Mette Friderichsen

Profilbillede af Mette Friderichsen

Tale-/hørekonsulent

PPR Odsherred

Ansvarshavende redaktør for Tidsskriftet Specialpædagogik, uddannet lærer og speciallærer, arbejder som tale-/hørekonsulent. Master i Specialpædagogik/Kommunikation.

0   7

Venner og søde voksne

Småbørns, elevers og læreres perspektiv, FGU, finsk og dansk skole; find den røde tråd i "Tidsskriftet Specialpædagogik nr. 3 2021"

0   14

Pigen med høretab, positioneringer og det personlige præg

Personligt prægede artikler fra Rasmus Alenkær og René Kristensen og en fagfællevurderet artikel om elever med høretab og deres læsetilegnelse i Tidsskriftet Specialpædagogik nr. 2 2021

0   7

Sæt kryds ved dit humør

Om trivselskoncepter og selvevaluering i skolen

0   4

Solidaritetens skygge, døvblindhed og musik som auditiv terapi

Ny viden i special- og inklusionspædagogikken

0   4

Konsultation, kaos, kærlighed og omsorg

Rasmus Alenkaer skriver om den konsultative bølge i PPR i Tidsskriftet Specialpædagogik nr. 3 2020. I nummeret bringer bringer vi også artikler om: Vredeshåndtering, supervision og kompetenceudvikling.

0   6

Når samfundet er på vrangen

Om 3 fagfællevurderede artikler i Tidsskriftet Specialpædagogik; Narrativitet, Co-teaching og stilladsering på STU

0   4

Stem på Susanne Weisbjerg Vilstrup til hovedstyrelsesvalget

Ønsker I bedre vilkår for de specialpædagogiske opgaver i folkeskolen, så stem på Susanne Weisbjerg Vilstrup til hovedstyrelsesvalget

0   8

Logopædisk Forum

Nyt navn, et kursus og en generalforsamling

0   6

Nedslag i logopædien

og om det bedste og det værste ved at drive tidsskrift

0   20

Overgreb, sprogtilegnelse og arbejdshukommelse

Om tre artikler i Tidsskriftet Specialpædagogik nr. 1 2019

0   12

Ordblindhed - når kuren ikke virker

Om måder at hjælpe ordblinde på og om at blive frustreret, når hjælpen ikke virker

0   2

"Jeg kan også li' pizza!"

Om behaviorisme, kompetenceudvikling og stille børn; indholdet i tre artikler som er udkommet i tidsskriftet specialpædagogik nr. 1 2018

1   5

Goddag til Henrik og TAK til Brian

Nyt redaktionsmedlem i Tidsskriftet Specialpædagogik

0   2

Planlæg kompetenceudviklingsforløb, når der er brug for det

Om skoleprofessionelles oplevelse af kompetenceudviklingsforløb og om demokratiske og dannende kompetenceudviklingsforløb jfr. ph.d.afhandling af Micki Sonne Kaa Sunesen

0   8

Vugge, dukke, teste, sukke

Kompetence- og testkulturen vinder også indpas i vuggestuerne. En kommentar til rapporten "Indsats i vuggestuen kan styrke børns tidlige kompetencer"

0   2

Specialpædagogikken på arbejde

Om Tidsskriftet Specialpædagogiks særnummer, hvor 6 masterkandidater i specialpædagogik formidler resultaterne af deres masterprojekter.

0   350

Efterlad ikke specialpædagogikken på dørtrinnet

Hvad har folkeskolereformen gjort ved lærernes professionsidentitet, hvilken betydning har den, og findes der en specialpædagogisk professionsidentitet?

0   271

"Tidsskriftet Specialpædagogik" på Læringsfestivalen

Mød "Tidsskriftet Specialpædagogik" på Læringsfestivalen i morgen tirsdag d. 15. marts og onsdag d. 16. marts i Bella Centeret.

0   431

U a i eii

Læs om understøttende sprogstrategier, læsedidaktik over for specialundervisningens børn, Theraplay og syge elever i folkeskolen.

0   177

En stemme til specialpædagogikken

Stem på den brede linie i foreningen, stem på en af de kandidater, som også arbejder for de mindre grupper i foreningen, stem på Jens Skovmand