Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

3   453

Tyskland - was ist das?

Radioværten Jon Kaldan har i Radioklassikeren på P1 påbegyndt en udsendelsesrække om Tyskland efter 2. Verdenskrig frem til i dag. I bloggen anmeldes den første udsendelse, der beskriver kansler Angela Merkels nytårstale, situationen for tysk på universiteterne og en radioreportage fra Tyskland anno 1952.

1   462

Æstetisk eller multimodal tekst ved sommerens prøver i tysk

Den 24.12 2015 blev den nye prøvebekendtgørelse vedtaget. Det fremgår heraf, at der er tale om ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse. De nye ændringer gælder for den kommende prøvetermin i maj-juni 2016. I bloggen præciseres disse ændringer.

3   418

Grænseløst tysk - eller?

Netop i dag, hvor Junker understreger sammenholdet i EU's betydning indfører Danmark grænsekontrol ved grænsen til Tyskland. I bloggen citeres fra Hamburger Abendblatt d. 4. januar 2016 og Angela Merkel citeres med indlæg fra sommerkonferencen 2015.

0   402

Giv os i dag de daglige chunks og fri os fra grammatikken

Hvad er chunks – og hvad kan de bruges til? Og hvorfor er de vigtigere i begynderundervisningen end den ”gammeldags” ord- og grammatikindlæring?

6   420

Ellen Trane Nørby: ”Niveauet skal hæves!”

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) repræsenteret af formand for sprogpolitisk udvalg, Hjalmar Jess og foreningens formand Flemming Nygaard havde den 14. december 2015 møde med Ellen Trane Nørby for med undervisningsministeren at drøfte aktuelle problemstillinger omkring faget tysk.

0   270

Tyskfaget styrkes via videreuddannelse

Senest i 2020 skal alle danske skolelærere have undervisningskompetence i alle de fag, som de underviser i. Det har et politisk flertal bestemt og givet kommunerne i alt 1 mia. kr. til at opfylde. I nedenstående kan læses, hvorledes man i Haderslev styrker tysklæreruddannelsen. Det er i den sammenhæng interessant at 6. November 2015 at læse UC-syds hjemmeside:

1   551

Øvelse gør mester... eller?

Baggrunden for dette indlæg bygger på to kendsgerninger: jeg befinder mig pt. hos min tosprogede familie i Californien, og jeg er i færd med at genlæse ”Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis”, der er udkommet i 2. udgave og dermed tilpasset de ændringer, den reviderede folkeskolelov har medført. I nedenstående belyses fascinationen af ordforrådstilegnelse, der suppleres med en lang række eksempler på, hvorledes der med henvisninger til links kan arbejdes , når ordforråd skal udbygges og fæstnes..

0   359

Halloweenspøg?

Af Berlingske Tidende Business fremgår det den 27.10.15: ” Sproglinjer med tysk, fransk, spansk og japansk lukker på tre uddannelser på CBS som led i besparelser samt et ønske om at få større hold på de enkelte uddannelser.” Umiddelbart skulle man tro, at der var tale om en halloweenspøg, men det er der ikke.

0   263

Det er skræmmende

Enklere kan reaktionen ikke være, når man den 21.10.15 på folkeskolen.dk kunne læse, at DLF efter at have analyseret tal for klassekvotienter fra de kommunale nøgletal kan konstatere, at andelen af elever i de såkaldte megaklasser er steget fra 17 procent i 2009 til 27 procent i 2014/15. Det svarer til næsten 140.000 elever. Det kan kun gå ud over den daglige og faglige undervisning.

1   362

Nu har din skole chancen for besøg af Uwe Kind

– tysk med musik, aktivitet og bevægelse – april 2016 Uwe Kind kommer igen til Danmark med sine skolekoncerter.

0   316

Tysk for dig, der er tysklærer – om kurser i Tyskland

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har siden ultimo marts 2015 samarbejdet med Deutsche Auslandsgesellschaft i Lübeck, der bl.a. også samarbejder med kulturafdelingen under den tyske ambassade i København. Nedenfor og i bilag beskrives kurser arrangeret i samarbejde med DAG. Nederst Tysklærerforeningens kursus kun henvendt til danske tysklærere.

1   437

Hannah fra Østrig

Organisationen Youth for Understanding (YFU) organiserer hvert år et års ophold for unge med skoleophold og ophold i private hjem. Jeg besøgte Hanna og hendes gæstefamilie nær Odder for at få en snak om den fælles oplevelse.

2   734

’Tavshedens labyrint’

Den 3. september er der premiere på den tyske film ’Tavshedens labyrint’ – ’Im Labyrinth des Schweigens’. Nedenfor en præsentation af filmen og dens muligheder i tværfaglig undervisningssammenhæng bl.a. belyst ved henvisning til relevante links. Endvidere en invitation til en gratis filmforevisning.

0   567

Nihil sine labore

”Intet uden arbejde” hed det engang – og sådan bør det vel også hedde i dag. Nedenstående blog refererer til en artikel i Kristelig Dagblad om bl.a. udenadslærens betydning. Endvidere henvises der til et indlæg i P4 morgen fra Nordjylland. Begge indslag er bragt den 11. august 2015.

2   918

Metodefrihed

Som en forlængelse af indlægget ”Er forenklede fælles mål = målstyret undervisning?” nedenstående, der forholder sig til begrebet metodefrihed.

2   1107

Er Forenklede Fælles Mål = Målstyret undervisning?

På ovenstående spørgsmål er svaret et klart nej! Der har hen over sommeren på folkeskolen.dk været diskuteret målstyret undervisning. Det er blandt andet det, denne blog handler om.

0   1296

Tysk i 5. klasse – Hvordan gik det så?

Der har nu været undervist i tysk fra 5. klasse i et år. Det er derfor tid til at standse op og overveje, hvordan det første år med obligatorisk tysk er gået. Jeg har talt med elever og lærer fra 5 B på Molsskolen i knebel og viderebringer endvidere erfaringer, som er indhentet via Tysklærerforeningen for Grundskolens medlemmer.

1   1477

Er der håb?

I disse dage gennemføres der regeringsforhandlinger. Nye boller på suppen giver måske mulighed for en revurdering af lærernes arbejdsforhold og et nyt syn på fagenes muligheder. Herunder faget tysk.

1   1093

Hvor skal jeg sætte mit kryds?

Efter den reviderede folkeskolelov og især efter gennemførelse af Lov 409 med alt, hvad det medfører af arbejdstidsregler, kan det som lærer være vanskeligt at finde ud af, hvor krydset skal sættes ved valget den 18. juni. Tysklærerforeningen for Grundskolen har henvendt sig til alle opstillingsberettigede partier for at få deres bud på faget tysks stilling i fremtiden.

0   394

Nu sidder hun rigtig i saksen

Kan du se det for dig? Dit syn er befordrende for din forestillingsevne. Nethinden virker som en film i et kamera. Når billedet er taget, viser det sig og lagres i hjernen. Hjerneforskningen viser med alt mulig tydelighed, at det er synet, der er den vigtigste af vore sanser. Det må vi naturligvis udnytte – også i tyskundervisningen.