Niels Christian Sauer

Profilbillede af Niels Christian Sauer

Skribent, folkeskolelærer emeritus

F. 1950, fra 1.1.2016 selvstændig skribent og debattør, indvalgt i DLF's hovedstyrelse 2000-04 og 2008-16, lærer i 40 år, de 28 som klasselærer i indskoling/mellemtrin og altid med masser af klasser i kristendomskundskab og historie.

6   111

Tale ved Eriks sejr

På opfordring hermed den tale, undertegnede holdt i Odense Lærerforening d. 29 nov. 2018, da Landsretten havde talt.

7   120

Inklusionen presser enhedsskolen helt i bund

Hvis vi skal have rede på, hvorfor inklusionen ikke vil lykkes, er det ikke nok at gå tilbage til katastrofen i 2013. Vi er nødt til at gå 25 år tilbage til søsættelsen af enhedsskolen i 1993 efter 180 års sorteringsskole.

8   121

Hvor lang tid tror Skaarup, det kommer til at tage, før lærerne har tillid til reformpolitikerne?

Lærerne er skyldige, indtil det modsatte er bevist. Og bevist er det først, den dag lærerne kysser den støvle, der sparkede dem i 2013.

1   91

Reformpolitikernes kvajekvote er opbrugt

Ledelseskommissionens formand efterlyser modet til at trodse lærerne hos skolelederne. Men det har vi set masser af. Hvad vi savner, er ledelsens mod til at gribe i egen barm, når den har dummet sig. Kvajekvoten er opbrugt.

6   141

Sløringen af problemerne med verdens længste skoletid

Det kan vel ikke udelukkes, at elever og lærere ville elske de lange skoledage, hvis man sprøjtede 50 mia ind i folkeskolen til masser af velforberedte lærere, busser, idrætsfaciliteter, faglokaler, grupperum, teamsamarbejde, skole-hjemkontakt, skolemad, ventilation, toiletter og frit valg mellem en masse spændende tilbud. Men det kommer aldrig til at ske, og så er den potte ude.

8   152

Reformskuden synker

Nu bliver det spændende. SF, V, DF og K er reelt gået fra borde. Hvor lang tid vil der gå inden Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, der nu står alene tilbage på broen, også går i bådene og lader den synkefærdige reformskude gå til bunds?

6   89

Når den blinde leder de blinde

Tilbage sidder man med en uhyggelige fornemmelse af, at den eneste reelle grund til at dette meningsløse platformeri skal rulles ud over de sagesløse lærere er, at nu er det hele købt og betalt, og så skal det dæleme også bruges, koste hvad det vil, om det så skal køre skolen i sænk. Ellers er det jo helt til grin. Hvorved det hele blot bliver dobbelt til grin.

4   159

Åbent brev til arbejdsgiverne

En behjertet appel til arbejdsgiverne om udvisning af rettidig omhu i folkeskolen.

2   22

Undervisningsministeriet misinformerer

Der er ikke tale om en gruppe svage elever, der er blevet løftet af præmiepuljen.

8   30

Ønskes: En modig kommission

I lyset af den netop frigivne rapport fra Ledelseskommissionen er det nødvendigt at sige højt og tydeligt: Fri og frels os fra en kommission, der er så indspist med de toneangivende politikere, at den selv gør det beskidte arbejde med at trække tænderne ud af de kontroversielle fund, den ikke kan komme udenom.

11   111

Lærernes lange vandring

Alle, der har vandret i bjerge, har oplevet, at den bjergtop, de har besluttet at gå op på, undervejs viser sig ikke at være toppen. Aldrig så snart er man kommet op over bjergkammen, før der dukker en højere top op i det fjerne. Sådan en vandring var det, lærerne påbegyndte i 2013. Ok15 viste sig hurtigt at være et sådant forbjerg, og nu ser vi, at det er Ok18 også.

41   110

OK18 - status over situationen inden urafstemning

Hvordan kom vi hertil, og hvordan kommer vi vídere?

19   344

Brev til en chefredaktør

En lille historie fra ok-debattens frontlinje.

1   3

(slettet)

-

12   27

Hva' så Mette? SKAL DU OGSÅ PIFTES UD DEN FØRSTE MAJ?

Måske kan du slå Helles historiske bundrekord fra maj 2013: 15,6 % i Greens?

58   505

Hvorfor er lærernes arbejdstidsaftale så vigtig for alle?

Det er ikke sådan, at de andre fagforeninger pludselig er blevet grebet af medlidenhed med lærerne. Det drejer sig dels om en masse penge, dels om selve vores samfundsorden

1   14

Resultatløn i skolen?

Martin Ågerup, Cepos' direktør, havde en kronik i Politiken, hvor han talte varmt for indførelse af resultatløn til folkeskolens lærere. Jeg har d.d. et indlæg sammesteds, som reelt er et svar til ham-

9   89

Gør læringsplatformene frivillige for lærerne

Det lykkeligste ville være, om erfaringerne fra lærere, der har positive oplevelser med platformene, fik lov til at sprede sig som ringe i vandet. Så ville alle lærere af sig selv pø om pø i god ro og orden at tage platformene til sig i det omfang, de fortjener.

4   87

Femten år med denne reform?

Hvor kan den million unge, der til den tid eventuelt har afsonet hele deres grundlovsfæstede, obligatoriske undervisningspligt i en dysfungerende folkeskole, henvende sig for at tage barndommen om, subsidært få udbetalt en klækkelig erstatning?