Henriette Romme Lund

Profilbillede af Henriette Romme Lund

Faglig konsulent

Nationalt Videncenter for Læsning

0   4

Ph.d.-projekt på jagt efter læseglæde og fordybelse

Et nyt ph.d. projekt arbejder med at styrke den engagerede og fordybede læseoplevelse hos eleverne i udskolingen. Nationalt Videncenter for Læsning talte med Kristiane Hauer, der står bag projektet.

1   3

Kommentar til PIRLS 2016

Leder af Nationalt Videncenter for Læsning, Lene Storgaard Brok, kommenterer PIRLS 2016 således :

0   2

Hvad er literacy? En speeddrawing om literacy-begrebet

Literacy er at kunne afkode, forstå og anvende tegn. Forskellige forskningsretninger har dog forskellige forståelser af, hvad det mere konkret betyder. Nationalt Videncenter for Læsning har omsat sprogforskeren Catherine Snows artikel "Hvad er literacy i den tidlige barndom?" til en speeddrawing, der nok forenkler forståelserne, men også giver et overblik og et fint indblik i literacy-begrebet.

0   5

Inddrag forældre i læsetræningen

Hjemmetræning skal være godt tilrettelagt, når man første gang inddrager forældrene. Det er erfaringen på Valby Skole, hvor man har igangsat et projekt for at styrke læsetræningen allerede fra 0. klasse.

0   2

Forskerklummen: Figured worlds of literacy

Forskerklummen udgives af Nationalt Videncenter for Læsning og er en kort anbefaling om at interessere sig for en forsker eller et fænomen. I denne klumme skriver Hanne Møller, lektor og ph.d. ved Professionshøjskolen UCC, om ”figured worlds”, altså forestillede verdener, som er et teoretisk begreb, som i øjeblikket dukker op i flere og flere forskningssammenhænge

0   5

Forskerklummen: Vi skriver og skriver, men har dårligt tid til at læse

Forskerklummen udgives af Nationalt Videncenter for Læsning og Professionshøjskolen UCC. Det er en kort anbefaling om at interessere sig for en forsker eller et fænomen. Denne septembers klumme er skrevet af Ellen Krogh, SDU, med reference til forskeren Deborah Brandt, og handler om, at vi ikke har tid til at læse.

0   3

Læs om L1T3R4CY

To gange årligt udgiver Nationalt Videncenter for Læsning tidsskriftet "Viden om Literacy". Nyeste nummer er netop udkommet. Temaet er denne gang: L1T3R4CY - literacy og numeracy i børnehave og indskoling, og alle artikler kan downloades gratis fra centerets hjemmeside www.videnomlaesning.dk.

0   5

Forskerklummen: Hvorfor ét læsesyn ikke er nok

Forskerklummen udgives af Nationalt Videncenter for Læsning og er en kort anbefaling om at interessere sig for en forsker eller et fænomen. I denne klumme taler Jesper Bremholm, ph.d. og adjunkt DPU, Aarhus Universitet, for flere forskellige forståelser af læsning.

0   1

Literacy is in the air

Som souschef på Skolen på Duevej på Frederiksberg har Lisbet Kjærgaard været dybt involveret i Tidlig literacy - tidlig numeracy, et 3-årigt projekt der skal udvikle literacy- og numeracypædagogikken i indskolingen på kommunens skoler. Projektet gennemføres i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til Almene Formaal. Centeret mødte Lisbet Kjærgaard til en snak om, hvordan de har arbejdet med projektet på deres skole.

0   3

Forskerklummen: Debra Myhill

Nationalt Videncenter for Læsning lancerer nu Forskerklummen. En kort anbefaling om at interessere sig for en forsker eller et fænomen. I maj måned præsenterer Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning, og Kristine Kabel, forskningsafdelingen UCC, den engelske forsker Debra Myhill, der mener, at elever skal lære grammatik som funktion og virkning.

0   3

På Mars starter alle ord med M

Rustet med tablets tog elever i 2. klasse billeder af deres skole for at lave en turistguide til marsmænd. Projektet havde fokus på multimodale tekster og var et samarbejde mellem dansk og billedkunst. Kristiane Hauer fra Nationalt Videncenter for Læsning har talt med de to damer bag: Mikkeline Blatt Hoffmeyer og Karen Merete Brandt, begge fra professionshøjskolen Metropol.

0   2

Nye vinde blæser på læseområdet

Siden 2010 har centeret stået bag HOT. En lille undersøgelse, der tager temperaturen på læsefeltet, ved at spørge et panel bestående af danskkyndige fagpersoner om, hvad de mener er hot og hvad der burde være hot når det handler om læsning, skrivning og sprog. Panelet udgøres af fagpersoner fra grundskole, lærer- og pædagoguddannelse samt forskningsfelt. Sara Hannibal, der både er lektor i dansk i læreruddannelsen, UCC, og konsulent på nogle af centerets projekter, har samlet deres mange svar og inddelt dem i en række kategorier, der tegner dette års HOT-liste. Centeret mødte hende til en snak om de områder på listen, som hun finder mest interessante.

0   4

Computerspil ind i dansk

Netforbindelsen går ned, der er ikke nok forlængerledninger og tekniske spørgsmål, som du ikke kan svare på, flyver gennem luften. Det er måske skrækscenariet, som trænger sig på hos den lærer, der er nysgerrig efter at inddrage computerspil i undervisningen, og så alligevel ikke får det gjort. Men lektor Thorkild Hanghøj, der forsker i computerspil og literacy på Aalborg Universitet i København, mener, at der er store potentialer i at inddrage computerspil i faget dansk – og at det faktisk også er muligt at gøre, uden at det bliver for teknisk kompliceret. Kristiane Hauer fra Nationalt Videncenter for Læsning mødte ham til en snak om dette.

0   1

Ny, stor læsevaneundersøgelse på vej

Resultaterne bliver altid afventet med spænding, når danske børns læsevaner bliver undersøgt. Læser børnene mere eller mindre end tidligere? Hvilke bøger vælger de? Læser de på skærm eller på papir – eller lydbog? Og hvad betyder de digitale mediers stigende indflydelse i børnekulturen for børns læsevaner? Nu er tænketanken Fremtidens Biblioteker, Københavns Biblioteker, videncenteret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning gået sammen om projektet Greb til læselyst – en generation af stærke læsere. I den forbindelse foretages en stor, ny læsevaneundersøgelse, der skal ligge til grund for projektets videre tiltag.

0   3

Gratis tidsskrift om multimodale tekster

Det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift er udkommet. Denne gang handler det om multimodale tekster. Alle artikler kan læses online eller downloades gratis på centerets hjemmeside www.videnomlaesning.dk

0   6

Dritkul nabosprogsundervisning

Ungdomsserien SKAM har skabt en norsk bølge i Danmark, som nabosprogsundervisningen må ride på, mener lektor Bodil Christensen. Nationalt Videncenter for Læsning spurgte hende om, hvad det er SKAM kan med sprog.

0   12

En positiv fortælling er det vigtigste

Arbejder man bevidst på at give elever med dysleksi en positiv selvforståelse, skabes der meget bedre betingelser for at lære. Og her spiller læreren en afgørende rolle, viser nyt bachelorprojekt. Kristiane Hauer fra Nationalt Videncenter for Læsning har interviewet Maria Dybdahl Damsgaard, der står bag bachelorprojektet.

0   3

Literacy på dansk

Ordet ’literacy’ er i gang med at arbejde sig ind i dansk fagsprog. I forskningskredse og på videregående uddannelser er det blevet et almindeligt ord og optræder fx allerede som modul i dansk på læreruddannelsen. Man ser det også mere og mere i titler på bøger, konferencer, artikler, tidsskrifter osv. Men hvad betyder det, og har det nogen konsekvens for et fag som dansk i grundskolen? Det ser centrets faglige konsulent, Peter Heller Lützen, nærmere på i denne artikel, som er skrevet til Gyldendals Læringsportal.

0   7

Hold dig opdateret i literacy-debatten

Literacy er et begreb, som fylder mere og mere i uddannelsesdebatten. Men hvordan defineres literacy mere præcist, og hvad dækker betegnelsen egentlig over? Det kan du nemt, hurtigt og ganske gratis sætte dig ind i på literacy.dk, der rummer artikler og film, som afdækker begrebet literacy i både teori og praksis.

0   6

Når Sproggaven pakkes ud

Siden september 2016 har Fredensborgs Kommune arbejdet tæt sammen med centret om ’Sproggaven’, der, ved at lade alle pædagoger i alle dagtilbud anvende metoden ”udvidet dialogisk læsning”, skal løfte sprogfærdigheder og literacy-kompetencer hos de 0-6 årige i kommunens dagtilbud. Centret har nu besøgt 8 dagtilbud i Fredensborg Kommune for at observere udvidet dialogisk læsning i aktion og interviewe børn og pædagoger. Formålet var at undersøge, hvordan udvidet dialogisk læsning virker bedst.