Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

0   668

Tysk som adgang til verden - føljeton

”Tysk som adgang til verden” har siden efteråret været diskuteret på Tyskkonferencerne på Skolekom. Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har anmodet undervisningsministeriet om at få Forenklede Fælles Mål tilpasset, så de reelt svarer til den vejledende læseplan. I indlægget informeres om forløbet af de konkrete tiltag.

0   564

Gymnasiereform og sprogstrategi

Arbejdet med en reform af gymnasiet er forestående. Det samme er en strategi for fremmedsprog i de videregående uddannelser. I indlægget kan læses, hvorledes sprogfolk og Dansk Industri forholder sig. I samme åndedrag beskrives den forventede sprogstrategi for de videregående uddannelser.

1   498

Professionel kompetenceudvikling som efteruddannelse – hvad er det?

Tysklærerforeningen for Grundskolen har måttet aflyse et faglig-pædagogisk kursus i Tyskland. I indlægget analyseres lærernes manglende deltagelse, og et afsnit fra Per Fibæk Laursens bog ”Didaktiske Ambitioner (Alle elever med)” er med til at belyse, hvorfor lærernes deltagelse i kortere kurser er så vigtig - også for elevernes læring.

0   539

Brug af digitale medier – Mit deutsch in die Welt

På EMU.dk er der netop offentliggjort et undervisningsforløb ”Mit Deutsch in die Welt” der lægger op til træning af skriftlig kommunikation ud over klasseværelset. Materialet kan ses i forhold til læseplanen og Fælles Måls beskrivelse af brug af digitale medier til kommunikation også med henblik på kontakten til andre, der lærer og taler tysk. Tysklærerforeningen har tidligere beskrevet denne problematik over for Ellen Trane Nørby og Undervisningsministeriet, og venter stadig på et svar.

0   551

Eine Goldgrube

I begyndelsen af februar blev jeg præsenteret for tre publikationer, der nedenfor beskrives. Regeringen udgav sin ”Tysklandsstrategi”; på en foredragsaften med Lykke Friis ”Merkel die Queen aus Berlin” blev jeg opmærksom på bogen ”Hund efter Tyskland” af Lykke Friis og endelig har Den Tyske ambassade i Danmark videreformidlet den nyreviderede publikation ”Tatsachen über Deutschland”, alt i alt en guldgrube for underviseren i tysk og den tyskinteresserede i det hele taget. I artiklen belyses guldgrubens indhold.

0   944

Hvem kan? – Aalborg kan!

Da jeg var ung lærer og deltog i lands-, regions- og kommunale kurser i tysk, stødte jeg altid på kommunale fremmedsprogskonsulenter. Enhver lidt større kommune med respekt for sig selv havde en fremmedsprogskonsulent, der var koordinator og især inspirator for sproglærerne. Med lov 409 har fremmedsprogslærerne mere end nogensinde brug for en sådan støtte og inspirator. Er det en uddød race? Nej, jeg fandt Ann Katrine Stendal Rannestad i Aalborg-Nørresundby kommune. Det blev et interessant besøg.

0   489

Robotter som tysklærere

Fagre nye verden er på trapperne i Tyskland. Flygtningebørn, der skal lære tysk, forventes undervist af robotter som supplement til den daglige undervisning.

5   444

Paradoksalt, men også konsekvent - ny tysklandsstrategi

Det forekommer paradoksalt, men samtidig konsekvent og opløftende, når man læser udenrigsministeriets rapport: "Regeringens strategi for Tyskland", der blev offentliggjort den 4. februar 2016. Det paradoksale liger i, at de landsdækkende aviser i øjeblikket flyder over med overskrifter som "Det tyske sprog ligger for døden", men det er samtidig opløftende, at regeringen præciserer mulighederne for samarbejdet mellem Danmark og Tyskland.

0   1040

Alarmerende!

Tyskfagets situation på de videregående uddannelser er alarmerende, fremgår det af en artikel i Berlingske den 30.01.2016. Det er imidlertid i Folkeskolen, at kimen til tilegnelse af det tyske sprog dannes. Det er derfor vigtigt, at arbejdsbetingelserne for arbejdet med det tyske sprog her er optimale.

3   453

Tyskland - was ist das?

Radioværten Jon Kaldan har i Radioklassikeren på P1 påbegyndt en udsendelsesrække om Tyskland efter 2. Verdenskrig frem til i dag. I bloggen anmeldes den første udsendelse, der beskriver kansler Angela Merkels nytårstale, situationen for tysk på universiteterne og en radioreportage fra Tyskland anno 1952.

1   462

Æstetisk eller multimodal tekst ved sommerens prøver i tysk

Den 24.12 2015 blev den nye prøvebekendtgørelse vedtaget. Det fremgår heraf, at der er tale om ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse. De nye ændringer gælder for den kommende prøvetermin i maj-juni 2016. I bloggen præciseres disse ændringer.

3   418

Grænseløst tysk - eller?

Netop i dag, hvor Junker understreger sammenholdet i EU's betydning indfører Danmark grænsekontrol ved grænsen til Tyskland. I bloggen citeres fra Hamburger Abendblatt d. 4. januar 2016 og Angela Merkel citeres med indlæg fra sommerkonferencen 2015.

0   403

Giv os i dag de daglige chunks og fri os fra grammatikken

Hvad er chunks – og hvad kan de bruges til? Og hvorfor er de vigtigere i begynderundervisningen end den ”gammeldags” ord- og grammatikindlæring?

6   420

Ellen Trane Nørby: ”Niveauet skal hæves!”

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) repræsenteret af formand for sprogpolitisk udvalg, Hjalmar Jess og foreningens formand Flemming Nygaard havde den 14. december 2015 møde med Ellen Trane Nørby for med undervisningsministeren at drøfte aktuelle problemstillinger omkring faget tysk.

0   270

Tyskfaget styrkes via videreuddannelse

Senest i 2020 skal alle danske skolelærere have undervisningskompetence i alle de fag, som de underviser i. Det har et politisk flertal bestemt og givet kommunerne i alt 1 mia. kr. til at opfylde. I nedenstående kan læses, hvorledes man i Haderslev styrker tysklæreruddannelsen. Det er i den sammenhæng interessant at 6. November 2015 at læse UC-syds hjemmeside:

1   552

Øvelse gør mester... eller?

Baggrunden for dette indlæg bygger på to kendsgerninger: jeg befinder mig pt. hos min tosprogede familie i Californien, og jeg er i færd med at genlæse ”Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis”, der er udkommet i 2. udgave og dermed tilpasset de ændringer, den reviderede folkeskolelov har medført. I nedenstående belyses fascinationen af ordforrådstilegnelse, der suppleres med en lang række eksempler på, hvorledes der med henvisninger til links kan arbejdes , når ordforråd skal udbygges og fæstnes..

0   359

Halloweenspøg?

Af Berlingske Tidende Business fremgår det den 27.10.15: ” Sproglinjer med tysk, fransk, spansk og japansk lukker på tre uddannelser på CBS som led i besparelser samt et ønske om at få større hold på de enkelte uddannelser.” Umiddelbart skulle man tro, at der var tale om en halloweenspøg, men det er der ikke.

0   263

Det er skræmmende

Enklere kan reaktionen ikke være, når man den 21.10.15 på folkeskolen.dk kunne læse, at DLF efter at have analyseret tal for klassekvotienter fra de kommunale nøgletal kan konstatere, at andelen af elever i de såkaldte megaklasser er steget fra 17 procent i 2009 til 27 procent i 2014/15. Det svarer til næsten 140.000 elever. Det kan kun gå ud over den daglige og faglige undervisning.

1   362

Nu har din skole chancen for besøg af Uwe Kind

– tysk med musik, aktivitet og bevægelse – april 2016 Uwe Kind kommer igen til Danmark med sine skolekoncerter.

0   316

Tysk for dig, der er tysklærer – om kurser i Tyskland

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har siden ultimo marts 2015 samarbejdet med Deutsche Auslandsgesellschaft i Lübeck, der bl.a. også samarbejder med kulturafdelingen under den tyske ambassade i København. Nedenfor og i bilag beskrives kurser arrangeret i samarbejde med DAG. Nederst Tysklærerforeningens kursus kun henvendt til danske tysklærere.