Anders Liltorp

Profilbillede af Anders Liltorp

Kredsformand og Hovedstyrelsesmedlem

Rødovre Kommune

Kredsformand og Hovedstyrelsesmedlem.

0   25

Tanker inden kongressen i dag

Den virkelighed, medlemmerne er eksperter i, skal vi til kongressen udvise ydmyghed og respekt for. Den virkelighed skal være vores udgangspunkt, når vi som kongres skal balancere i de muligheder, der er tilvejebragt med periodeforhandlingerne og visheden om, at vi ikke samtidig forhandler et milliardtilskud målrettet vores overenskomst.

0   31

Resultater for medlemmerne - også på inklusions– og specialundervisningsområdet

"Hvem har ikke haft tanken: "hvem skal jeg svigte i dag?", og hvor mange gange kan man holde til den erkendelse? Erkendelsen af ikke at kunne eller have adgang til den hjælp, støtte og specialundervisning, en elev har behov for eller den kolde kendsgerning, at tiden bare ikke rækker. Medlemmerne mærker en forfejlet inklusionstanke på egen krop og sind..."

0   27

Resultater for medlemmerne - også på arbejdstiden

"Jeg har selv været med til foreslå og kæmpe for en ny start for medlemmerne, for samarbejdet med vores arbejdsgivere og for folkeskolen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at få et resultat, medlemmerne også vil kunne mærke i hverdagen. Jeg beder derfor medlemmerne give mig deres stemmer for at kunne arbejde videre i Hovedstyrelsen – også for en central aftale om arbejdstid."

0   20

Stærke kræfter og målrettet fagpolitisk arbejde

Anders Liltorp, Rødovre Lærerforening > kreds 17

0   13

Sidste nyt fra Bangkok

"...It´s time to take the lead in the defense of teacher’s mental health. It’s time to fight for our colleagues and fight against the elements that erode the foundation of good schools and education systems. To fight for our ideals. No teachers should ever experience to lose themselves or their values and never at the expense of their mental health..."

0   25

Nyt fra verdens største lærerværelse

Når der er lærere fra alle verdenshjørner er det nærliggende at tro, vi vil have vidt forskellige dagsordener og at det vil være nærmest umuligt at finde fællesnævnere. Men jeg må bare konstatere, at sådan er det ikke. Arbejdsmiljø, kollektive aftaler om arbejdstid og løn, presset på skolevæsenet – både økonomisk og indholdsmæssigt, privatiseringen i og omkring skolen, den vigende respekt for lærerne og skoleledernes autonomi, autoritet og status. Alt det og meget mere er fælles.

3   51

Kommision eller syltekrukke

Bittert er det, at vi ikke kom i mål med en god og ordentlig arbejdstidsaftale. Netop derfor er det vigtigt, at vi får debatteret og taget stilling til, hvad der ligger i den aftale, der handler om vores arbejdstid, og som efter min mening bliver forudsætningen for at vi – langt om længe – kommer i mål.

2   19

Ret og vrang på Teach First

Nu har vi igen oplevet, hvordan pressen og udtalelser fra Danmarks Lærerforening skaber grundlaget for kløfter mellem medlemmerne af samme fagforening. Danmarks Lærerforening bliver nødt til at være helt tydelige og melde klart ud – hvad er ret og hvad er vrang i forhold til Teach First, for medlemmerne må aldrig være i tvivl om, at vi er på samme side.

0   329

Fra klassekamp til slapt håndtryk

I vores iver for at finde nye veje frem; øremærket barsel til mænd, ”ret til øv-dage”, tillidsbaseret ledelse, barns sygedage, arbejdsgiverbetalt psykologordninger osv., er der reel fare for at miste målet af syne. Målet synes ofte at drukne i et utal af dagsordner, som nok kredser om, men i påfaldende grad bliver mere fjernt fra, vores kerneopgave som fagforening.

0   420

Der ER lys for enden af tunnelen

Tilbage bliver et skolesyn, der bygger på det, der kaldes cykelryttermentaliteten: Buk opadtil – tramp nedadtil. Et fælles debatindlæg af Niels Christian Sauer og Anders Liltorp

0   384

Mens vi venter på OK18

Vi kan ikke vente på, at vi når overenskomstforhandlingerne i 2018, før vi får skabt bedre rammer for medlemmerne. Vi skal have konkrete løsninger på bordet nu. Dette indlæg bygger på mit valggrundlag "Ambitioner for en bedre folkeskole". Du kan finde det og meget mere via dette link: http://kreds17.dk/politik/anders-liltorp-i-hovedstyrelsen

1   473

Mere fagforening mindre management 2

Ekstraordinære er vel ekstraordinære og ikke noget hvor vi bare vil …” agere i forhold til, hvad der sker politisk. Kommer der et nyt lovindgreb eller andet, så vil vi jo indkalde en kongres. Men det er klart, at vi tager bestik af situationen.” (Citat fra ”DLF skal slankes”) - Hov, hov: Hvem er "vi"? Foto: Brian Poulsen - Rødovre Lokalnyt

5   566

Mere fagforening mindre management 1

Der er ikke ét ord om hvilken fagforening, der skal sikre medlemmerne bedst muligt i en tid, hvor Lov 409 tæppebomber arbejdsmiljøet og reformens utallige paradokser viser sig at åbne flere og flere alvorlige dilemmaer. Er det så nu, og på den fremlagte måde, vi skal ”slanke” DLF?

2   314

Middelmådighed som redning?

Færre ambitioner blandt landets folkeskolelærere er det sidste folkeskolen har brug for. Nej tak til færre ambitioner - ja tak til faglig stolthed og professionalisme!

0   401

Havde LEGO-koncernen indført folkeskolereformen

#TalSkole Tal ikke uden om, drop de semi-religiøse hurraord og lad være med at komme med halvhjertede forsøg om et ”serviceeftersyn” af inklusionen. Tag de helt reelle krisetegn og problemer i folkeskolen alvorligt og udvis reel vilje til at handle på det.

37   749

Chefniveauet i KL i tabersag

At udvise adfærd og konkret handling, der animerer til mistillid er at udskrive sig selv som troværdig aftalepart - og det er en tabersag. DLF derimod vil vinde - både på kort og langt sigt - ved at stå ved, at "en aftale er en aftale".

16   791

Hvad stiller vi op med Teach First?

Allerede nu har en del ansøgere lagt billet ind på stillinger i Rødovre via Teach First. Men siger vores nye kollegaer "ja tak" til en 50-timers arbejdsuge? Og hvis ikke, hvem af de nuværende kollegaer skal så løbe endnu hurtigere? Igen bliver spørgsmålet: "Hvem skal nu betale?"