Kenneth Nielsen

Profilbillede af Kenneth Nielsen

0   60

Hvad gør vi nu...?

Præstegårdsskolen er én blandt mange

3   6

Jeg anbefaler at stemme "Ja"

Skal vi fortsat arbejde i en konfliktzone, eller skal vi prøve at betræde samarbejdets sti?

0   119

Serviceeftersyn.

Der foretages nu et "Serviceeftersyn" af inklusionen i folkeskolen. Når jeg sender min bedagede bil til eftersyn, skal der betales en ikke ubetydelig regning for at bilen lever op til lovens standard. Sådan forholder det sig næppe med dette inklusionseftersynet.

1   454

Folkeskole i frit fald.

Det er en bemærkelsesværdig fornægtelse af virkeligheden, Christine Antorini og Lotte Rod demonstrerer.

2   569

Skal lærerne undervise mere?

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini udtaler, at lærerne skal bruge flere timer bag katederet.

3   508

Økonomisk incitament eller smuk tanke?

Hvilket fokus vælger KL i forhold til inklusion?

1   293

Der skal være plads til uenighed

Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog. (Citat fra Danmarks Lærerforenings mål og værdier)

5   375

Kandidat til Hovedstyrelsen

Foreningens mål og værdier skal konstant udvikles. Det skal de i fællesskab og gennem levende dialog.