Niels Jakob Pasgaard

Profilbillede af Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Skriver som privatperson. https://nielsjakobpasgaard.dk

5   77

Reformaffirmativ reformkritik

Der er kritik af den manglende bevægelse og af den manglende forberedelsestid. Der er også lidt kritik af de lange skoledage, ligesom antallet af bindende output-mål har været kritiseret. Men hvor er kritikken af grundlaget?

2   14

Læringsmålsfrihed?

Forligskredsen omkring folkeskolereformen tog et stort skridt i sidste uge, med aftalen om at gøre de mange tusinde videns- og færdighedsmål vejledende. Det sandsynlige scenarie er dog, at der stadig vil blive arbejdet læringsmålstyret i landets kommuner efter aftalens ikrafttræden.

1   243

Læger, lærere og mavefornemmelser

Lidt om hvorfor mavefornemmelser bør være en central del af den professionelle lærers praksis

6   444

Didaktikken tilbage til underviseren

Støttet af digitale læremidler og platforme sniger idéer, om at undervisningen skal tage afsæt i foruddefinerede læringsmål og bestemte metoder, sig ind i vores skoler og uddannelser. Idéerne er udtryk for et opgør med underviseren som didaktiker. Hvis vi vil udvikle gode skoler og uddannelser, og samtidig sikre en fornuftig anvendelse af it i undervisningen, må underviserne kræve rollen som didaktikere tilbage.

2   280

Læringsmålsorienteret didaktik

Hvis man kigger på forskellige UC'ers hjemmesider viser det sig, at de afholder et hav af kurser og workshops i læringsmålsorienteret didaktik. Kurserne skal klæde folkeskolelærerne på til at arbejde med målstyret undervisning, hvor fokus i altovervejende grad er på hvad eleverne skal lære.

0   466

Skolens formål - kompetenceudvikling eller tilværelsesoplysning?

Forenklede Fælles Mål er funderet i en kombination af kompetencetilgang og læringsmålsdidaktik, som er i modstrid med skolens brede formål.

46   502

Målstyret læring - når dialogen forstummer

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er der fra flere sider argumenteret for, at undervisningen i folkeskolen skal være styret af tydelige mål for elevernes læring, men kravene om snæver målstyring risikerer at gøre vold på pædagogikkens væsen og på skolens formål.

0   303

Folkeskolens formål

Den nye aftale om en folkeskoleaftale har afkoblet skolen fra dens formål - og hvorfor skal børnene så i skole?

4   380

Folkeskoleaftalens afsnit 4.1

Det mest interessante i den nye aftale om folkeskolen står ikke i indledningen. Nej, man skal helt om på side 22, før man finder afsnit 4.1, og det er i dette afsnit det viser sig, hvad det er for en skole et flertal af folketingets politikere ønsker at skabe.

3   880

It i skolen - hvorfor egentlig?

Der er et stærkt politisk ønske om, at it skal fylde mere i skolens pædagogiske praksis. Men hvorfor egentlig?

0   379

Er en iPad det bedste læringsværktøj?

Der er god grund til at stoppe op og overveje, om tablets er den rette vej at gå, hvis man som skole eller kommune skal indkøbe nyt it-udstyr til undervisningen.