Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

0   489

Robotter som tysklærere

Fagre nye verden er på trapperne i Tyskland. Flygtningebørn, der skal lære tysk, forventes undervist af robotter som supplement til den daglige undervisning.

5   444

Paradoksalt, men også konsekvent - ny tysklandsstrategi

Det forekommer paradoksalt, men samtidig konsekvent og opløftende, når man læser udenrigsministeriets rapport: "Regeringens strategi for Tyskland", der blev offentliggjort den 4. februar 2016. Det paradoksale liger i, at de landsdækkende aviser i øjeblikket flyder over med overskrifter som "Det tyske sprog ligger for døden", men det er samtidig opløftende, at regeringen præciserer mulighederne for samarbejdet mellem Danmark og Tyskland.

0   1040

Alarmerende!

Tyskfagets situation på de videregående uddannelser er alarmerende, fremgår det af en artikel i Berlingske den 30.01.2016. Det er imidlertid i Folkeskolen, at kimen til tilegnelse af det tyske sprog dannes. Det er derfor vigtigt, at arbejdsbetingelserne for arbejdet med det tyske sprog her er optimale.

3   453

Tyskland - was ist das?

Radioværten Jon Kaldan har i Radioklassikeren på P1 påbegyndt en udsendelsesrække om Tyskland efter 2. Verdenskrig frem til i dag. I bloggen anmeldes den første udsendelse, der beskriver kansler Angela Merkels nytårstale, situationen for tysk på universiteterne og en radioreportage fra Tyskland anno 1952.

1   462

Æstetisk eller multimodal tekst ved sommerens prøver i tysk

Den 24.12 2015 blev den nye prøvebekendtgørelse vedtaget. Det fremgår heraf, at der er tale om ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse. De nye ændringer gælder for den kommende prøvetermin i maj-juni 2016. I bloggen præciseres disse ændringer.

3   418

Grænseløst tysk - eller?

Netop i dag, hvor Junker understreger sammenholdet i EU's betydning indfører Danmark grænsekontrol ved grænsen til Tyskland. I bloggen citeres fra Hamburger Abendblatt d. 4. januar 2016 og Angela Merkel citeres med indlæg fra sommerkonferencen 2015.

0   403

Giv os i dag de daglige chunks og fri os fra grammatikken

Hvad er chunks – og hvad kan de bruges til? Og hvorfor er de vigtigere i begynderundervisningen end den ”gammeldags” ord- og grammatikindlæring?

6   420

Ellen Trane Nørby: ”Niveauet skal hæves!”

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) repræsenteret af formand for sprogpolitisk udvalg, Hjalmar Jess og foreningens formand Flemming Nygaard havde den 14. december 2015 møde med Ellen Trane Nørby for med undervisningsministeren at drøfte aktuelle problemstillinger omkring faget tysk.

0   270

Tyskfaget styrkes via videreuddannelse

Senest i 2020 skal alle danske skolelærere have undervisningskompetence i alle de fag, som de underviser i. Det har et politisk flertal bestemt og givet kommunerne i alt 1 mia. kr. til at opfylde. I nedenstående kan læses, hvorledes man i Haderslev styrker tysklæreruddannelsen. Det er i den sammenhæng interessant at 6. November 2015 at læse UC-syds hjemmeside:

1   552

Øvelse gør mester... eller?

Baggrunden for dette indlæg bygger på to kendsgerninger: jeg befinder mig pt. hos min tosprogede familie i Californien, og jeg er i færd med at genlæse ”Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis”, der er udkommet i 2. udgave og dermed tilpasset de ændringer, den reviderede folkeskolelov har medført. I nedenstående belyses fascinationen af ordforrådstilegnelse, der suppleres med en lang række eksempler på, hvorledes der med henvisninger til links kan arbejdes , når ordforråd skal udbygges og fæstnes..

0   359

Halloweenspøg?

Af Berlingske Tidende Business fremgår det den 27.10.15: ” Sproglinjer med tysk, fransk, spansk og japansk lukker på tre uddannelser på CBS som led i besparelser samt et ønske om at få større hold på de enkelte uddannelser.” Umiddelbart skulle man tro, at der var tale om en halloweenspøg, men det er der ikke.

0   263

Det er skræmmende

Enklere kan reaktionen ikke være, når man den 21.10.15 på folkeskolen.dk kunne læse, at DLF efter at have analyseret tal for klassekvotienter fra de kommunale nøgletal kan konstatere, at andelen af elever i de såkaldte megaklasser er steget fra 17 procent i 2009 til 27 procent i 2014/15. Det svarer til næsten 140.000 elever. Det kan kun gå ud over den daglige og faglige undervisning.

1   362

Nu har din skole chancen for besøg af Uwe Kind

– tysk med musik, aktivitet og bevægelse – april 2016 Uwe Kind kommer igen til Danmark med sine skolekoncerter.

0   316

Tysk for dig, der er tysklærer – om kurser i Tyskland

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har siden ultimo marts 2015 samarbejdet med Deutsche Auslandsgesellschaft i Lübeck, der bl.a. også samarbejder med kulturafdelingen under den tyske ambassade i København. Nedenfor og i bilag beskrives kurser arrangeret i samarbejde med DAG. Nederst Tysklærerforeningens kursus kun henvendt til danske tysklærere.

1   437

Hannah fra Østrig

Organisationen Youth for Understanding (YFU) organiserer hvert år et års ophold for unge med skoleophold og ophold i private hjem. Jeg besøgte Hanna og hendes gæstefamilie nær Odder for at få en snak om den fælles oplevelse.

2   734

’Tavshedens labyrint’

Den 3. september er der premiere på den tyske film ’Tavshedens labyrint’ – ’Im Labyrinth des Schweigens’. Nedenfor en præsentation af filmen og dens muligheder i tværfaglig undervisningssammenhæng bl.a. belyst ved henvisning til relevante links. Endvidere en invitation til en gratis filmforevisning.

0   567

Nihil sine labore

”Intet uden arbejde” hed det engang – og sådan bør det vel også hedde i dag. Nedenstående blog refererer til en artikel i Kristelig Dagblad om bl.a. udenadslærens betydning. Endvidere henvises der til et indlæg i P4 morgen fra Nordjylland. Begge indslag er bragt den 11. august 2015.

2   919

Metodefrihed

Som en forlængelse af indlægget ”Er forenklede fælles mål = målstyret undervisning?” nedenstående, der forholder sig til begrebet metodefrihed.

2   1108

Er Forenklede Fælles Mål = Målstyret undervisning?

På ovenstående spørgsmål er svaret et klart nej! Der har hen over sommeren på folkeskolen.dk været diskuteret målstyret undervisning. Det er blandt andet det, denne blog handler om.

0   1296

Tysk i 5. klasse – Hvordan gik det så?

Der har nu været undervist i tysk fra 5. klasse i et år. Det er derfor tid til at standse op og overveje, hvordan det første år med obligatorisk tysk er gået. Jeg har talt med elever og lærer fra 5 B på Molsskolen i knebel og viderebringer endvidere erfaringer, som er indhentet via Tysklærerforeningen for Grundskolens medlemmer.