Henriette Romme Lund

Profilbillede af Henriette Romme Lund

Faglig konsulent

Nationalt Videncenter for Læsning

0   3

Læs om L1T3R4CY

To gange årligt udgiver Nationalt Videncenter for Læsning tidsskriftet "Viden om Literacy". Nyeste nummer er netop udkommet. Temaet er denne gang: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling, og alle artikler kan downloades gratis fra centerets hjemmeside www.videnomlaesning.dk.

0   5

Forskerklummen: Hvorfor ét læsesyn ikke er nok

Forskerklummen udgives af Nationalt Videncenter for Læsning og er en kort anbefaling om at interessere sig for en forsker eller et fænomen. I denne klumme taler Jesper Bremholm, ph.d. og adjunkt DPU, Aarhus Universitet, for flere forskellige forståelser af læsning.

0   1

Literacy is in the air

Som souschef på Skolen på Duevej på Frederiksberg har Lisbet Kjærgaard været dybt involveret i Tidlig literacy - tidlig numeracy, et 3-årigt projekt der skal udvikle literacy- og numeracypædagogikken i indskolingen på kommunens skoler. Projektet gennemføres i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til Almene Formaal. Centeret mødte Lisbet Kjærgaard til en snak om, hvordan de har arbejdet med projektet på deres skole.

0   3

Forskerklummen: Debra Myhill

Nationalt Videncenter for Læsning lancerer nu Forskerklummen. En kort anbefaling om at interessere sig for en forsker eller et fænomen. I maj måned præsenterer Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning, og Kristine Kabel, forskningsafdelingen UCC, den engelske forsker Debra Myhill, der mener, at elever skal lære grammatik som funktion og virkning.

0   2

På Mars starter alle ord med M

Rustet med tablets tog elever i 2. klasse billeder af deres skole for at lave en turistguide til marsmænd. Projektet havde fokus på multimodale tekster og var et samarbejde mellem dansk og billedkunst. Kristiane Hauer fra Nationalt Videncenter for Læsning har talt med de to damer bag: Mikkeline Blatt Hoffmeyer og Karen Merete Brandt, begge fra professionshøjskolen Metropol.

0   2

Nye vinde blæser på læseområdet

Siden 2010 har centeret stået bag HOT. En lille undersøgelse, der tager temperaturen på læsefeltet, ved at spørge et panel bestående af danskkyndige fagpersoner om, hvad de mener er hot og hvad der burde være hot når det handler om læsning, skrivning og sprog. Panelet udgøres af fagpersoner fra grundskole, lærer- og pædagoguddannelse samt forskningsfelt. Sara Hannibal, der både er lektor i dansk i læreruddannelsen, UCC, og konsulent på nogle af centerets projekter, har samlet deres mange svar og inddelt dem i en række kategorier, der tegner dette års HOT-liste. Centeret mødte hende til en snak om de områder på listen, som hun finder mest interessante.

0   4

Computerspil ind i dansk

Netforbindelsen går ned, der er ikke nok forlængerledninger og tekniske spørgsmål, som du ikke kan svare på, flyver gennem luften. Det er måske skrækscenariet, som trænger sig på hos den lærer, der er nysgerrig efter at inddrage computerspil i undervisningen, og så alligevel ikke får det gjort. Men lektor Thorkild Hanghøj, der forsker i computerspil og literacy på Aalborg Universitet i København, mener, at der er store potentialer i at inddrage computerspil i faget dansk – og at det faktisk også er muligt at gøre, uden at det bliver for teknisk kompliceret. Kristiane Hauer fra Nationalt Videncenter for Læsning mødte ham til en snak om dette.

0   1

Ny, stor læsevaneundersøgelse på vej

Resultaterne bliver altid afventet med spænding, når danske børns læsevaner bliver undersøgt. Læser børnene mere eller mindre end tidligere? Hvilke bøger vælger de? Læser de på skærm eller på papir – eller lydbog? Og hvad betyder de digitale mediers stigende indflydelse i børnekulturen for børns læsevaner? Nu er tænketanken Fremtidens Biblioteker, Københavns Biblioteker, videncenteret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning gået sammen om projektet Greb til læselyst – en generation af stærke læsere. I den forbindelse foretages en stor, ny læsevaneundersøgelse, der skal ligge til grund for projektets videre tiltag.

0   3

Gratis tidsskrift om multimodale tekster

Det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift er udkommet. Denne gang handler det om multimodale tekster. Alle artikler kan læses online eller downloades gratis på centerets hjemmeside www.videnomlaesning.dk

0   6

Dritkul nabosprogsundervisning

Ungdomsserien SKAM har skabt en norsk bølge i Danmark, som nabosprogsundervisningen må ride på, mener lektor Bodil Christensen. Nationalt Videncenter for Læsning spurgte hende om, hvad det er SKAM kan med sprog.

0   10

En positiv fortælling er det vigtigste

Arbejder man bevidst på at give elever med dysleksi en positiv selvforståelse, skabes der meget bedre betingelser for at lære. Og her spiller læreren en afgørende rolle, viser nyt bachelorprojekt. Kristiane Hauer fra Nationalt Videncenter for Læsning har interviewet Maria Dybdahl Damsgaard, der står bag bachelorprojektet.

0   2

Literacy på dansk

Ordet ’literacy’ er i gang med at arbejde sig ind i dansk fagsprog. I forskningskredse og på videregående uddannelser er det blevet et almindeligt ord og optræder fx allerede som modul i dansk på læreruddannelsen. Man ser det også mere og mere i titler på bøger, konferencer, artikler, tidsskrifter osv. Men hvad betyder det, og har det nogen konsekvens for et fag som dansk i grundskolen? Det ser centrets faglige konsulent, Peter Heller Lützen, nærmere på i denne artikel, som er skrevet til Gyldendals Læringsportal.

0   7

Hold dig opdateret i literacy-debatten

Literacy er et begreb, som fylder mere og mere i uddannelsesdebatten. Men hvordan defineres literacy mere præcist, og hvad dækker betegnelsen egentlig over? Det kan du nemt, hurtigt og ganske gratis sætte dig ind i på literacy.dk, der rummer artikler og film, som afdækker begrebet literacy i både teori og praksis.

0   5

Når Sproggaven pakkes ud

Siden september 2016 har Fredensborgs Kommune arbejdet tæt sammen med centret om ’Sproggaven’, der, ved at lade alle pædagoger i alle dagtilbud anvende metoden ”udvidet dialogisk læsning”, skal løfte sprogfærdigheder og literacy-kompetencer hos de 0-6 årige i kommunens dagtilbud. Centret har nu besøgt 8 dagtilbud i Fredensborg Kommune for at observere udvidet dialogisk læsning i aktion og interviewe børn og pædagoger. Formålet var at undersøge, hvordan udvidet dialogisk læsning virker bedst.

0   12

Hvordan står det til med læsning i Danmark ifølge PISA?

Hvordan skal vi forstå Danmarks placering på PISA listen anno 2015, og hvordan skal vi læse det billede, undersøgelsen viser os i domænet læsning? Centrets konsulent, Peter Heller Lützen, har set nærmere på PISAs resultater.

0   5

Sprogvisit er et hit

Hvor ofte tager man egentlig på sprogvisit?  Ret ofte, er svaret, hvis man altså er pædagog i Hvidovre, Albertslund, på Bornholm eller Lolland. Siden august har pædagoger fra i alt 10 dagtilbud i de 4 kommuner besøgt naboinstitutionen for at hente inspiration til at gøre hverdagen i egen institution lidt mere sproglig.  Centret har talt med Peter Cornelius Pedersen, leder af Allinge Børnehus på Bornholm, og Lene Storgaard Brok, der står bag projektet, for at høre mere.

0   2

Numeracy er hverdagens matematik

I Nationalt Videncenter for Læsning arbejder vi ikke kun med literacy men også med numeracy. Et nyt projekt "Start med sprog, tal om tal", er på trapperne, og projektet "Tidlig literacy - tidlig numeracy" er i fuld gang. Men hvad er numeracy egentlig for en størrelse? Læs med her og bliv klogere.

0   0

Greb til læselyst

Et nyt projekt "En generation af stærke læsere – greb til læselyst" skal via en stor spørgeskemaundersøgelse indhente ny viden om de 9-13-åriges læsning, en viden der igen skal omsættes af landets biblioteksansatte i initiativer og formidling målrettet børn og unge. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Tænketanken Fremtidens biblioteker, videncentret læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning.

0   5

Ideer til bedre læsning på ungdomsuddannelserne

Sammen med VUC Videnscenter har Nationalt Videncenter for Læsning udgivet et nyt idékatalog: "Metoder til bedre læsning på hf", der giver inspiration til, hvordan undervisere på HF og andre ungdomsuddannelser kan udvikle deres læse- og lektiedidaktik og derigennem styrke kursisternes læsekompetencer.

0   7

Tre film om udvidet dialogisk læsning

Sammen med Fredensborg Kommune og en pædagog har Nationalt Videncenter for Læsning lavet tre korte film, der præsenterer den udvidede dialogiske læsning og viser, hvordan pædagoger kan arbejde med den i praksis.