Kristoffer Høyrup Sørensen

Profilbillede af Kristoffer Høyrup Sørensen

Kredsstyrelsesmedlem v. Aalborg Lærerforening og Hovedstyrelsesmedlem v. DLF

#menneskerførsystemer

0   10

Den glemte dimension får lidt, velfortjent, lys

En kort kommentar ift. vores mulighed for et fagligt løft til ca. 1.600 lærere og børnehaveklasseledere i de praktisk-musiske fag, samfundsfag og kristendom. Jeg har mine opmærksomheder omkring fondsmidler, men jeg glæder mig, som stolt religionslærer, over den faglige opkvalificering vi muliggør her, og som er tiltrængt.

9   54

Genåben kortlægningen af private fondes aktiviteter og indflydelse på folkeskoleområdet

Med fondsmidlerne følger der jf. forskning voldsomme praktiske og normative forskydninger i skolens virke - og dem skal vi være meget årvågne over for. Hermed et indlæg med en kritisk stillingtagen - og et ønske herom.

17   6

Om at finde sin vilje, sit håb og sin tro – derfor stemmer jeg ja

Mine bevæggrunde for at stemme ja til arbejdstidsaftalen, men også et ydmygt ønske om, at du giver din mening til kende ved at stemme. Jo højere stemmeprocent, jo bedre.

0   1

Giv lærerne lov til at ville Folkeskolen - og ikke bare skolen. Sæt Folkeskolens formål forrest.

Whistlebloweren, og læreren, Simon Malkenes, som jeg har fulgt tæt i sin kamp mod markedsgørelsen af skolerne i Oslo, delte den anden dag et billede med citat af formanden for det norske arbejderparti, Jonas Gahr Støre, som vil have verdens bedste offentlige sektor og derfor bytte New Public Management ud med en tillidsreform i Norge. Det fik mig til tasterne.

0   3

Endnu mere hverdag ind i hovedstyrelsen

Kristoffer Høyrup Sørensen, Aalborg Lærerforening > kreds 153

0   23

Pejlemærker for mit kandidatur og det mulige arbejde i hovedstyrelsen

Kære kollega og kære medlem. Jeg har herunder forsøgt at tilkendegive mine pejlemærker for mit kandidatur og arbejde i en kommende hovedstyrelse. Jeg håber på din opbakning. Jeg er klar til det vigtige arbejde.

0   8

"Jeg vil have flere klapsalver i klasseværelserne."

Sådan sagde en kollega så fint, og rammende, på starten af TR-uddannelsen, da han skulle præsentere sig selv, og hvorfor han dyrkede såvel lærerfaget som det fagpolitiske. Han fortalte så rammende om, hvordan han efter et velforberedt forløb, som havde taget kegler hos eleverne, var kørt glad, på cykel, hjem fra arbejde. Jeg savner den slags fortællinger. Dem mangler vi. Det er oplevelser som disse, der ofte har en stor andel i, hvorfor vi valgte vores job og fag. Så ligesom min kære kollega ønsker jeg for alt i verden "flere klapsalver i klasseværelserne."

0   44

Folkeskolen har fået OECD - en usund diagnose for den demokratiske Folkeskole!

Har man fulgt med i debatten omkring Folkeskolen de seneste par dage og uger, så vil man have opdaget, at der pt. verserer en ualmindelig væsentlig debat om, hvilken Folkeskole vi vil have. Vi står med to modsatrettede strømninger, som har stor betydning for, hvilken Folkeskole vi har. Der har været artikler, der understreger, at der aldrig er blevet testet så meget i Folkeskolen, som nu. Der er artikler om, at rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, ønsker en mere nuanceret debat om fondes indvirkning på uddannelsessektoren, da de har stor gevinst for den selvsamme, og endda er bedre end staten. Har Stefan Hermann glemt Grundtvig, fristes jeg til at spørge? Hvem er det fondene repræsenterer?

0   14

Hvorfor stiller jeg op til hovedstyrelsen?

Mine bevæggrunde for mit kandidatur og et par nedslag i mine mærkesager.

0   8

Et kristent land jf. regeringsgrundlaget, men hvor er de kristne værdier i værdidebatten, og skal de fylde mere eller mindre?

Danmark er et kristent land. Sådan står der i Vestre-regeringens regeringsgrundlag, men er vi det også i vores værdidebatter, og skal kristne værdier gennemsyre politikken jf. dette grundlag, eller blot være en vigtig sidenote til at nuancere værdidebatterne?

5   8

Er næstekærligheden på prøve - og har den en grænse?

Refleksioner under forløbet om næstekærlighed på 8. og 9. årgang.

0   23

“Nationale test er ikke et pædagogisk redskab, men et styringsredskab.”

Sådan lyder konklusionen i en ny artikel/rapport fra professor i fagdidaktik og IT v. DPU, Jeppe Bundsgaard. Endnu en vigtig rapport omkring de nationale test, testkulturen og OECD-strømningen i det danske skolesyn.

0   5

Forskning må ikke overtage værdidebatten!

En kommentar ift. ideen om en personlighedstest.

4   19

Modsvar til Lars Qvortrup!

Lars Qvortrup udtalte i dag følgende i en artikel: "Hvis skoledagen skal forkortes, er det et slag mod alle de ledere, lærere og pædagoger, der igennem nogle år trods knappe ressourcer har fået de lange skoledage til at fungere efter hensigten med varierede undervisningsformer og læringsmål." Det gjorde indtryk på mig - og her følger derfor mit modsvar.

0   4

"De, der lever sammen, skal også undervises sammen."

Alexander Von Oettingen har begået bogen "Undervisning er dannelse" med ovenstående citat. Her følger et par erfaringer fra undervisningen I og om de forskellige religioner.

0   6

"Hvor kommer lyset egentlig fra, Kristoffer?"

Et indlæg om mine personlige tanker omkring fagets berettigelse og hvorfor jeg elsker disse timer med eleverne.

2   398

Menneskets natur og et tilbagevendende spørgsmål

Ét indlæg om et tilbagevendende spørgsmål i min undervisning. Nemlig spørgsmålet om hvorfor der findes ondskab? Og om mennesket er ondt eller godt?

0   641

På Kant(en) af og med virkeligheden anno 2016

Aktualiteten af forhold i menneskelivet anno 2016.

0   152

Hvordan oplever eleverne de længere skoledage?

Mit første blogindlæg på Ceveas Meningsdanneruddannelse. Mit ønske er at bringe eleverne ind i debatten. Som aktører. Det er dem vi er der for. Derfor er det vigtigt at vide hvordan de oplever deres skole. Hermed første bidrag fra virkeligheden.

1   540

Når verden åbner sig!

Kristendomskundskab, religion, livsfilosofi, filosofi og børn for hvem verden åbner sig. Et indblik i en uge med 168 timer, hvor de 3 hver uge består af livsbekræftende og livsvedvarende øjeblikke!