Kristoffer Høyrup Sørensen

Profilbillede af Kristoffer Høyrup Sørensen

Kredsstyrelsesmedlem Aalborg Lærerforening og kandidat til hovedstyrelsen

#menneskerførsystemer

0   10

Hvorfor stiller jeg op til hovedstyrelsen?

Mine bevæggrunde for mit kandidatur og et par nedslag i mine mærkesager.

0   7

Et kristent land jf. regeringsgrundlaget, men hvor er de kristne værdier i værdidebatten, og skal de fylde mere eller mindre?

Danmark er et kristent land. Sådan står der i Vestre-regeringens regeringsgrundlag, men er vi det også i vores værdidebatter, og skal kristne værdier gennemsyre politikken jf. dette grundlag, eller blot være en vigtig sidenote til at nuancere værdidebatterne?

5   7

Er næstekærligheden på prøve - og har den en grænse?

Refleksioner under forløbet om næstekærlighed på 8. og 9. årgang.

0   21

“Nationale test er ikke et pædagogisk redskab, men et styringsredskab.”

Sådan lyder konklusionen i en ny artikel/rapport fra professor i fagdidaktik og IT v. DPU, Jeppe Bundsgaard. Endnu en vigtig rapport omkring de nationale test, testkulturen og OECD-strømningen i det danske skolesyn.

0   4

Forskning må ikke overtage værdidebatten!

En kommentar ift. ideen om en personlighedstest.

0   10

Modsvar til Lars Qvortrup!

Lars Qvortrup udtalte i dag følgende i en artikel: "Hvis skoledagen skal forkortes, er det et slag mod alle de ledere, lærere og pædagoger, der igennem nogle år trods knappe ressourcer har fået de lange skoledage til at fungere efter hensigten med varierede undervisningsformer og læringsmål." Det gjorde indtryk på mig - og her følger derfor mit modsvar.

0   3

"De, der lever sammen, skal også undervises sammen."

Alexander Von Oettingen har begået bogen "Undervisning er dannelse" med ovenstående citat. Her følger et par erfaringer fra undervisningen I og om de forskellige religioner.

0   5

"Hvor kommer lyset egentlig fra, Kristoffer?"

Et indlæg om mine personlige tanker omkring fagets berettigelse og hvorfor jeg elsker disse timer med eleverne.

2   397

Menneskets natur og et tilbagevendende spørgsmål

Ét indlæg om et tilbagevendende spørgsmål i min undervisning. Nemlig spørgsmålet om hvorfor der findes ondskab? Og om mennesket er ondt eller godt?

0   639

På Kant(en) af og med virkeligheden anno 2016

Aktualiteten af forhold i menneskelivet anno 2016.

0   151

Hvordan oplever eleverne de længere skoledage?

Mit første blogindlæg på Ceveas Meningsdanneruddannelse. Mit ønske er at bringe eleverne ind i debatten. Som aktører. Det er dem vi er der for. Derfor er det vigtigt at vide hvordan de oplever deres skole. Hermed første bidrag fra virkeligheden.

1   539

Når verden åbner sig!

Kristendomskundskab, religion, livsfilosofi, filosofi og børn for hvem verden åbner sig. Et indblik i en uge med 168 timer, hvor de 3 hver uge består af livsbekræftende og livsvedvarende øjeblikke!

0   362

Aktørperspektivet i inklusionsdebatten!

Hvordan er samfundet inkluderende? Er eleverne med i inklusionsdebatten? Hvem ser, hører og forstår eleverne?

0   307

Når stormen har lagt sig...

Et essay om storme, Storm P, reform, lockout, menneskelighed, tro, tid, kerneværdier og tilværelsen.

0   202

Blik for helheden, blik for børnene

Nyuddannet lærers tanker!