John Klesner

Profilbillede af John Klesner

Formand Danmarks it-vejlederforening

Favrskov kommune

0   3

Intra vil støje af h… til

Skolernes farvel til Intra burde fejres med en velfortjent kanonsalut, men Itslearning vælger i stedet at forstyrre lærere og pædagoger med 1 års vedvarende og uhensigtsmæssig støj.

0   3

Digital dannelse - ad libitum

Fornemt initiativ med fokus på kreativitet og teknologi samt udlevering af gratis Micro:bits til elever i kommende 4. klasse.

0   17

Ønsker vi større gab mellem, prøver, hverdag og ønskede kompetencer?

Et høringssvar fra Pædagogisk LæringsCenterForening og Danmarks it- og medievejlederforening

3   7

Vores UNI-login er unikt - bare det også var stabilt

Med skoleres daglige adgang til digitale læremidler, læringsplatforme, online kontorpakker og lagerplads er vedvarende udfald ikke tillidsskabende og holdbare.

2   18

Førte tilskudsperiode os tilbage til Søren og Mette?

Her ved overgang til det sidste år med tilskud er det vel ved at være på tide og se, om vi opnåede, det vi ville med ordning til tilskudsberettigede digitale læremidler.

6   3

Minecraft som et naturligt element i undervisningen

Minecraft er netop kommet i en ny version rette mod uddannelse

1   476

Hvad med forankring af demonstrationsskoleprojekterne?

Vi er rigtig gode til at iværksætte projekter. Men de mange ressourcer, der er lagt i demonstrationsskoleprojekterne, fortjener også en indsats mod forankring.

0   431

Infografik til Nyhedsugen

En opfordring til matematiklærerne om at introducere infografik i forbindelse med Nyhedsugen

0   501

Veje i reformen

Sid endelig ikke med armene over kors. Programmering er mulig i mange sammenhænge.

1   525

Nu kan alle regne den ud!

PhotoMath er endnu et redskab, som må sætte træning af matematiske færdigheder under pres.

16   1145

Er det aflivningen af Skolekom m.v.?

Så er der overblik over indhold og form for den kommende brugerportal, som er rettet mod børn og unge, forældre ledelse og undervisende og personale. Fokus er styrkelse af elevens læring og trivsel.

0   726

Vær obs på dine digitale fodspor fra ferieturen

Er vi bevidste om de skjulte budskaber vi sender fra ferieturen via profiler skabt af vores færden?

0   653

Øger digitalisering mobilitet? #2

Digitale læremidler skulle lette adgang, men mærker en elev i niende klasse det?

1   806

Øger digitalisering mobilitet? #1

Hvis jeg som lærer har lavet læringsforløb i Intras arbejdsrum, KMD Education eller Mit Clio, etc. kan jeg så udnytte det ved skoleskift?

1   860

Google Glasses WOW

Forestil dig, at din mobiltelefon konstant er tilgængelig i et begrænset del af dit synsfelt, og du kan betjene den med hovedets bevægelser og tale! Det føles som at være udstyret med en tredje arm og et ekstra øje.

1   1988

Skolebiblioteket uden lærere?

Det er tilsyneladende ikke længere et krav, at personalet har en læreruddannelse. Det barsler nye tider. I Folkeskolen nr 12 løftes sløret for indholdet i en ny bekendtgørelse med bemærkninger om, at det ikke længere er et krav, at skolebiblioteksfunktion varetages af en lærer. Bliver det til at leve med?

0   1223

Lær med it - fra ble til Ph.D

De kommende år vil der være en styrket indsats med inddragelse af it i dagtilbud. Medieleg bliver en del af de mindste børns aktiviteter. Børn og voksnes fælles brug af Facebook kan skabe spændende virtuelle kontakter, når børn fra forskellige institutioner mødes på nettet. Der bliver uden tvivl behov for behov for at kigge på en sammenhængende didaktik, hvor dagtilbud, skole SFO og ungdomsuddannelser og sammenhængende kommunale strategier fra 0-18 år må være første skridt på vejen.

49   2625

Når skolen alligevel aldrig vil kunne hamle op med samme standard som elevens egen pc

Det er en velkendt kendsgerning, at undervisning med it forudsætter adgang til en computer. I øjeblikket ser vi tendenserne i at bevidste valg enten peger mod et bud, hvor kommunalbestyrelserne vælger ét bud på redskab til alle elever i kommunen, eller også satses der på, at eleverne selv skal medbringe. (BYOD= Bring your own device)

2   618

It i alle prøver

Hvis it- og mediekompetencer indgik som en faglig del af folkeskolens afsluttende prøver kunne der slås to fluer med ét smæk. Dels kunne eleverne få en reel mulighed for at dokumentere deres tidssvarende kompetencer ved at indholdet løftede sig fra et færdighedspræget prøveniveau mod både et færdigheds- og kompetence niveau. Men tvunget indhold af it ville samtidig være den oplagte løftestang til at få gennemført en hverdag, hvor alle elever oplever en tidssvarende undervisning med velfungerende it med fokus på både indhold i fælles måde og faghæfte 48. Prøverne har denne magiske effekt, som hurtigt ville kunne få de sidste skoler til at gøre nødvendige tiltage for at eleverne møder en skole, der afspejler samfundets krav. Kan en kommune sylte investering i nødvendig infrastruktur og kompetenceudvikling, hvis prøverne var knyttet til it-faglighed og prøveramme?

0   657

Vi forventer interaktivitet for millionerne!

Beslutningsprocesserne om indkøb af digitale læremidler er i fuld sving på landets skoler. Dog gøres beslutningsprocesserne unødvendig svære, grundet uklarhed over udmøntning af de resterende 450 millioner kroner samt grumset stillingtagen til forventet niveau og betydning af det interaktive i læremidlet.