Niels Christian Sauer

Profilbillede af Niels Christian Sauer

Skribent, folkeskolelærer emeritus

F. 1950, fra 1.1.2016 selvstændig skribent og debattør, indvalgt i DLF's hovedstyrelse 2000-04 og 2008-16, lærer i 40 år, de 28 som klasselærer i indskoling/mellemtrin og altid med masser af klasser i kristendomskundskab og historie.

10   825

De har vigtigere ting at se til

De politikere, vi har valgt til at bestyre riget, interesserer sig tilsyneladende ikke for, om de reelt er ved at køre vores vigtigste samfundsbærende kulturinstitution i sænk.

7   333

Demoralisering og svindel forude

Vi kan være sikre på, at myndighederne vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at skjule sandheden om reformens ødelæggende virkninger i folkeskolen

36   2118

Velkommen til discountskolen

Danskerne har ikke opdaget det endnu, men det er nu kommet dertil, at den undervisning, vi her til lands leverer i vores offentlige grundskole, er blevet så billig målt pr. time, at vi skal sammenligne os med de fattigste lande i Sydeuropa og landene den gamle østblok for at finde tilsvarende tal.

6   895

Dråben, der får bægeret til at flyde over

Læringsmålsstyringen via elektroniske portaler er een stor øvelse i avanceret spild af den kostbare tid, lærerne i forvejen har så lidt af, at de alle sammen skubber en snebold af langt mere presserende, uløste arbejdsopgaver foran sig.

6   171

Alibievaluering

Endnu en pseudoevaluering i vente?

5   401

Regeringen ønskede skolen som en brændende platform

Om de så selv skulle sætte ild til den.

13   569

Journalisterne snorksover

Der synes at herske en overenskomst mellem polikerne bag reformen og den danske journaliststand, om at folkeskolen ikke skal fylde noget i valgkampen

97   4674

Four more years? Åh nej...

Den uimodsigelige konklusion er, at hvis man ønsker at fremme de socialdemokratiske værdier, må man have et socialdemokrati, der kan og vil føre socialdemokratisk politik som regering, eller, næstbedst, en borgerlig regering, der står overfor en socialdemokratisk opposition

18   891

Farvel til skolen for livet

Når skolen er bedst, fungerer den som et undersøgende fællesskab med den empatiske lærer som den ansvarlige guide, nysgerrigt og vagtsomt spejdende til alle sider med de storøjede børn samlet tæt omkring sig. Den lærer, som virkelig gør en forskel, og som man husker for livet. Går det som flertallet på Christiansborg vil, er denne lærer en saga blot om ti år.

5   154

Underskriftsindsamling

SKRIV UNDER TIL STØTTE FOR THOMAS AASTRUP RØMER OG DANSK ÅNDSVIDENSKAB.

10   409

Frisk luft i skolen

Ordentlig ventilation i folkeskolen ville sende de danske elever helt til tops i PISA

21   800

Nedlæg udenværkerne!

Kan vi ikke få et maksimalt undervisningstimetal, må vi gå efter et minimalt undervisningstimetal, der sikrer, at undervisningsopgaverne fordeles så jævnt, at vi kan se hinanden i øjnene som kolleger.

12   490

Enorme udfordringer forude

Hvis lærerne på mandag giver kommunerne tre år til at vise, at de mener den fremstrakte hånd alvorligt, vil DLF naturligvis være forpligtet til at vurdere arbejdsgivernes ageren kritisk og handle derefter.

37   742

En fod i døren

Finansministeriet havde helst set døren ind til forhandlingsrummet smækket helt i, låst indefra og nøglen smidt væk for altid.

60   2381

Hold krudtet tørt

En strejke nu risikerer at ende med en fuldbyrdelse af alt det, vores modstandere forsøgte, men ikke nåede i 2013

19   1551

Regnskabets time

Hvad politikerne i 2013 ikke havde fantasi til at forestille sig, var omfanget af den ødelæggelse, de i deres ubegribeligt overmodige selvrådighed satte i værk

2   1026

Historiens dom bliver nådesløs

De svenske skolepolitikere havde dog den undskyldning, at de ikke vidste, hvad de gjorde. Ingen havde advaret dem. De danske skolepolitikere anno 2015 er ikke blot blevet advaret. De mener slet og ret, de ved bedst.

7   555

Kommer den undskyldning snart?

ILO’s afgørelse må ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen lede til selvransagelse hos regeringen, der skylder lærerne ”en undskyldning, som renser luften”.

9   583

Stop lejrtænkningen om uroproblemet

I henved 25 år har debatten om uro i skolen været politiseret fra både højre og venstre fløj. Nu må vi komme videre.

5   851

Kujoneringen af lærerne

Hvordan skal forskræmte lærere, der ikke selv tør tale frit, nogensinde kunne lære den opvoksende generation at gøre netop dette?