Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

0   316

Tysk for dig, der er tysklærer – om kurser i Tyskland

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har siden ultimo marts 2015 samarbejdet med Deutsche Auslandsgesellschaft i Lübeck, der bl.a. også samarbejder med kulturafdelingen under den tyske ambassade i København. Nedenfor og i bilag beskrives kurser arrangeret i samarbejde med DAG. Nederst Tysklærerforeningens kursus kun henvendt til danske tysklærere.

1   437

Hannah fra Østrig

Organisationen Youth for Understanding (YFU) organiserer hvert år et års ophold for unge med skoleophold og ophold i private hjem. Jeg besøgte Hanna og hendes gæstefamilie nær Odder for at få en snak om den fælles oplevelse.

2   734

’Tavshedens labyrint’

Den 3. september er der premiere på den tyske film ’Tavshedens labyrint’ – ’Im Labyrinth des Schweigens’. Nedenfor en præsentation af filmen og dens muligheder i tværfaglig undervisningssammenhæng bl.a. belyst ved henvisning til relevante links. Endvidere en invitation til en gratis filmforevisning.

0   567

Nihil sine labore

”Intet uden arbejde” hed det engang – og sådan bør det vel også hedde i dag. Nedenstående blog refererer til en artikel i Kristelig Dagblad om bl.a. udenadslærens betydning. Endvidere henvises der til et indlæg i P4 morgen fra Nordjylland. Begge indslag er bragt den 11. august 2015.

2   918

Metodefrihed

Som en forlængelse af indlægget ”Er forenklede fælles mål = målstyret undervisning?” nedenstående, der forholder sig til begrebet metodefrihed.

2   1107

Er Forenklede Fælles Mål = Målstyret undervisning?

På ovenstående spørgsmål er svaret et klart nej! Der har hen over sommeren på folkeskolen.dk været diskuteret målstyret undervisning. Det er blandt andet det, denne blog handler om.

0   1296

Tysk i 5. klasse – Hvordan gik det så?

Der har nu været undervist i tysk fra 5. klasse i et år. Det er derfor tid til at standse op og overveje, hvordan det første år med obligatorisk tysk er gået. Jeg har talt med elever og lærer fra 5 B på Molsskolen i knebel og viderebringer endvidere erfaringer, som er indhentet via Tysklærerforeningen for Grundskolens medlemmer.

1   1477

Er der håb?

I disse dage gennemføres der regeringsforhandlinger. Nye boller på suppen giver måske mulighed for en revurdering af lærernes arbejdsforhold og et nyt syn på fagenes muligheder. Herunder faget tysk.

1   1093

Hvor skal jeg sætte mit kryds?

Efter den reviderede folkeskolelov og især efter gennemførelse af Lov 409 med alt, hvad det medfører af arbejdstidsregler, kan det som lærer være vanskeligt at finde ud af, hvor krydset skal sættes ved valget den 18. juni. Tysklærerforeningen for Grundskolen har henvendt sig til alle opstillingsberettigede partier for at få deres bud på faget tysks stilling i fremtiden.

0   394

Nu sidder hun rigtig i saksen

Kan du se det for dig? Dit syn er befordrende for din forestillingsevne. Nethinden virker som en film i et kamera. Når billedet er taget, viser det sig og lagres i hjernen. Hjerneforskningen viser med alt mulig tydelighed, at det er synet, der er den vigtigste af vore sanser. Det må vi naturligvis udnytte – også i tyskundervisningen.

0   783

Kun den der spørger får svar

”Jeg har forgæves søgt at finde ”Tysk i praksis” på skolekom, men kan ikke finde den. Kan du hjælpe mig?” Spørgsmålet dukkede op forleden i en mail til mig. Svaret er enkelt: ”Kun som medlem af Tysklærerforeningen for Grundskolen” (TLFG) har du adgang til stedet, der åbner for et overflødighedshorn af ideer og opgaver til den daglige undervisning”. Har du ikke lyst til at læse om TLFG, slutter du læsningen her. Vil du vide, hvad vi arbejder med, læser du videre.

0   473

Plads ved bordet?

For et år siden slog jeg et slag for organisationen Youth for Understanding. Det gør jeg i år igen, idet der i Danmark er brug for værtsfamilier til ca. 10 tysktalende studerende. Det er berigende sprogligt og kulturelt at have en person mere ved spisebordet – og så kan det være en god oplevelse for hele familien at få talt tysk.

0   430

1.325.000 kroner til tysk begynderundervisning

Det var interessant i dag at besøge Tønder Kommunes hjemmeside. Hovedoverskriften var her, at A.P. Møller fonden støtter tidlig tyskundervisning. Aabenraa og Tønder kommuner får 1.325.000 kroner fra A.P. Møller Fondens folkeskolemidler til et projekt med tidlig tysk i folkeskolerne. Pengene skal bruges til et kompetenceløft af de lærere, der skal undervise i den tidligere tyskundervisning.

1   417

Den 9. april

Danskernes forhold til Tyskland og tyskerne har ændret sig markant siden krigens afslutning den 5. maj 1945. I 1967 viste en måling, at otte procent havde et uvenligt syn på det tyske folk, mens det ikke overraskende var 32 procent i 1947, to år efter krigens afslutning. I dag forholder det sig markant anderledes.

0   750

Musik og bevægelse skal der til!

Fra den 7. april til den 17. april besøger lærer, sanger og entertainer Uwe Kind danske skoler. I den første uge på Sjælland og i den efterfølgende uge har jyderne fornøjelsen.

3   565

Fiktion eller fakta? Antorini: Tysk fra 0. klasse i hele Danmark

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) erfarer, at undervisningsminister Christine Antorini har ladet sig inspirere af Tønder kommune, der efter sommerferien indfører tysk fra 0 klasse. ”Jeg agter efter valget, såfremt vi bevarer regeringsmagten, at arbejde på en bred politisk tilslutning til mere tysk i grundskolen”, forlyder det fra undervisningsministeren.

2   534

På vej mod stjernerne?

Min tidligere inspektør i undervisningsministeriet, Per Iversen, kaldte mig engang til side og præciserede for mig, at et fags fagformål var stjernerne, som man stræbte efter. Udsagnet har siden været printet i min hukommelse, og jeg har fået lyst til at analysere det aktuelle fagformål for tysk lidt nærmere med udgangspunkt i den synsvinkel, at det nødvendigvis ikke er noget, du kan opnå, men noget du kan stræbe efter. Herom i selve artiklen.

0   565

Vild med gambitter!

Jeg er vild med gambitter, og det er eleverne i 8. og 9. klasse også, når de først kommer i gang med brugen af dem. Gambitter er ord eller fraser, der muliggør en sproglig variation. De regulerer samtalen og er med til at holde en samtale i gang. De kan være særdeles nyttige, når der samtales om en given tekst, men først skal de læres og dernæst udnyttes. Det er det, denne blog giver forslag til.

0   592

Tørresnoren, Tørresnoren …

Den 20.01.15 henvendte Tysklærerforeningen for Grundskolen sig til undervisningsminister Christine Antorini i håb om at få opbakning til at gennemføre fagligt-pædagogiske kurser. Den 09.02.215 har vi Antorinis svar. I artiklen kommenteres ministerens reaktion, hvor også svaret kan læses.

0   713

Hvordan differentierer vi undervisningen i tysk?

Fredag 30.1. 2015 afholdtes på CBS i København en konference over temaet ”Hvordan differentierer vi undervisningen i tysk i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser?” I nedenstående en situationsberetning.