Marina Norling

Profilbillede af Marina Norling

Master i læsning fra Århus Universitet, uddannet læsevejleder og lærer.

Arden Skole

8   10

Sprogvurdering 3-6 - En overtrædelse af ligebehandlingsloven?

Jeg er på vej i at skrive en henvendelse til Folketinget angående problemerne med Sprogvurdering 3-6. Jeg er ikke helt færdig, måske skal der mere med? En henvendelse til Udvalgene i Folketinget kræver jo, at der er nok patos til, at politikerne vil tage sagen op med ministeren. Derfor vil jeg gerne have en kommentar, hvis nogen her på folkeskolen.dk har gode råd eller ideer. Nedenstående indlæg er en smule forkortet, man kan læse hele henvendelsen i den vedlagte fil, Forløberen for dette indlæg findes her: https://www.folkeskolen.dk/1858232/groteske-testresultater

24   53

Groteske testresultater

Slår man ordet grotesk op i den danske ordbog, får men tre definitioner. Ordet kan betyde urimelig eller upassende i en chokerende grad. Det kan også betyde med forvredne, overdrevne (og uhyggelige) træk. Endelig kan det betyde skør og komisk overdreven i sin fremtoning.

0   3

Bilag 3A Løsningsbeskrivelse Til kontrakt. (10. juli 2006)

Hvordan ser de historiske dokumenter om de nationale test ud?

18   29

Hvad er op og ned i kritikken af de nationale test?

Zetland bragte for nyligt et indlæg af Sara Alfort, der gav sit bud på fortællingen om de nationale test. Men der findes flere udgaver af fortællingen om disse tests.

2   11

Gratis alternativ til "Beregneren" fra Nordicmetrics

Jeg er bekymret for, om min kommune vil indføre Nordicmetrics "Beregneren", og har derfor skrevet en mail til dem, hvor jeg beskriver fordelene ved at bruge et af de gratis alternativer på testogprøver.dk. Står du som lærer i samme situation, er du velkommen til at låne fra mit skriv. Min kommune er en PLF-kommune, så jeg skriver selvfølgelig særligt om, hvilke fordele der er ved at bruge det gratis alternativ på testogprøver.dk ud fra et PLF-perspektiv

10   15

Hvad foregår der i inde hos PISA-Danmark?

I de seneste PISA-målinger har vi set uforklarlige udsving i det danske resultat i matematik. Vi oplevede et uforklarligt dyk på 10 point i resultatet i 2009 og her i 2015 oplever vi en tilsvarende uforklarlig stigning på 10 point. Hvad foregår der? Har det noget med PISA-Danmarks egne statistiske metoder at gøre?

0   26

DVO-testen er et net med store huller

Dansk Videnscenter for Ordblindhed udviklede i 2007 en procedure til identifikation af elever i risiko for ordblindhed. Denne procedure hedder i daglig tale DVO-testen og benyttes i 2. og 3. klasse. Her i 2016 har Aarhus kommune besluttet at gøre denne test obligatorisk på alle kommunens skoler. I den anledning vil jeg lige give et par gode råd om brug af DVO-testen. DVOs screening for ordblindhed er nemlig ikke et finmasket net, der fanger hovedparten af eleverne i risiko for ordblindhed. DVO-testen er et net med store huller,

2   8

Sidste nyt om de nationale test

Følgende fejlmelding er fundet på de nationale tests hjemmeside. Det viser sig, at der er sket en fejl i afprøvningen af nye opgaver til testene i dansk. Opgaverne har fået tildelt en forkert sværhedsgrad og nu vil ministeriet rette fejlen efter 14 dages frivillige tests. Det er ikke første gang, at tilførsel af nye opgaver til opgavebanken har givet mærkbare udsving i landsresultatet i de nationale test. Hvor længe skal dette testcirkus fortsætte?

7   689

De nationale test 2016 - hvor galt står det til? (6)

De første 5 indlæg i denne serie tager alle afsæt i analyser af et prøveforløb i afkodning i 2. klasse. De læsere, der har kæmpet sig igennem samtlige indlæg, tænker sikkert. Står det lige så slemt til med de nationale test på andre klassetrin?

0   494

De nationale test 2016 - hvor galt står det til? (5)

Mine tidligere indlæg har vist, at nogle af problemerne med de nationale test kan knyttes til testenes adaptive virkemåde. Den adaptive virkemåde indebærer, at elever kan risikere at møde testenes mest vanskelige og berygtede opgaver allerede ved fjerde opgave i et profilområde. Det betyder også, at jagten må fortsætte på opgaver, der er så vanskelige, at selv den dygtigste elev ikke kan svare rigtigt.

6   521

De nationale test 2016 - hvor galt står det til? (4)

I denne serie indlæg ser jeg på resultater og prøveforløb i de nationale test. Jeg har bemærket, at de første 3 opgaver i et profilområde har afgørende betydning for elevens resultat. I dette indlæg vil jeg komme med flere konkrete eksempler og overvejelser over, hvorfor disse uhensigtsmæssige prøveforløb opstår.

10   599

De nationale test 2016 - hvor galt står det til? (3)

Det særlige ved det adaptive princip i de danske nationale test er, at de første 3 opgaver i et profilområde bliver tildelt med temmelig store spring i sværhedsgrad. Opgavernes sværhedsgrad stiger eller falder med 0,5 logittal afhængigt af elevens besvarelse. Først efter disse opgaver sker der en udregning af elevens dygtighed, og de senere opgaver bliver uddelt med betydeligt mindre spring i opgavesværhed

0   474

De nationale test 2016 - hvor galt står det til? (2)

I det første indlæg i denne serie beskrev jeg 3 elevers prøveforløb i de nationale test. Profilområdet var afkodning i 2. klasse. Jeg bemærkede, at for disse elever havde de første 3 opgaver i profilområdet tilsyneladende haft stor betydning for det endelige resultat. Det så ud til, at svarmønsteret på de første opgaver satte snævre grænser for sværhedsgraden på de opgaver, eleverne måtte få i hele prøveforløbet.

28   733

De nationale test 2016 - hvor galt står det til? (1)

Jeg har tidligere brugt mange timer på at læse og skrive om de nationale test - men efterhånden blev jeg træt af at løbe på mure og lukkede døre. Jeg blev også syg og måtte holde pause fra skriveriet for i stedet at trampe på min stepbænk for at komme i almindelig sund hjerteform. Men nu har jeg fået en fornem invitation fra tænketanken Sophia: Jeg må deltage i en paneldiskussion om Læreridentitet og Målstyring. Så derfor vil jeg træde tilbage i mine gamle fodspor for at se, hvordan det nu står til med de nationale test.

4   437

Dronningens tale til skolen

Man kan gå ind på dronningens hjemmeside for at finde hendes nytårstaler. Her kan man bruge funktionen ctrl f for at søge på ordet SKOLE i talerne - det har jeg gjort. Det er sjovt og tankevækkende at se, hvordan folkeskolen er blevet en del af det politiske magtspil. - og at det ikke altid har været sådan. Siden Lockouten i 2013 har skolen fået stor plads i dronningens nytårstaler. Hun følger med i folkeskolens liv og bekymrer sig om reformen.

8   140

Mon man kan lægge svarene sammen i trivselsundersøgelsen?

Jeg har skrevet til ministeriet, fordi den nationale trivselsmålig har vakt bekymring og forundring på flere skoler i landet. Vi har set, at ugebrevet A4 har lavet sammenligninger af vores skole med andre skoler i landet, og vi kan ikke genkende os selv i resultatet, og forstår heller ikke, hvordan dette resultat er opstået.

0   238

Tanker på lærerens dag

Så blev det lærerens dag - en dag der er blevet fejret på min skole siden lockouten i 13, og som jeg har blandede følelser for.

1   391

At løbe panden mod fyrre tusinde mål

Jeg har tidligere manet til ro og besindighed, når talen er faldet på målstyret undervisning i folkeskolen. Jeg har påpeget, at lærere kan tage afsæt i de tre/fire overordnede kompetencemål, man typisk finder i forenklede fælles mål, når de skal tale med eleverne om målsætning i undervisningen. Men nu er jeg også kommet på kursus, og måske blevet lidt klogere..

0   420

Det stod skidt til i matematik!

Der har været fremlagt eksempler på store udsving i resultater i de nationale test i matematik - men disse udsving en endnu ikke bekræftet i stor skala. Nu udkommer der en rapport, der belyser disse problemer.

1   422

Hjemmelavede spil til smartboardet

Her er et par hjemmelavede interaktive spil til den første læsning 1 kapitel 1. Alle spillene er bygget på samme måde: