ulf harbo

Profilbillede af ulf harbo

Friskolelærer, kommunalbestyrelsesmdlem og far til 3 drenge på 5, 10 og 13 år.

Gjerrinld-Børnnerup Friskole.

0   4

Skrot de fejlbehæftede nationale test

Enhedslisten arbejder både i Folketinget og lokalpolitisk på at få afskaffet de nationale test.

1   40

KL bør komme lærerne i møde

Første skridt på vejen mod en ordentlig folkeskole er at KL kommer lærerne i møde og sørger for en ordentlig arbejdstidsaftale, så lærerne får tiden til at forberede den gode undervisning.

1   162

Lav loven om så alle skoler kan få lov til at forkorte skoledagens længde

Vi ser nu at det både i Odense og Norddjurs kommune er umuligt for skolerne at bruge loven til at forkorte skoledagens længde. Det bør få ministeren til at lave loven om, så alle skoler i landet får mulighed for at konvertere understøttende undervisning og lektiecafe til 2-lærertimer.

0   172

Ingen kortere skoledage i Nordjurs kommune

Norddjurs kommune er endnu en gang et godt eksempel på en kommune, som loyalt gør alt hvad de kan, for at leve op til intentionerne bag Lov 409 og folkeskolereformen. Senest ved at afvise at give skolerne mulighed for at forkorte skoledagens længde.

2   458

Norddjurs kommune udfordrer de Nationale test

Undervisningsministeriet mener fortsat, at de nationale adaptive test er valide, på trods af, at Ørum skole på Djursland har dokumenteret at de måler som vinden blæser.

0   682

Det kan blive meget dyrt at spare voldsomt på støttekrævende elever i Norddjurs kommune

Norddjurs kommune vil skære voldsomt i udgifterne til støttekrævende elever i det kommende budget fordi vi har fået et pålæg fra finansministeren om at spare voldsomt mange millioner, men det kan vise sig at blive rigtig dyrt.

0   655

Liberal Alliance stemmer for topstyring og bureaukrati i landets byråd.

Liberal Alliance taler med 2 tunger når de stemmer for topstyring og ensretning af folkeskolen i landets byråd mens Merete Riisager taler imod bureaukrati og topstyring af vores skoler.

12   483

Sæt Folkeskolen Fri

Vi skal have stoppet topstyringen og ensretningen af vores folkeskoler og i stedet sikre, at der er frihed til faglighed og forskellighed, så vores lærere får de bedste arbejdsvilkår og vores børn lærer mest muligt.

4   487

"Pedantisk målstyring kan ramme som en boomerang"

Det kan kun gå galt når man med regeringsindgreb, Lov 409 og folkeskolereform sætter lærerne under formynderi.

0   462

Kinesiske tilstande i Norddjurs kommune.

Nationale test ophøjet til styringsredskab og fast del af årshjul på skoler, i forvaltning og i kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune