Anders Liltorp

Profilbillede af Anders Liltorp

Kredsformand og Hovedstyrelsesmedlem

Rødovre Kommune

Kredsformand og Hovedstyrelsesmedlem.

1   9

Min tale til kongressen

Nelson Mandela sagde engang ” Det synes altid umuligt, indtil det er gjort.” og ” Efter at have besteget en stor bakke opdager man, at der er mange flere at forcere.” – dette inspirere mig og jeg er sikker på det også inspirerer jer og vores tanker om Danmarks Lærerforening.

0   31

Min tale til Hovedstyrelsen

"Jeg vil holde min tale til jer stående. Jeg vil gerne kunne se jer alle. Det kan også sammenlignes med formandsposten: At rejse sig for fællesskabet og som den første blandt lige."

2   19

At stå i spidsen for medlemmerne og for Danmarks Lærerforening

”Vi forkaster ikke det fundament, som generationer af medlemmer før har bibragt Danmarks Lærerforening. Vi bygger ovenpå og forbedrer hele tiden. Det skal vi også. Danmarks Lærerforening er en levende størrelse og en stærk fagforening”…”Solidaritet og fællesskab er måske gamle udtryk, men det virker - også i dag, også i morgen. Det er forudsætningen for alt det, der har betydning for medlemmerne.” citat fra valggrundlaget, ”For medlemmerne og for Danmarks Lærerforening”

10   61

For medlemmerne og for Danmarks Lærerforening

Jeg meddeler hermed mit kandidatur til formandsposten for Danmarks Lærerforening.

0   10

Solidaritet og lydhørhed er vejen frem

Vi skal tænke os grundigt om, lytte til hvad der bliver givet udtryk for og være ydmyge over den store opgave vi har foran os. I afstemningsresultatet er der tydelige udmeldinger fra medlemmerne og vores egne evner til at samle og udvise solidaritet og lydhørhed kommer til at definere, hvor stærkt Danmarks Lærerforening står med virkeliggørelsen af perspektiverne i A20 - både nu og fremover.

20   48

Formandsvalget må også følge vedtægterne.

Valg af formand er det vigtigste valg til en tillidspost i Danmarks Lærerforening. Valgets legitimitet skal der ikke kunne herske tvivl om, hvorfor det er helt afgørende, at vedtægterne er overholdt.Da kredsformænd har stillet spørgsmål om netop fortolkning og ordlyden af vedtægterne til det kommende formandsvalg, må jeg bede mine kolleger i Hovedstyrelsen om at genbehandle punktet om kongressens dagsorden pkt. 10: Valg af formand. Vi har et særligt ansvar for at kunne både forklare og forsvare overfor kongressen, at dagsordenspunkt 10 følger DLFs vedtægter.

21   54

Medlemmernes ret - foreningens legitimitet

Hvis ikke vi som tillidsvalgte husker, hvem der legitimerer hele Danmarks Lærerforening, så mister vi vores berettigelse. Derfor skal vi også huske den respekt, der er helt afgørende, når vi som nu, har truffet beslutning om hvem vi ville sikre stemmeret. Den sikring skete på bekostning af de medlemmer, der ikke er omfattet af Lov 409.

18   33

En ny arbejdstidsaftale

”Vi har aldrig - som I aldrig nogensinde – haft en aftale som den her.” Den pointe er én af flere, jeg nu har brugt i diskussionen og debatten med medlemmerne om den nye aftale til de faglig klub-møder, jeg har deltaget i. Og den pointe skræmmer, får mange til at spørge, om vi overhovedet kan have den tillid til KL, aftalen forudsætter i samarbejdet. Pointen indgyder også håb og mod på at kunne og ville forandre den virkelighed, som rigtig mange af os har oplevet siden 2013. En virkelighed, der alt for ofte har været præget af ledelsessvigt, mangel på gennemskuelighed og indflydelse, for knappe resurser og et fravær af det samarbejde om folkeskolens udvikling, vores profession har i DNA’et at ville være en del af.

0   25

Tanker inden kongressen i dag

Den virkelighed, medlemmerne er eksperter i, skal vi til kongressen udvise ydmyghed og respekt for. Den virkelighed skal være vores udgangspunkt, når vi som kongres skal balancere i de muligheder, der er tilvejebragt med periodeforhandlingerne og visheden om, at vi ikke samtidig forhandler et milliardtilskud målrettet vores overenskomst.

0   31

Resultater for medlemmerne - også på inklusions– og specialundervisningsområdet

"Hvem har ikke haft tanken: "hvem skal jeg svigte i dag?", og hvor mange gange kan man holde til den erkendelse? Erkendelsen af ikke at kunne eller have adgang til den hjælp, støtte og specialundervisning, en elev har behov for eller den kolde kendsgerning, at tiden bare ikke rækker. Medlemmerne mærker en forfejlet inklusionstanke på egen krop og sind..."

0   27

Resultater for medlemmerne - også på arbejdstiden

"Jeg har selv været med til foreslå og kæmpe for en ny start for medlemmerne, for samarbejdet med vores arbejdsgivere og for folkeskolen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at få et resultat, medlemmerne også vil kunne mærke i hverdagen. Jeg beder derfor medlemmerne give mig deres stemmer for at kunne arbejde videre i Hovedstyrelsen – også for en central aftale om arbejdstid."

0   21

Stærke kræfter og målrettet fagpolitisk arbejde

Anders Liltorp, Rødovre Lærerforening > kreds 17

0   14

Sidste nyt fra Bangkok

"...It´s time to take the lead in the defense of teacher’s mental health. It’s time to fight for our colleagues and fight against the elements that erode the foundation of good schools and education systems. To fight for our ideals. No teachers should ever experience to lose themselves or their values and never at the expense of their mental health..."

0   25

Nyt fra verdens største lærerværelse

Når der er lærere fra alle verdenshjørner er det nærliggende at tro, vi vil have vidt forskellige dagsordener og at det vil være nærmest umuligt at finde fællesnævnere. Men jeg må bare konstatere, at sådan er det ikke. Arbejdsmiljø, kollektive aftaler om arbejdstid og løn, presset på skolevæsenet – både økonomisk og indholdsmæssigt, privatiseringen i og omkring skolen, den vigende respekt for lærerne og skoleledernes autonomi, autoritet og status. Alt det og meget mere er fælles.

3   51

Kommision eller syltekrukke

Bittert er det, at vi ikke kom i mål med en god og ordentlig arbejdstidsaftale. Netop derfor er det vigtigt, at vi får debatteret og taget stilling til, hvad der ligger i den aftale, der handler om vores arbejdstid, og som efter min mening bliver forudsætningen for at vi – langt om længe – kommer i mål.

2   19

Ret og vrang på Teach First

Nu har vi igen oplevet, hvordan pressen og udtalelser fra Danmarks Lærerforening skaber grundlaget for kløfter mellem medlemmerne af samme fagforening. Danmarks Lærerforening bliver nødt til at være helt tydelige og melde klart ud – hvad er ret og hvad er vrang i forhold til Teach First, for medlemmerne må aldrig være i tvivl om, at vi er på samme side.

0   329

Fra klassekamp til slapt håndtryk

I vores iver for at finde nye veje frem; øremærket barsel til mænd, ”ret til øv-dage”, tillidsbaseret ledelse, barns sygedage, arbejdsgiverbetalt psykologordninger osv., er der reel fare for at miste målet af syne. Målet synes ofte at drukne i et utal af dagsordner, som nok kredser om, men i påfaldende grad bliver mere fjernt fra, vores kerneopgave som fagforening.

0   420

Der ER lys for enden af tunnelen

Tilbage bliver et skolesyn, der bygger på det, der kaldes cykelryttermentaliteten: Buk opadtil – tramp nedadtil. Et fælles debatindlæg af Niels Christian Sauer og Anders Liltorp

0   384

Mens vi venter på OK18

Vi kan ikke vente på, at vi når overenskomstforhandlingerne i 2018, før vi får skabt bedre rammer for medlemmerne. Vi skal have konkrete løsninger på bordet nu. Dette indlæg bygger på mit valggrundlag "Ambitioner for en bedre folkeskole". Du kan finde det og meget mere via dette link: http://kreds17.dk/politik/anders-liltorp-i-hovedstyrelsen