Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

0   270

Tyskfaget styrkes via videreuddannelse

Senest i 2020 skal alle danske skolelærere have undervisningskompetence i alle de fag, som de underviser i. Det har et politisk flertal bestemt og givet kommunerne i alt 1 mia. kr. til at opfylde. I nedenstående kan læses, hvorledes man i Haderslev styrker tysklæreruddannelsen. Det er i den sammenhæng interessant at 6. November 2015 at læse UC-syds hjemmeside:

1   552

Øvelse gør mester... eller?

Baggrunden for dette indlæg bygger på to kendsgerninger: jeg befinder mig pt. hos min tosprogede familie i Californien, og jeg er i færd med at genlæse ”Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis”, der er udkommet i 2. udgave og dermed tilpasset de ændringer, den reviderede folkeskolelov har medført. I nedenstående belyses fascinationen af ordforrådstilegnelse, der suppleres med en lang række eksempler på, hvorledes der med henvisninger til links kan arbejdes , når ordforråd skal udbygges og fæstnes..

0   359

Halloweenspøg?

Af Berlingske Tidende Business fremgår det den 27.10.15: ” Sproglinjer med tysk, fransk, spansk og japansk lukker på tre uddannelser på CBS som led i besparelser samt et ønske om at få større hold på de enkelte uddannelser.” Umiddelbart skulle man tro, at der var tale om en halloweenspøg, men det er der ikke.

0   263

Det er skræmmende

Enklere kan reaktionen ikke være, når man den 21.10.15 på folkeskolen.dk kunne læse, at DLF efter at have analyseret tal for klassekvotienter fra de kommunale nøgletal kan konstatere, at andelen af elever i de såkaldte megaklasser er steget fra 17 procent i 2009 til 27 procent i 2014/15. Det svarer til næsten 140.000 elever. Det kan kun gå ud over den daglige og faglige undervisning.

1   362

Nu har din skole chancen for besøg af Uwe Kind

– tysk med musik, aktivitet og bevægelse – april 2016 Uwe Kind kommer igen til Danmark med sine skolekoncerter.

0   316

Tysk for dig, der er tysklærer – om kurser i Tyskland

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har siden ultimo marts 2015 samarbejdet med Deutsche Auslandsgesellschaft i Lübeck, der bl.a. også samarbejder med kulturafdelingen under den tyske ambassade i København. Nedenfor og i bilag beskrives kurser arrangeret i samarbejde med DAG. Nederst Tysklærerforeningens kursus kun henvendt til danske tysklærere.

1   437

Hannah fra Østrig

Organisationen Youth for Understanding (YFU) organiserer hvert år et års ophold for unge med skoleophold og ophold i private hjem. Jeg besøgte Hanna og hendes gæstefamilie nær Odder for at få en snak om den fælles oplevelse.

2   734

’Tavshedens labyrint’

Den 3. september er der premiere på den tyske film ’Tavshedens labyrint’ – ’Im Labyrinth des Schweigens’. Nedenfor en præsentation af filmen og dens muligheder i tværfaglig undervisningssammenhæng bl.a. belyst ved henvisning til relevante links. Endvidere en invitation til en gratis filmforevisning.

0   567

Nihil sine labore

”Intet uden arbejde” hed det engang – og sådan bør det vel også hedde i dag. Nedenstående blog refererer til en artikel i Kristelig Dagblad om bl.a. udenadslærens betydning. Endvidere henvises der til et indlæg i P4 morgen fra Nordjylland. Begge indslag er bragt den 11. august 2015.

2   919

Metodefrihed

Som en forlængelse af indlægget ”Er forenklede fælles mål = målstyret undervisning?” nedenstående, der forholder sig til begrebet metodefrihed.

2   1108

Er Forenklede Fælles Mål = Målstyret undervisning?

På ovenstående spørgsmål er svaret et klart nej! Der har hen over sommeren på folkeskolen.dk været diskuteret målstyret undervisning. Det er blandt andet det, denne blog handler om.

0   1296

Tysk i 5. klasse – Hvordan gik det så?

Der har nu været undervist i tysk fra 5. klasse i et år. Det er derfor tid til at standse op og overveje, hvordan det første år med obligatorisk tysk er gået. Jeg har talt med elever og lærer fra 5 B på Molsskolen i knebel og viderebringer endvidere erfaringer, som er indhentet via Tysklærerforeningen for Grundskolens medlemmer.

1   1477

Er der håb?

I disse dage gennemføres der regeringsforhandlinger. Nye boller på suppen giver måske mulighed for en revurdering af lærernes arbejdsforhold og et nyt syn på fagenes muligheder. Herunder faget tysk.

1   1093

Hvor skal jeg sætte mit kryds?

Efter den reviderede folkeskolelov og især efter gennemførelse af Lov 409 med alt, hvad det medfører af arbejdstidsregler, kan det som lærer være vanskeligt at finde ud af, hvor krydset skal sættes ved valget den 18. juni. Tysklærerforeningen for Grundskolen har henvendt sig til alle opstillingsberettigede partier for at få deres bud på faget tysks stilling i fremtiden.

0   394

Nu sidder hun rigtig i saksen

Kan du se det for dig? Dit syn er befordrende for din forestillingsevne. Nethinden virker som en film i et kamera. Når billedet er taget, viser det sig og lagres i hjernen. Hjerneforskningen viser med alt mulig tydelighed, at det er synet, der er den vigtigste af vore sanser. Det må vi naturligvis udnytte – også i tyskundervisningen.

0   783

Kun den der spørger får svar

”Jeg har forgæves søgt at finde ”Tysk i praksis” på skolekom, men kan ikke finde den. Kan du hjælpe mig?” Spørgsmålet dukkede op forleden i en mail til mig. Svaret er enkelt: ”Kun som medlem af Tysklærerforeningen for Grundskolen” (TLFG) har du adgang til stedet, der åbner for et overflødighedshorn af ideer og opgaver til den daglige undervisning”. Har du ikke lyst til at læse om TLFG, slutter du læsningen her. Vil du vide, hvad vi arbejder med, læser du videre.

0   473

Plads ved bordet?

For et år siden slog jeg et slag for organisationen Youth for Understanding. Det gør jeg i år igen, idet der i Danmark er brug for værtsfamilier til ca. 10 tysktalende studerende. Det er berigende sprogligt og kulturelt at have en person mere ved spisebordet – og så kan det være en god oplevelse for hele familien at få talt tysk.

0   430

1.325.000 kroner til tysk begynderundervisning

Det var interessant i dag at besøge Tønder Kommunes hjemmeside. Hovedoverskriften var her, at A.P. Møller fonden støtter tidlig tyskundervisning. Aabenraa og Tønder kommuner får 1.325.000 kroner fra A.P. Møller Fondens folkeskolemidler til et projekt med tidlig tysk i folkeskolerne. Pengene skal bruges til et kompetenceløft af de lærere, der skal undervise i den tidligere tyskundervisning.

1   417

Den 9. april

Danskernes forhold til Tyskland og tyskerne har ændret sig markant siden krigens afslutning den 5. maj 1945. I 1967 viste en måling, at otte procent havde et uvenligt syn på det tyske folk, mens det ikke overraskende var 32 procent i 1947, to år efter krigens afslutning. I dag forholder det sig markant anderledes.

0   750

Musik og bevægelse skal der til!

Fra den 7. april til den 17. april besøger lærer, sanger og entertainer Uwe Kind danske skoler. I den første uge på Sjælland og i den efterfølgende uge har jyderne fornøjelsen.