Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

0   201

Lær fremmedsprog - lynhurtigt!

Det kan lade sig gøre at lære fremmedsprog ved selvstudium, men det skader heller ikke her at følge ordsproget ”Viljen ser Vor Herre på”. Hvor der er vilje er der en vej. Hvis man arbejder ihærdigt i det daglige, opnår man også resultater. I denne artikel er det imidlertid et spørgsmål om, hvorledes man med selvdisciplin får anvisninger på, hvordan et fremmedsprog kan tilegnes. Indlægget afsluttes med konkrete anvisninger, der kan være tysklærerne en hjælp i søgning efter materiale til den daglige undervisning.

0   371

2 år med tysk fra 5. klasse

Der har nu været undervist i tysk fra 5. klasse i to år. Af færdighedsmålene fremgår det, at eleverne i fase 1 kan bruge sproget i sang, spil, leg og bevægelse - en kendsgerning, der bekræftes af nedenstående, hvor der henvises til lærerudtalelser om daglig praksis, og hvor forskning i forbindelse med tidlig fremmedsprogsundervisning eksemplificeres.

0   688

Løbende faglig opdatering – en del af det faglige løft

Blogindlægget giver et historisk rids af den problematik, de faglige foreninger har stået i med henblik på oprettelse af fagligt- pædagogiske kurser for faglærerne. Der peges endvidere på løsningsmuligheder fremadrettet.

1   752

Godt man ikke er tysklærer i Sverige! Eller …?

Lärarnas Riksförbund i Sverige har midt i april 2016 barslet med en rapport om moderne sprog. I dette indlæg kigges der nærmere på rapporten og dens konklusioner, og der gives overvejelser om, hvorledes det forholder sig for os i grundskolen i Danmark.

0   569

Som ringe i vandet!

Tysk som undervisningsfag breder sig i det sønderjyske område. Sidste år Tønder og Aabenraa. Efter sommerferien også i Sønderborg. Jeg har haft en snak med lærer og faglig vejleder ved ”Global House” i Sønderborg, Susanne Muth-Ries om, hvorledes man i Sønderborg agter at gribe de nye muligheder an.

1   671

Viljen er stor, lidenskaben ligeså…

Regeringens tysklandsstrategi har sat reaktioner i uddannelsessystemet i gang. I dette blogindlæg refereres til et tidligere indlæg ”Eine Goldgrube” og ikke mindst til en kronik af to professorer på Aarhus universitet: ”God tysklandsstrategi, men …”. Hvis regeringens strategi skal efterkommes skal det samlede tyskfaglige kompetenceniveau i Danmark hæves betragteligt i løbet af de kommende årtier. Sker det vil de investerede midler til gengæld komme mange gange ind igen, betones det.

0   668

Tysk som adgang til verden - føljeton

”Tysk som adgang til verden” har siden efteråret været diskuteret på Tyskkonferencerne på Skolekom. Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har anmodet undervisningsministeriet om at få Forenklede Fælles Mål tilpasset, så de reelt svarer til den vejledende læseplan. I indlægget informeres om forløbet af de konkrete tiltag.

0   564

Gymnasiereform og sprogstrategi

Arbejdet med en reform af gymnasiet er forestående. Det samme er en strategi for fremmedsprog i de videregående uddannelser. I indlægget kan læses, hvorledes sprogfolk og Dansk Industri forholder sig. I samme åndedrag beskrives den forventede sprogstrategi for de videregående uddannelser.

1   498

Professionel kompetenceudvikling som efteruddannelse – hvad er det?

Tysklærerforeningen for Grundskolen har måttet aflyse et faglig-pædagogisk kursus i Tyskland. I indlægget analyseres lærernes manglende deltagelse, og et afsnit fra Per Fibæk Laursens bog ”Didaktiske Ambitioner (Alle elever med)” er med til at belyse, hvorfor lærernes deltagelse i kortere kurser er så vigtig - også for elevernes læring.

0   539

Brug af digitale medier – Mit deutsch in die Welt

På EMU.dk er der netop offentliggjort et undervisningsforløb ”Mit Deutsch in die Welt” der lægger op til træning af skriftlig kommunikation ud over klasseværelset. Materialet kan ses i forhold til læseplanen og Fælles Måls beskrivelse af brug af digitale medier til kommunikation også med henblik på kontakten til andre, der lærer og taler tysk. Tysklærerforeningen har tidligere beskrevet denne problematik over for Ellen Trane Nørby og Undervisningsministeriet, og venter stadig på et svar.

0   551

Eine Goldgrube

I begyndelsen af februar blev jeg præsenteret for tre publikationer, der nedenfor beskrives. Regeringen udgav sin ”Tysklandsstrategi”; på en foredragsaften med Lykke Friis ”Merkel die Queen aus Berlin” blev jeg opmærksom på bogen ”Hund efter Tyskland” af Lykke Friis og endelig har Den Tyske ambassade i Danmark videreformidlet den nyreviderede publikation ”Tatsachen über Deutschland”, alt i alt en guldgrube for underviseren i tysk og den tyskinteresserede i det hele taget. I artiklen belyses guldgrubens indhold.

0   944

Hvem kan? – Aalborg kan!

Da jeg var ung lærer og deltog i lands-, regions- og kommunale kurser i tysk, stødte jeg altid på kommunale fremmedsprogskonsulenter. Enhver lidt større kommune med respekt for sig selv havde en fremmedsprogskonsulent, der var koordinator og især inspirator for sproglærerne. Med lov 409 har fremmedsprogslærerne mere end nogensinde brug for en sådan støtte og inspirator. Er det en uddød race? Nej, jeg fandt Ann Katrine Stendal Rannestad i Aalborg-Nørresundby kommune. Det blev et interessant besøg.

0   489

Robotter som tysklærere

Fagre nye verden er på trapperne i Tyskland. Flygtningebørn, der skal lære tysk, forventes undervist af robotter som supplement til den daglige undervisning.

5   444

Paradoksalt, men også konsekvent - ny tysklandsstrategi

Det forekommer paradoksalt, men samtidig konsekvent og opløftende, når man læser udenrigsministeriets rapport: "Regeringens strategi for Tyskland", der blev offentliggjort den 4. februar 2016. Det paradoksale liger i, at de landsdækkende aviser i øjeblikket flyder over med overskrifter som "Det tyske sprog ligger for døden", men det er samtidig opløftende, at regeringen præciserer mulighederne for samarbejdet mellem Danmark og Tyskland.

0   1040

Alarmerende!

Tyskfagets situation på de videregående uddannelser er alarmerende, fremgår det af en artikel i Berlingske den 30.01.2016. Det er imidlertid i Folkeskolen, at kimen til tilegnelse af det tyske sprog dannes. Det er derfor vigtigt, at arbejdsbetingelserne for arbejdet med det tyske sprog her er optimale.

3   453

Tyskland - was ist das?

Radioværten Jon Kaldan har i Radioklassikeren på P1 påbegyndt en udsendelsesrække om Tyskland efter 2. Verdenskrig frem til i dag. I bloggen anmeldes den første udsendelse, der beskriver kansler Angela Merkels nytårstale, situationen for tysk på universiteterne og en radioreportage fra Tyskland anno 1952.

1   462

Æstetisk eller multimodal tekst ved sommerens prøver i tysk

Den 24.12 2015 blev den nye prøvebekendtgørelse vedtaget. Det fremgår heraf, at der er tale om ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse. De nye ændringer gælder for den kommende prøvetermin i maj-juni 2016. I bloggen præciseres disse ændringer.

3   418

Grænseløst tysk - eller?

Netop i dag, hvor Junker understreger sammenholdet i EU's betydning indfører Danmark grænsekontrol ved grænsen til Tyskland. I bloggen citeres fra Hamburger Abendblatt d. 4. januar 2016 og Angela Merkel citeres med indlæg fra sommerkonferencen 2015.

0   404

Giv os i dag de daglige chunks og fri os fra grammatikken

Hvad er chunks – og hvad kan de bruges til? Og hvorfor er de vigtigere i begynderundervisningen end den ”gammeldags” ord- og grammatikindlæring?

6   420

Ellen Trane Nørby: ”Niveauet skal hæves!”

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) repræsenteret af formand for sprogpolitisk udvalg, Hjalmar Jess og foreningens formand Flemming Nygaard havde den 14. december 2015 møde med Ellen Trane Nørby for med undervisningsministeren at drøfte aktuelle problemstillinger omkring faget tysk.