Henrik Glensbo

Profilbillede af Henrik Glensbo

Lærer

0   12

Endnu en god grund til et nej

Vi skal tage fat i topstyringen af vores skole og sige nej til urimelige forhold skabt af digitaliseringen af børnene

0   24

Så har jeg stemt nej

fordi vi skal kæmpe for en anden skole

0   11

Kommunerne er lige så kloge som mennesker - men...

Vi skal ud af kommunernes og KLs 'good and bad cop' spil

3   53

Er jeg forpligtet til - efter en lockout - at vende tilbage til mit arbejde?

KL vil ikke opfylde mine lønkrav - vi sender strejkevarsler - men resten bliver lockoutet. Hvis ikke kommunen opfylder mine ønsker - skal vi så ikke bare skilles?

0   0

Partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem KL og regeringen.

Kommunernes Landsforening er blevet uhyggeligt indflydelsesrig - uden vi som borgere har direkte demokratisk indflydelse på hvilken retning initiativerne skal tage

0   3

Den nye moderne kommuneskole.

Er vi blevet koblet helt af udviklingen - overtager private virksomheder den fremtidige skoleudvikling?

0   8

Penge virker også i skolen

Diskussionen har bølget frem og tilbage - flere penge til skolen virker ikke, men så kom den - dokumentationen - endda fra USA

0   5

Læsestøtteprogrammer og motivation

For ALLE uden undtagelse vil det være en kæmpe fordel, idet vi alle konstant bliver konfronteret med det, vi alle næsten kan - her skal vi sikre at eleverne opfatter skrivestøtteprogrammet som en hjælp i denne fase.

5   2

Trivsel - en forpligtelse

Uden trivsel ingen undervisning.

0   0

PISA - international kritik

Der er flere former for virkelighed - det handler blot om fortolkningerne

0   12

Det er uhyggeligt at tænke på …

I samme retning går det, når man på læreruddannelserne ensretter lærerkræfterne og skærer de kritiske, skæve undervisere væk, og kun ønsker de læringsparate lærerkræfter skal overtage.

0   383

Empati i folkeskolen virker

Nyt finsk langsigtet forskningsprojekt

0   618

Rimelig sammenhængende forberedelse

Er dette et eksempel på samlet forberedelse?

0   179

Vi får brug for en anden type fagforening

Denne åbne model for arbejdstidsfastsættelse vil kræve meget af vores fagforening

1   155

Vi VIL ledes

I den løbende diskussion mellem DLF og KL er der sat spørgsmålstegn ved, om vi vil ledes. I det hele taget bruges alle midler for at udstille lærerne som udynamiske og ikke forandringsparate.

2   172

Et andet scenarie?

Skolereformen er så elendig, at den ikke kan samle flertal - hvor står vi så?

0   89

Erfaring er en billet til et tog der er kørt

Forberedelsesdebatten når nye højder og lærerne skal åbenbart ikke videreuddannes, men køre undervisningen hjem på erfaringen

0   133

Så smider vi handskerne

Vi, som lærere, er blevet kørt over af den mest velsmurte kampagnemaskine, der er set i nyere fagforeningshistorie. Bag kampagnen står regering og vores arbejdsgivere. Forude kan man se konturerne af intern splittelse mellem lærerne og eksternt ifht andre faggrupper, efterhånden som vi pålægges opgaver, som vi alene kan varetage kvalificeret, når vi anvender “interessetid” (efteruddannelse/arbejde i fritiden). Dernæst løndifferentiering og så videre....

0   148

De uansvarlige klynkere

KL – kommunernes Landsforening prøver at fremstå som helt uskyldige i folkeskolens trængsler, ved at fortsætte deres massive kampagne mod vores arbejdstid.