Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

1   1477

Er der håb?

I disse dage gennemføres der regeringsforhandlinger. Nye boller på suppen giver måske mulighed for en revurdering af lærernes arbejdsforhold og et nyt syn på fagenes muligheder. Herunder faget tysk.

1   1093

Hvor skal jeg sætte mit kryds?

Efter den reviderede folkeskolelov og især efter gennemførelse af Lov 409 med alt, hvad det medfører af arbejdstidsregler, kan det som lærer være vanskeligt at finde ud af, hvor krydset skal sættes ved valget den 18. juni. Tysklærerforeningen for Grundskolen har henvendt sig til alle opstillingsberettigede partier for at få deres bud på faget tysks stilling i fremtiden.

0   394

Nu sidder hun rigtig i saksen

Kan du se det for dig? Dit syn er befordrende for din forestillingsevne. Nethinden virker som en film i et kamera. Når billedet er taget, viser det sig og lagres i hjernen. Hjerneforskningen viser med alt mulig tydelighed, at det er synet, der er den vigtigste af vore sanser. Det må vi naturligvis udnytte – også i tyskundervisningen.

0   783

Kun den der spørger får svar

”Jeg har forgæves søgt at finde ”Tysk i praksis” på skolekom, men kan ikke finde den. Kan du hjælpe mig?” Spørgsmålet dukkede op forleden i en mail til mig. Svaret er enkelt: ”Kun som medlem af Tysklærerforeningen for Grundskolen” (TLFG) har du adgang til stedet, der åbner for et overflødighedshorn af ideer og opgaver til den daglige undervisning”. Har du ikke lyst til at læse om TLFG, slutter du læsningen her. Vil du vide, hvad vi arbejder med, læser du videre.

0   473

Plads ved bordet?

For et år siden slog jeg et slag for organisationen Youth for Understanding. Det gør jeg i år igen, idet der i Danmark er brug for værtsfamilier til ca. 10 tysktalende studerende. Det er berigende sprogligt og kulturelt at have en person mere ved spisebordet – og så kan det være en god oplevelse for hele familien at få talt tysk.

0   430

1.325.000 kroner til tysk begynderundervisning

Det var interessant i dag at besøge Tønder Kommunes hjemmeside. Hovedoverskriften var her, at A.P. Møller fonden støtter tidlig tyskundervisning. Aabenraa og Tønder kommuner får 1.325.000 kroner fra A.P. Møller Fondens folkeskolemidler til et projekt med tidlig tysk i folkeskolerne. Pengene skal bruges til et kompetenceløft af de lærere, der skal undervise i den tidligere tyskundervisning.

1   417

Den 9. april

Danskernes forhold til Tyskland og tyskerne har ændret sig markant siden krigens afslutning den 5. maj 1945. I 1967 viste en måling, at otte procent havde et uvenligt syn på det tyske folk, mens det ikke overraskende var 32 procent i 1947, to år efter krigens afslutning. I dag forholder det sig markant anderledes.

0   750

Musik og bevægelse skal der til!

Fra den 7. april til den 17. april besøger lærer, sanger og entertainer Uwe Kind danske skoler. I den første uge på Sjælland og i den efterfølgende uge har jyderne fornøjelsen.

3   565

Fiktion eller fakta? Antorini: Tysk fra 0. klasse i hele Danmark

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) erfarer, at undervisningsminister Christine Antorini har ladet sig inspirere af Tønder kommune, der efter sommerferien indfører tysk fra 0 klasse. ”Jeg agter efter valget, såfremt vi bevarer regeringsmagten, at arbejde på en bred politisk tilslutning til mere tysk i grundskolen”, forlyder det fra undervisningsministeren.

2   534

På vej mod stjernerne?

Min tidligere inspektør i undervisningsministeriet, Per Iversen, kaldte mig engang til side og præciserede for mig, at et fags fagformål var stjernerne, som man stræbte efter. Udsagnet har siden været printet i min hukommelse, og jeg har fået lyst til at analysere det aktuelle fagformål for tysk lidt nærmere med udgangspunkt i den synsvinkel, at det nødvendigvis ikke er noget, du kan opnå, men noget du kan stræbe efter. Herom i selve artiklen.

0   565

Vild med gambitter!

Jeg er vild med gambitter, og det er eleverne i 8. og 9. klasse også, når de først kommer i gang med brugen af dem. Gambitter er ord eller fraser, der muliggør en sproglig variation. De regulerer samtalen og er med til at holde en samtale i gang. De kan være særdeles nyttige, når der samtales om en given tekst, men først skal de læres og dernæst udnyttes. Det er det, denne blog giver forslag til.

0   592

Tørresnoren, Tørresnoren …

Den 20.01.15 henvendte Tysklærerforeningen for Grundskolen sig til undervisningsminister Christine Antorini i håb om at få opbakning til at gennemføre fagligt-pædagogiske kurser. Den 09.02.215 har vi Antorinis svar. I artiklen kommenteres ministerens reaktion, hvor også svaret kan læses.

0   713

Hvordan differentierer vi undervisningen i tysk?

Fredag 30.1. 2015 afholdtes på CBS i København en konference over temaet ”Hvordan differentierer vi undervisningen i tysk i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser?” I nedenstående en situationsberetning.

0   524

Hvordan går det?

For de faglige foreninger er det næsten umuligt at arrangere kortere pædagogiske kurser. Lærerne melder sig ganske enkelt ikke. – over for det står Antorinis påstand om, at ”Folkeskolereformen går overraskende godt”. Det har fået mig til at sende Christine Antorini nedenstående åbne brev.

1   872

Faglige kurser? – Det kan du skyde en hvid pind efter!

”Vi har 35 timers tilstedeværelse, er jeg væk på kursus, skal jeg altså arbejde mere i andre uger, timerne bliver ikke sløjfet, men skal læses på et andet tidspunkt. Jeg betaler altså selv for at komme på kursus”. - ”Mit team skal kunne dække mine timer, og jeg skal så senere hen indhente mine manglende timer.” Ovenstående udsagn er kun nogle af de udtalelser, der danner baggrund for denne artikel. Der sættes i øvrigt fokus på lærernes videreuddannelse og konsekvenserne af arbejdstidsaftalen, der umuliggør deltagelse i fagligt-pædagogiske kurser.

0   580

Deutsch er ikke übergeil

Tysks stilling i grundskolen er i den seneste tid blevet diskuteret i medierne. For det første i Jyske Vestkysten "Tysklærere begejstrede over Tønder-forslag” den 15.01.15, og siden har en artikel i Politiken den 19. 01.15 “Deutsch er blevet übergeil igen” givet anledning til debat om fagets stilling og muligheder. Sidst har Jørgen Møllekær, chefredaktør ved Flensborg Avis i Politikens debatsektion den 22.01.15 bragt et indlæg “Tysk er ikke übergeil”, som jeg med forfatterens tilladelse viderebringer i nedenstående.

0   437

iPad, youPad, everybody likes ...

I Danmark har i det mindste to kommuner - Odder og Syddjurs - udleveret iPads til samtlige elever. Hvad har det bragt med sig – og hvor står kommuner og lærere lige nu? I artiklen henvises til danske elevers it-kompetencer. Endvidere belyses indsatsen ved udsagn fra en skoleleder og med konkrete eksempler på apps, lige til at overtage, fra tyskkolleger, der bruger iPad i den daglige undervisning.

1   994

Nytårsforsæt?

Undervisningsminister Christine Antorini var i programmet ”Spørg regeringen” på P1 den 15. december 2014. Lars Løkke Rasmussen var hos Cordua & Steno den 18. december 2014 på Radio 24syv. En ting er de enige om. Tysk er af mange grunde et vigtigt sprog. Jeg tror heller ikke, at Antorini og Løkke er i tvivl om, at hvis man skal blive dygtig til fremmedsprog, er det nødvendigt med tid til fordybelse og træning. Det ville derfor være herligt, om de to politikere som nytårsforsæt ville have en styrkelse af tyskundervisningen begyndende i folkeskolen, hvor kimen til den fortsatte uddannelse lægges. I indlægget er transskriberet Antorini og Løkkes udtalelser i de to radioprogrammer.

0   683

Nej til gruppeprøver i fremmedsprog!

Af undervisningsministeriets informationsmateriale den 28.11.2014 fremgår det bl.a.: Bred politisk opbakning til modernisering af folkeskolens prøver. Folkeskoleforligskredsen er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal videreudvikle folkeskolens prøver. Samtidig har man fra politisk hold besluttet at ophøre med forsøgsordningen omkring gruppeprøver i fremmedsprog. Jeg er mildest talt lamslået!!

0   505

Det skal nok gå alt sammen

Dette indlæg bygger videre på mit indlæg ”Goddag mand økseskaft eller skide godt?” http://www.folkeskolen.dk/552749/god-dag-mand-oekseskaft-eller-skide-godt bragt i Folkeskolen den 13. november 2014, idet der især gøres overvejelser på grundlag af de kommentarer, der blev tildelt den første artikel samtidig med, at tyskundervisningens udvikling ses i et længere perspektiv.