Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

0   524

Hvordan går det?

For de faglige foreninger er det næsten umuligt at arrangere kortere pædagogiske kurser. Lærerne melder sig ganske enkelt ikke. – over for det står Antorinis påstand om, at ”Folkeskolereformen går overraskende godt”. Det har fået mig til at sende Christine Antorini nedenstående åbne brev.

1   872

Faglige kurser? – Det kan du skyde en hvid pind efter!

”Vi har 35 timers tilstedeværelse, er jeg væk på kursus, skal jeg altså arbejde mere i andre uger, timerne bliver ikke sløjfet, men skal læses på et andet tidspunkt. Jeg betaler altså selv for at komme på kursus”. - ”Mit team skal kunne dække mine timer, og jeg skal så senere hen indhente mine manglende timer.” Ovenstående udsagn er kun nogle af de udtalelser, der danner baggrund for denne artikel. Der sættes i øvrigt fokus på lærernes videreuddannelse og konsekvenserne af arbejdstidsaftalen, der umuliggør deltagelse i fagligt-pædagogiske kurser.

0   580

Deutsch er ikke übergeil

Tysks stilling i grundskolen er i den seneste tid blevet diskuteret i medierne. For det første i Jyske Vestkysten "Tysklærere begejstrede over Tønder-forslag” den 15.01.15, og siden har en artikel i Politiken den 19. 01.15 “Deutsch er blevet übergeil igen” givet anledning til debat om fagets stilling og muligheder. Sidst har Jørgen Møllekær, chefredaktør ved Flensborg Avis i Politikens debatsektion den 22.01.15 bragt et indlæg “Tysk er ikke übergeil”, som jeg med forfatterens tilladelse viderebringer i nedenstående.

0   437

iPad, youPad, everybody likes ...

I Danmark har i det mindste to kommuner - Odder og Syddjurs - udleveret iPads til samtlige elever. Hvad har det bragt med sig – og hvor står kommuner og lærere lige nu? I artiklen henvises til danske elevers it-kompetencer. Endvidere belyses indsatsen ved udsagn fra en skoleleder og med konkrete eksempler på apps, lige til at overtage, fra tyskkolleger, der bruger iPad i den daglige undervisning.

1   994

Nytårsforsæt?

Undervisningsminister Christine Antorini var i programmet ”Spørg regeringen” på P1 den 15. december 2014. Lars Løkke Rasmussen var hos Cordua & Steno den 18. december 2014 på Radio 24syv. En ting er de enige om. Tysk er af mange grunde et vigtigt sprog. Jeg tror heller ikke, at Antorini og Løkke er i tvivl om, at hvis man skal blive dygtig til fremmedsprog, er det nødvendigt med tid til fordybelse og træning. Det ville derfor være herligt, om de to politikere som nytårsforsæt ville have en styrkelse af tyskundervisningen begyndende i folkeskolen, hvor kimen til den fortsatte uddannelse lægges. I indlægget er transskriberet Antorini og Løkkes udtalelser i de to radioprogrammer.

0   683

Nej til gruppeprøver i fremmedsprog!

Af undervisningsministeriets informationsmateriale den 28.11.2014 fremgår det bl.a.: Bred politisk opbakning til modernisering af folkeskolens prøver. Folkeskoleforligskredsen er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal videreudvikle folkeskolens prøver. Samtidig har man fra politisk hold besluttet at ophøre med forsøgsordningen omkring gruppeprøver i fremmedsprog. Jeg er mildest talt lamslået!!

3   546

Er der håb for tysk?

Forhandlinger om den nye folkeskolelov er i gang, hvad sker der med faget tysk?

0   888

Hvad betyder TLFG?

Det enkle svar er Tysklærerforeningen for Grundskolen. Men det er meget mere end det.

0   585

10 gode grunde!

Fra august 2014 påbegyndes tysk fra 5. klasse. Det er der mange gode grunde til!

0   698

Hjælp til selvhjælp

Der varsles nye tider med den reviderede folkeskolereform også for faget tysk. Der findes ikke et spørgsmål-svar-katalog, der kan afklare alle spørgsmål. Det er imidlertid muligt at fremstille en oversigt, der kan hjælpe på en afklaring af de spørgsmål, der hersker her og nu. Det er det denne artikel prøver at råde bod på.

0   760

Hvad skal vi med TYSK(land)?

Tyskland er Danmarks største samhandelspartner. Hvilke erhvervsinteresser har Danmark i Tyskland? Og har interesserne overhovedet noget med tilegnelse af tysk i folkeskolen at gøre?

0   770

"Men han har jo ikke noget på"

Der foreligger nu foreløbige Fælles Mål for alle fag og dermed også for tysk. De foreløbige mål er i høring og Tysklærerforeningen for Grundskolen har, som det fremgår af det nedenstående, arbejdet med problematikken.

0   551

Kejseren har fået klæder på!

Forslag til læseplaner for faget tysk er nu i høring. I læseplanerne forsynes kejseren med ”nye” klæder.

0   397

Informerende og inspirerende

Formanden for Tysklærerforeningen for Grundskolen, Flemming Nygaard, har været til undervisningsministeriets ”gå-hjem-møde” om Fælles Mål i Aarhus den 2. juni. I bloggen fortælles om nogle af de informationer og noget af den inspiration, han forlod mødet med.

0   1478

Du ska’ bare ta’ dig sammen!

“Du ska’ bare ta’ dig sammen!” sagde min matematiklærer til mig, da jeg i sin tid gik i 8. klasse. Det var nu lettere sagt end gjort, og det var der mange gode grunde til.

0   672

Har du plads til en tysk udvekslingsstudent omkring spisebordet?

Har du lyst til at have en tysk student boende, er der al mulig grund til at læse nedenstående.

0   2446

Så nåede vi i mål…

…men vi nåede ikke målet! Barokt, ikke? Alligevel er det tilfældet. Vi har afsluttet dette skoleår men uden endelige forenklede Fælles Mål for tysk.

0   607

Deutsch ist klasse!

Tysklærerforeningen for grundskolen har i anledning af at tysk nu er obligatorisk fået fremstillet en sang, hvortil der ageres kropsligt: ”Deutsch ist klasse!” Sangen er udarbejdet af Mads Albertsen, komponist, sangskriver og pædagog.

0   1314

Ord, ord, ord!

Et basalt ordforråd er grundlaget for at kunne udtrykke sig, men inden man kommer så vidt, må ordforrådet tilegnes. Det er blandt andet det, denne blog handler om.

0   536

Forbilledligt

Jeg sad mandag aften på den første skoledag i skoleåret og fulgte de sene nyheder – hvad ville man mon bringe om den revidererede folkeskolelov, tænkte jeg, da iPhonen indikerede, at der var en ny mail. Jeg kunne ikke styre min nysgerrighed. Det var en hilsen fra en forælder, hvis barn netop er begyndt i 6. klasse – hun synes lige, jeg skulle læse henvendelsen fra barnets tysklærer. Det synes jeg også, at I skal. Jeg takker Katrine Sørensen, læreren bag, for tilladelse til at bringe indlægget. Mailen læses i det nedenstående: