Anne-Birgitte Agger

Profilbillede af Anne-Birgitte Agger

Direktør

Hotel- og Restaurantskolen

0   11

10. klasse – et år med masser af mad og mod på livet

Man behøver ikke tage på efterskole for at blive klog på sig selv. Et år hos os samler, med synergien fra vores maduddannelser, mange af de 9. klasses-elever op, som trænger til succeser og håb for fremtiden.

0   4

Hvordan får vi flere elever til at vælge erhvervsskolevejen?

Mange af vores elever har aldrig hørt om erhvervsuddannelserne i folkeskolen. Vi har brug for, at lærerne ved mere om os, ellers får vi aldrig flere faglærte.

0   9

Unges klima-shitdetektor kræver handling

Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at unge har taget klimaspørgsmålet til sig. De vil ikke spises af med fortidens - og nutidens – tankeløse forbrug af ressourcer, miljøskadende kultur og væremåder.

0   13

Lykken findes - også uden en akademisk uddannelse

Der er behov for et opgør mod akademiseringen af vores uddannelsessystem, hvis vi i Danmark fortsat skal have gastronomi og hoteller i verdensklasser. Selvransagelsen begynder hos os forældre og i folkeskolen. Måske skal vi som forældre – og som samfund - tænke vores børns lykke på ny. Måske vi står over for et paradigmeskifte?

3   9

Prestige i madfag – eller mangel på samme?

Det skal gøres attraktivt at blive madhåndværker, hvis vi skal vende udviklingen og sikre, at ikke bare restauranter og hoteller men også offentlige køkkener kan få faglært arbejdskraft i fremtiden. Madkvalitet og gode madoplevelser kræver nemlig, at vi har mennesker, der kan lave maden. Det kræver et paradigmeskifte, og her spiller folkeskolen en særlig rolle.

5   4

Køkkenet skaber robusthed og børn der kan tage vare på sig selv

Curlingbørn eller køkkenbørn? Et indlæg om maddannelsen og madkundskab set ud fra den debatten om “Curling”-generationen. Skaber vi elevinvolverende rum til maddannelse, madlavning og måltider giver vi eleverne muligheden for at tage bedre vare på sit eget liv. Børn der kan lave mad, bliver mere robuste end børn der bare spises af.

0   5

Fra rendyrket socialisme til udryddelse af madanalfabetisme

De sidste 10 år er der blevet skabt en ny mad- og måltidskultur i det offentlige børnerum. Det er lykkes, fordi kommunen har haft viljen til at skabe en infrastruktur, der har gjort det muligt at give børnene dejlig mad. Det skal bruges som fundament for endegyldigt at udrydde madanalfabetismen mener direktør i Københavns Madhus, Anne-Birgitte Agger.

0   507

Mad er næring og læring

Med åbningen af Børnenes Madhus, som er en lillesøster til Københavns Madhus, har den læring nu fået optimale rammer. Børnenes Madhus er et læringsrum for børn og deres undervisere med mad i centrum for det hele. Mad kan imødekomme mange målsætninger i mange forskellige fag og selvom formålet i første omgang er at øve elevernes madmod, er det i sidste ende også med til at give dem autonomi og dannelse.

3   631

Mad til børn er ikke luksus – det er basisomsorg og kernevelfærd

Københavns skole- og institutionsmad er noget ganske særligt. Vi har på ganske få år skabt en hverdag, hvor de forældede madpakker er blevet smidt på historiens mødding og i stedet for er vi i fuld gang med at skabe en hel ny mad og måltidskultur i det offentlige børnerum. Det vil, af flere årsager, være mere end ærgerligt at stryge Københavns unikke tilbud om fælles måltider til vore børn og unge.

1   1494

Nye råd til nye tider

De nye måltidsråd fra Fødevareministerens Måltidstænketank har fået på puklen for både at være for elitære og for at være for banale. Men i bund og grund handler rådene jo om vores børn og om at vi har et ansvar for at de bliver bedre til at lave mad end deres forældre. Til glæde for dem selv, for samfundet og for miljøet. Det er hverken elitært eller banalt. Men vi skal huske at gøre de gode råd håndgribelige og brugbare.

0   651

Skolemad er et nationalt anliggende

Børn skal ikke kun lære om mad, de skal også tilbydes den til frokost. Det er derfor helt oplagt at satse på at skabe fremtidens madvaner og madkultur netop i folkeskolen. For at kaste lys over opgaven afholder vi i Københavns Madhus en konference om skolemad den 8. og 9. December 2014

1   1023

Mad i skolen – mere end undervisning – også noget eleverne spiser!

Skønt at opleve, at hele to ministre går sammen for at slå et slag for madkundskab i sidste uge i en artikel i Politiken ’Gør vores børn klogere gennem mad’. Det er der brug for – og tak for, at I vil sikre, at ”det en opgave for folkeskolen at gøre madlavning til en del af undervisningen… for uddannelse og mad hænger sammen.” Dog undrer det mig, at man kan tale om mad i skolen uden at nævne de måltider eleverne rent faktisk spiser, mens de er i skolen. Kommentaren er påfaldende renset for ordene skolemad, madpakker eller spisefrikvarter. Og at dette fokus er fraværende i den ellers alle tiders kronik er skuffende.

1   1321

Farvel til snævre kostråd - et paradigmeskift er nødvendigt

I september fik Danmark igen nye kostråd. De vakte både begejstring, bekymring og kritik blandt fagfolk og formidlere. Også her på siden er kostrådene blevet debatteret, og jeg har især hæftet mig ved et blogindlæg skrevet af Tove Vestergaard, som mener, at kostrådene skal på skoleskemaet. Jeg synes, Tove Vestergaard er spot on, når hun siger, at mad og maddannelse skal ind i skolen, men jeg uenig med hende i, at kostrådene skal gøres til en del af folkeskolens madopgave – primært fordi jeg faktisk ser de nye kostråd som en begrænsning, når vi skal arbejde for og med at skabe en ny og sund madkultur.

0   805

Uden mad og drikke duer helhedsskolen ikke

Helhedsskolen kan blive et rum, som gør det gode måltid til en selvfølgelig del af skolens hverdag med praktisk læring, nydelsesfulde pauser og fagintegration. Jeg håber meget, at folkeskolens parter vil være med til at skabe dette rum.

0   816

Skolemad som individuel luksus – eller en fælles velfærdsydelse?

Social ulighed blandt skoleelever kommer til udtryk i mad - og sundhed - men skolemad kan også bruges til at skabe lighed. Det er noget alle professionelle, der arbejder med børn og unge bør tage stilling til som en del af basisvelfærden.

0   394

KOMMENTAR: Mad på skoleskemaet

Økonomisk smalhals i kommunerne betyder, at færre skoler har skolemad. Det er tid til at sætte skolemad på dagsordenen igen, mener direktør i Københavns Madhus Anne-Birgitte Agger.