Nicolaj Christensen

Profilbillede af Nicolaj Christensen

Folkeskolelærer

Lærer som aktuelt underviser 1. klasser i Folkeskolen

Er mest her for at deltage i og påvirke debatten. Og har godt 10 års erfaring som lærer i Folkeskolen fra 2006 til 2016. Er derudover uddannet cand.mag. i almen pædagogik. Har skrevet e-bogen: Argumentation & demokrati – i praksis for 7. til 10. klassetrin. Tværfagligt med dansk, historie og samfundsfag. Elevens bog. ISBN: 978-87-992928-3-7 Se evt. dette link: http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=58218

0   4

Økonomisk solidaritet

Dette indlæg handler mest om det, at vi lærere er særligt økonomisk ramte, fordi vi i 2013 og måske igen i år rammes af det forhold, at mange af os bliver nød til at tage "lån" med henblik på at klare os gennem en konflikt! Derfor taler dette indlæg for at indføre en større (økonomisk) solidaritet.

0   4

3 ugentlige fridage med 8 dages uge

Det er intet til hinder for at året kan inddeles i 8 dages uger. Dette indlæg fortæller om flere forbedringer med sådan en uge.

0   215

Pamperpolitikernes knæfald for bondefangere...

...viser sig jo helt tydeligt i dette årtis forfejlede skolepolitik! Dette indlæg er bl.a. inspireret af artiklen: "Professor på debatmøde: En lille gruppe af teknokrater har sat sig på folkeskolen"

0   283

Fjern lektiecaféer og fokuser tiden...

...på de elever, der rent faktisk har et behov. Dette så de andre elever, der aktuelt er blevet (noget) mindre motiverede af de længere skoledage og færre fritidsinteresser, får mindre skoletid og derved får den tid, de er blevet frataget, tilbage.

0   216

Hvad nu hvis farveblyanter...

....snart skal betragtes som våben? En MFer havde tilsyneladende (jf den artikel, der henvises til herunder) intentioner om måske at bruge sådan en som et våben for nyligt! Skal vi måske i det nye år til at forbyde eleverne, at have (farve-) blyanter med? Så får vi da for alvor gang i den elektroniske tidsalder i Folkeskolen, hvis blyanterne bliver så forbudte, at eleverne kun kan skrive elektronisk! Eller også må vi tilbage til rødderne og bruge kridt og små kridttavler igen!

2   680

Phubbing - tag det meget alvorligt!

De sociale medier har for alvor nedbrudt klasseværelsets, barneværelsets, spisestuens, sofahjørnets og mange andre steders 4 vægge. Med phubbing menes her det (nye) begreb og det fænomen, der kan beskrives som nutidens meget udbredte brug af medier til at komme i kontakt med andre end dem, der ellers er i ens nærvær og face to face i samme rum. Især brugen af mobilen er med til at skabe phubbing. Mediekulturen er efterhånden udviklet i en grad, hvor vi skal passe på, at det nærvær, der faktisk (i hvert fald i mit perspektiv) burde være der, når flere mennesker er sammen de nævnte steder, det nærvær ødelægges eller forsvinder helt. Nærværet forsvinder ud i mediebrugen, så det bliver særdeles svært at bevare de oprindelige (for-) mål med samværet, samarbejdet og ikke mindst nærværet i de nævnte situationer.

1   227

Reformen kan ødelægge unges identitetsudvikling....

.....og måske spilder reformen også nogle resurser, der kunne anvendes meget bedre med en anden fordeling. Og der er flere argumenter for at Folkeskolens resurser kan bruges bedre end reformen hidtil har lagt op til.

0   202

Politikerne bør agere istedet for kun at reagere!

Fx på konsekvenser af Folkeskolereformen: Nu reagerer politikerne tilsyneladende på det forhold, at Folkeskolereformen faktisk har ført til (alt for) lange skoledage for skoleeleverne! Politikerne i Danmark bør måske i højere grad kunne agere i stedet for hele tiden kun at reagere på, hvad der sker i udlandet, fx på sammenligninger af resultater af tests eller andet. Danmark bør være med til at sætte dagsordenen og det kræver politikere, der tør agere i stedet for at reagere og i øvrigt reagere så laaangsomt, at Danmark aldrig når med på nogle af de toge (vidensområder), der kommer først til og med de løsninger og produkter, der bedst passer til klodens udfordringer og menneskers levemåder, behov og ønsker.

0   186

Socialdemokraternes parti burde skifte navn....

...da det er meget længe siden, at partiets medlemmer (især MFerne) har handlet socialdemokratisk (fx solidarisk med lønmodtagerne). Man kan finde mange eksempler på, at partiet har handlet politisk uansvarligt og ret usolidarisk med flere lønmodtagergrupper. Det vil jeg ikke spilde tiden med her. Det taler mange undersøgelser, lovgivningskonsekvenser, artikler og aktuelle debatter bedre for.

5   146

Relevant gentagelse: Stem på nogle, der kan danne en tillidsfuld regering

Da indholdet af denne artikel nåede op på 489 "hjerter" (likes) i januar her på Folkeskolen, tillader jeg mig pga. det aktuelle valg, en gentagelse. Håber I læsere vil finde artiklens budskab tilstrækkeligt aktuelt. Regeringen har til dato næppe været til gavn for særligt mange lærere. så herunder følger en opfordring til enten at stemme på nogle andre eller komme mere ind i "kampen". Det kan selvfølgeligt være svært at stemme anderledes, da alternativet (ikke partiet af samme navn) for nogle måske kan være lidt for langt ude. Men alternativet til at stemme anderledes, kan også være, at komme mere ind i kampen og deltage i et forsøg på at overbevise Regeringen om det forhold, at den her og nu er kommet på totalt vildspor med dens reform, hvis den ønsker at skabe en skole, der i den aktuelle globaliserede verden kan fungere bare nogenlunde hensigtsmæssigt i forhold til den skole, der var før reformen. Det drejer sig jo om de fremtidige generationers første lærdom, der gerne skal give dem grundlaget for videre uddannelse og kvalificeret deltagelse i den globale konkurrence. Det vil være ganske fornuftigt at vælge nogle lidt mere ansvarsfulde og (arbejdsmarkeds-) samarbejdsvillige politikere til at tage stilling til de børns opvækst- og skoleforhold. Så opfordringen lyder: stem på tillidsfulde politikere.

5   510

Er Socialdemokraterne socialdemokrater?

Nej, partiet burde have fået et nyt navn, inden denne valgkamp! Det er utroværdigt at kalde sig socialdemokrater med den politik, der er gennemført i den forgangne valgperiode. Den førte politik er i hvert fald ikke i overensstemmelse med de værdier, som partiet historisk har bygget på, herunder solidaritet med og mellem det folk, den arbejdskraft og de lønmodtagere, der står for produktionen i samfundet, og som gerne skulle have indflydelse på lovgivningen, hvis demokratiet i Danmark fortsat skal være et folkestyre! Og den førte politik har også været utroværdig i forhold til de valgløfter, der blev givet i forrige valgkamp. De forhold bør ikke glemmes i denne valgkamp!

0   275

Lærere har en udviklet karrierelivsstil....

...og derfor er det måske ikke det bedste, at forsøge at "normalisere" læreres arbejdstid. Sådan normalisering er ikke nødvendigvis hensigtsmæssig. Og normaliseringen vanskelliggøres af flere forhold, herunder også af forrige weekends begivenheder, hvorefter det pludseligt forventes, at lærere har "arbejdet" i weekenden, dvs. fulgt godt med i begivenhederne og er forberedte på at arbejde med det, der er sket, når eleverne skal undervises mandag morgen, hvor børnene højst sandsynligt har (store) behov for at tale om det skete.

0   386

Riv dog selv den mur ned....

...Antorini! Du har ligesom alle skolebørnene nu chancen for at gøre en god gerning! Riv dog muren ned! Du har jo selv bygget den MUR, der skulle have "normaliseret" lærernes arbejde, herunder lærernes arbejdstid. Og du kan derfor passende være med til at rive den ned igen, inden de mennesker, der snart skal sikre din position som folkevalgt i Danmark, finder bedre muligheder. I et stort dobbeltinterview med Danske Kommuner citeres Antorini blandt andet for disse ord: "Nogle steder er der en mur, der hedder 16.30, og man skal være der til 16.30, og man må ikke tænke en eneste tanke om arbejdet efter det klokkeslæt.". Hvis Antorini mener, at der ikke er nogle eller ikke er nok lærere, der har lyst til at tænke nogle arbejdsrelaterede tanker efter kl. 16.30, er det måske på tide, at hun overvejer at rive den mur ned, som hun selv har været med til at bygge med skolereformen og dens arbejdstidsbestemmelser.

0   132

Derfor kan aldersintegreret udskolingsundervisning være til stor gavn

Der er gode muligheder i at kunne opdele udskolingseleverne på forskellige måder. Og aldersintegreret opdeling i udskolingen kan være en særdeles konstruktiv løsning på mange skoler med aktuelle inklusionsudfordringer samtidigt med reformudfordringer, udfordringer med lange skoledage m.m.

4   627

Valgår: Stem dog på nogle, der kan danne en mere tillidsfuld regering

Regeringen har til dato næppe været til gavn for særligt mange lærere. så herunder følger en opfordring til enten at stemme på nogle andre eller komme mere ind i "kampen". Det kan selvfølgeligt være svært at stemme anderledes, da alternativet for nogle måske kan være lidt for langt ude. Men alternativet til at stemme anderledes, kan også være, at komme mere ind i kampen og deltage i et forsøg på at overbevise Regeringen om det forhold, at den her og nu er kommet på totalt vildspor med dens reform, hvis den ønsker at skabe en skole, der i den aktuelle globaliserede verden kan fungere bare nogenlunde hensigtsmæssigt i forhold til den skole, der var før reformen. Det drejer sig jo om de fremtidige generationers første lærdom, der gerne skal give dem grundlaget for videre uddannelse og kvalificeret deltagelse i den globale konkurrence. Det vil være ganske fornuftigt at vælge nogle lidt mere ansvarsfulde og (arbejdsmarkeds-) samarbejdsvillige politikere til at tage stilling til de børns opvækst- og skoleforhold.

2   552

Mon lørdagsskole bliver det næste på dagsordenen?

Med alle de nye tiltag i den aktuelle reform er der vist behov for arbejdsro for at forsøge at få det, der nu er vedtaget, til at fungere. Men kan vi lærere mon vide os sikre på at Regeringen giver arbejdsro?

0   275

En stor TSUNAMI er på vej

Folkeskolens ansatte har svært ved at løse opgaven. Mange går ned med Stress. Lærerne skal undervise mere med mindre forberedelsestid. Det giver problemer, der vil kunne ramme som en stor TSUNAMI mange steder.

6   556

Er dronningen mon alligevel lidt politisk i dag?

Om dronningens nytårstale og Folkeskolereformen

3   135

DLF mangler at definere ”merarbejde” i Folkeskolen i forbindelse med dagpengeforslaget

I forbindelse med DLF-forslaget, om at ledige lærere på dagpenge istedet skal tilbydes deltidsansættelser, hvor de skal udføre såkaldt ”merarbejde” i Folkeskolen, har jeg 12. maj her på Folkeskolen.dk startet debat med overskriften ”Lærerarbejde på dagpenge: DLF har tabt hele magten!” Men DLF mangler stadig at give en mere klar og tydelig definition for det i forslaget nævnte ”merarbejde”.

8   177

Lærerarbejde på dagpenge: DLF har tabt hele magten!

Fagforeningerne styres nu også af globaliseringen og liberaliseringen, der med den kapitale magt presser på for det, at mennesker skal have mindre velfærd og arbejde mere (effektivt) til en lavere løn, så der bedre kan konkurreres med Asiens meget lavere lønninger.