Ning de Coninck-Smith

Profilbillede af Ning de Coninck-Smith

0   6

Going to school around the world

Når skolens kulturarv bliver international

3   19

Skolepligt eller undervisningspligt

Spørgsmål nr. 3 i indfødsretsprøven 2019

0   5

Skolens kulturarv

Skoler lukker overalt og med dem forsvinder store mængder af skolehistorie. For at kunne forstå og fortælle skolens historier, må vi bevare skoler og skoleinventar, også fra tiden efter 1970. Det kræver, at kommuner, myndigheder og museer går sammen om at indsamle og frede bygninger. Et nyt digitalt skolehistorisk mødested ønsker at være rammen om dialog og erfaringsudveksling.

0   4

Drengene efter pigerne

Målt på karakterer har pigerne altid været længere fremme end drengene, men det sociale aspekt har større indflydelse.

2   6

Hvad kuverten gemte…

Blandt Dansk Skolemuseums genstande lå en mystisk kuvert, der gemte på skoleskandaler og kampen for lærernes vilkår i begyndelsen af 1900-tallet.

0   6

Rejserapport fra skolehistorien – down under

I det sydlige Australien, 100 km nord for Melbourne, ligger frilandsmuseet Sovereign Hill. Blandt mange smukke gamle huse fra 1850’erne finder man Goldfields Schools, hvor man kan gennemleve skolegangen under Viktoriatidens guldfeber. Jeg er taget forbi i forbindelse med en arbejdsrelateret rejse til Australien.

0   20

Et nyt liv er startet for de mange genstande fra Dansk skolemuseum.

Genstande fra Dansk Skolemuseums samling er på vej ud i landet, ud til de mange museer, som indlemmer dem i deres samlinger og bruger dem i formidlingen af dansk skolehistorie.

0   226

Arkivalier – arkivalier og atter arkivalier

I forbindelse med gennemgangen af Dansk Skolemuseums samling har der været en betydelig mængde arkivalier, som skulle gennemgås og sorteres, bl.a. af undertegnede. Forhåbentlig kan alle en dag få glæde af dem.

0   371

Endnu et kapitel i sagaen om skolens kulturarv

Indlægget handler om hvilke veje man kan forfølge i arbejdet med skolens kulturarv.