1989: Medlem i BUPLs afdelingsbestyrelse •1985 – 1987: Medlem i afdelingsbestyrelsen i Avedøre Stationsby med interesse i at byge bro mellem danske og etniske beboere Interesser Faglitteratur, faglige udviklingsforummer, pædagogiske metoder, politik – især på det sociale og kulturelle område, og mest omkring, hvordan vi kan skabe plads til de dårligt socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt stillede familier, børn og unge i samfundet.

0   3

Social kontrol er menneskefjendsk

Uanset kulturel baggrund har ingen ret til at udøve social kontrol. Nogen tror, at de har ret til at kontrollere nær familie, men alle har ret til at leve egne liv, uden at nogen gør sig til dommer over det.

0   0

Jeg har brune øjne, skal jeg ud af landet!

Børn og unge er frustrerede, så jeg vil opfordre både pædagogisk personale og forældre til at være opmærksomme på børnenes samtaleemner og præge dem i en sund dialog, blandt andet i forhold til hadprædikanter i forbindelse med folketingsvalget.

0   1

Ansvaret for dynamisk samarbejde mellem forældre og professionelle

Min artikel primært handler om forældre fra etniske minoriteter, der lever socialt udsat. Hensigten med indlægget er at påpege, hvordan et samarbejde mellem forældre, skoler og pædagogiske institutioner påvirker børns trivsel.

0   4

Børn er gidsler mellem forældre og politikere

Regeringen overser kompleksiteten i forældrenes ansvar

0   5

At sende børn til genopdragelse

Jeg er glad for, at politikerne tager emnet op, da vi skal passe godt på børnene, men jeg er ikke enig i løsningsforslaget. Derfor giver jeg her mine bud på, hvorfor forældre sender deres børn af sted og konsekvenserne for børnene samt kigge på politikernes forslag om straf.

0   337

Arabiske børns misbrug af deres modersmål

Nogle arabiske børn bruger i pædagogisk kontekst deres modersmål til at chikanere jævnaldrende og pædagogisk personale. Jeg mener, at disse børns handlinger på ingen måde kan accepteres, og vil i min artikel give mine bud på, hvordan det pædagogiske personale kan håndtere disse børn.

0   42

Integration?

Social kontrol I vores kapitel beskriver vi fænomenet social kontrol på flere niveauer, og hvordan denne kontrol kan udvikle sig til social ansvarlighed. Jeg mener, at social kontrol er et udtryk for, at udøverne på mange måder føler sig uden for samfundet og frygter at miste deres børn til den danske kultur eller lignende.

0   368

Børn er vores øjesten

Med dette indlæg har jeg lyst til at fokusere på forældre, der mister deres børn uanset barnets alder, og om de har mistet barnet til sygdom, krig, naturkatastrofer eller andet.

0   348

Især unge piger lider under social kontrol

Både børn og forældre betaler prisen, når forældre vil demonstrere for sig selv, at de er forældre, selv om de kæmper med voldsomme problemer

0   450

Hvorfor tiltrækkes unge af ekstreme holdninger?

Hvad driver unge til at ofre deres liv for en ekstrem religiøs overbevisning? Med mit indlæg vil jeg belyse emnet med henblik på at forstå ekstreme religiøse holdninger og radikalisering.

0   144

Krig i børneperspektiv

Israels militære angreb på FN-skoler i Gaza og drabene på børn og civile gør ondt på ethvert menneske. Alene tanken om, at vores barn kunne blive dræbt af bomber, får os til at gyse, men det er realiteten i Gaza og mange andre steder i verden, hvor børn og civile bliver dræbt.

0   677

Hvordan bryde den sociale arv blandt flygtninge?

Nøglerne til motivationen for at bryde den sociale arv

0   535

Effektiv samarbejde med tosprogede forældre

At samarbejde med udsatte, tosprogede forældre kræver vedholdenhed, og personlig at møde op hos forældrene.

1   374

”Vold mod børn har ikke noget med islam at gøre”

Nej til vold mod børn. Forældre vil gerne tilegne sig kompetencer til at være betydningsfulde for deres børn. Vold mod børn har ikke noget med islam at gøre, så jeg vil her give mit bud på, hvilke forhold der spiller ind, når forældre svigter deres børn.

0   605

Svigter flygtningeforældre deres børn?

Jeg mener, at følgende løsninger er mulige. Når vi modtager flygtninge, og de får flygtningestatus i landet, mener jeg, at følgende kan hjælpe forældrene med at tage ansvar for deres børn.

0   428

Pædagogiske redskaber til konflikthåndtering blandt børn og med voksne!

Konkrete pædagogiske redskaber for dig som professionel eller frivillig, så du kan håndtere konflikter mellem børn og med voksne.

0   353

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering mellem voksne, voksne og børn samt børn imellem kræver, at vi voksne er udviklingsorienterede for at håndtere konflikter på en konstruktiv måde.

0   422

At kæmpe for et værdigt liv!

Alle mennesker ønsker at have et værdigt liv.

0   267

Tal med børnene, også om døden!

Små børn har en ubeskrivelig evne til at reagere, så det giver mening i et samspil. I det samspil skal man efter min mening også tale om døden.

0   686

Vold i familier

Vold ødelægger børn psykisk, socialt, fagligt og menneskeligt. Her er der inspiration til, hvad du som forældre og voksen kan gøre for at stoppe voldelige handlinger i din familie