Malene A. Hansen

Profilbillede af Malene A. Hansen

Lærer

Folkeskole på Østerbro, Kbh.

Underviser i dansk og engelsk i overbygningen samt billedkunst og håndværk & design på 6. årgang samt billedkunst i det to-årige valgfag med eksamen samt i kristendom, 8. klasse. Og så er jeg klasselærer... (Skoleåret 2021-22)

0   9

Moderne, innovativ, varieret - og dækkende?

Årsplaneksempel i dansk. I håb om kritiske kommentarer fra såvel dansklærere som ikke-dansklærere...

1   29

Lærerne på Hogwarts skeptiske ved udsigt til endnu et år med forringede arbejdsvilkår og digitale læringsportaler

Hvad får mon de viise lærere på Hogwarts til at se mildt perplekse og mellemfornøjede ud?

0   21

Et hovedstyrelsesvalg er ikke et udvidet kredsvalg

Jeg kunne derfor ikke finde på at stemme på en kandidat fra min egen kreds, såfremt jeg var af den overbevisning, at der var mere brug for en anden kandidats tilstedeværelse i og indflydelse på retning og udvikling i toppen af foreningen. Naturligvis ikke.

5   72

Autentisk, dygtig og tillidsvækkende. Nyt blod i hovedstyrelsen for dlf!

Vi har brug for en repræsentant i hovedstyrelsen, der kan kommunikere de svære emner ud - bredt - til andre end lærerne selv. Det kan Pia Henriksen!

0   18

Unge jordemødre melder om håndfaste og konsekvente krav til forbedringer af deres arbejdsvilkår

-endelig sætter nogle af hverdagens frontkæmpere i velfærdsdanmark foden ned

0   20

Tidssvarende lovgivning efterlyses

Eksisterende lovgivning på folkeskoleområdet er forældet. Tid til at sørge for at adgang til voksenkontakt, faglig hjælp, plads, ordentligt inventar så som stole og borde, ilt og stimulerende omgivelser i øvrigt følger de øgede krav til varieret undervisning, bevægelse, gruppe - og projektarbejde, inklusion af børn med forskellige behov samt sikrer et sundt arbejdsmiljø for danske folkeskoleelever i øvrigt.

5   35

Lærernes arbejdstid: Kejserens nye klæder eller tillid til samarbejdssporet?

Indlæg der argumenterer for henholdsvis et ja og et nej til den aftaletekst, der er landet efter periodeforhandlinger mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening

5   27

Råd - også til forberedelse af en ordentlig undervisning?

Vi har historisk set aldrig været rigere. Alligevel skal vi vedblivende diskutere, hvordan håndører fordeles til gavn for ét velfærdsområde og altid samtidig på bekostning af et andet - og altid er det på baggrund af tidligere års besparelser.

2   16

Rettearbejde udskoling - tidsbesparende ideer efterlyses

Til dansklærere, primært i udskolingen

2   169

Anders Balle om regeringsindgrebet

Hvad mener manden egentlig?