Erik Schmidt

Profilbillede af Erik Schmidt

Lærer, næstformand

0   28

Væredygtighed og bæredygtighed

Ledelse er gjort til løsningen på alle problemer. Vi har fået et "ledersamfund". Ledelse er blevet "en fetich". Det kritiserede Finn Wiedemann på Sophias konference den 15. maj om ledelse i folkeskolen, fordi det ud over arbejdsmiljøet (stress) og demokratiet (ytringsfrihed). Wiedemann gjorde opmærksom på, at der faktisk var gode erfaringer med kollektiv ledelse - erfaringer, som han mente kunne opsamles og udvikles i et forslag om Kollektiv ledelse 2.0. Men hvad skal der ledes efter? Jens Skou Olsen slog til lyd for, at undervisningen i og ledelsen af folkeskolen skal tage sigte på at fremme elevernes grundlæggende væredygtighed, og Steen Hildebrandt plæderede komplementerende for bæredygtighed - at lede skolen og jorden efter bæredygtighedskriterier.

2   2268

Målstyret undervisning – skolereformens nye centralnervesystem

Den nye folkeskolereform drejer sig først og fremmest om styring af skolen, lærerne og undervisningen. Aftalens målings- og styringsteknologiske indhold truer pædagogikken og lærernes professionsidealer. Reformen indeholder mange modsætninger og lider i høj grad under manglen på forskningsmæssig tyngde, praktisk fornuft og forsvarlig finansiering. Det er derfor usandsynligt, at den kommer til at virke efter hensigten.

1   2350

Hvad med formålet, Christine Antorini?

Skal folkeskolen kun dreje sig om effektivitet og klinisk-rationelle kompetencer?

0   2298

Antorini og den danske model

Regeringens forslag til reform af folkeskolen, der er underfinansieret og derfor forudsætter, at lærernes aftaleret fjernes og erstattes af KL-magt og management, er en praktisk udmøntning af Antorinis ønske om at få afskaffet Den danske model

1   2012

Lærer eller systemfunktionær

Diskussionen om skolereformen må ikke drukne i diskussionen om overenskomsten! Vi må i gang med at drøfte reformforslagets formål, indhold, undervisningsbegreb og lærerideal.

1   948

Brutalt udspil til folkeskolereform – rapport om efterdønningerne

„KL og Christiansborg har haft held med at gøde jorden for et opgør med arbejdstiden. Men i samme ombæring risikerer de at stække arbejdsmoralen i en faggruppe, som de er afhængige af for at opnå deres politiske mål.“  Citat: Journalist Amalie Kestler. 

0   724

Det offentlige mere effektivt end det private

Læger, sygeplejersker, lærere og pædagoger er langt mere effektive, end det fremgår af den brede offentlige debat. Produktiviteten er i snit steget med 1,6 pct. om året inden for en række klassiske offentlige velfærdstjenester som sundhed, uddannelse, socialområdet, fritid og kultur. Til sammenligning er produktiviteten kun steget med 0,3 pct. i den private sektor.

2   789

Skrækscenarie for folkeskolen

Kort før 200-året for folkeskolens etablering påtager statsminister Helle Thorning-Schmidt og børne- og undervisningsminister Christine Antorini sig ansvaret for det største eksperiment med folkeskolen, der formentlig nogensinde er sket - uden tilnærmelsesvis at have de økonomiske midler, der skal til. Skolereformforslaget er et skrækscenarie. Vilkårlig sammenblanding af skolepædagogik og fritidspædagogik. Bum. Arbitrære organisationsformer. Bum. Inklusion med uuddannet arbejdskraft. Bum. Dårlige fysiske rammer. Bum. Begrænsning af elevernes fritid. Bum. Underfinansiering. Bum. Ydmygende behandling af den gruppe, der skal udføre reformen. Bum.

0   585

Vi kører på engagementet! Blik ind i en typisk lærerarbejdsdag

Kære Helle Thorning-Schmidt, Christine Antorini, Erik Nielsen (KL), Michael Ziegler (KL) og andre, der synes, lærere ikke arbejder nok.

3   460

Læringseffektivitet og it-fiksering

Netop nu postes der millioner af kroner i brugen af it i undervisningen, mens budgetterne til øvrige undervisningsmidler udsultes, specialundervisningen begrænses, elever med specielle behov og vanskeligheder inkluderes, lærere fyres, og små skoler nedlægges i stor stil. Den digitale informations- og kommunikationsteknologi bliver både økonomisk og pædagogisk betragtet som et columbusæg, der effektiviserer læringen og gør undervisningen billigere og mere fleksibel. Men det er en sandhed med modifikationer.

11   464

NNS: Uddannelse, pædagogik og didaktik i et nordisk perspektiv – værdier og principper

Der er belæg for at fremhæve en række fælles træk ved didaktiske positioner i Norden ligesom forskerne Jorunn H. Midtsundstad og Stefan T. Hopmann slår fast, at de nordiske lande har nogle ”fælles rødder, overbevisninger og traditioner”. SOPHIAs har med offentliggørelsen af det nye notat: ”Ny nordisk skole: Uddannelse, pædagogik og didaktik i et nordisk perspektiv – værdier og principper” ønsket at bidrage til en afdækning af, hvad man med rimelighed kan betragte som nordiske værdier, overbevisninger og principper i skole og pædagogik.

0   568

Odense gambler med folkeskolen

De odenseanske elever fra 0.-6. klasse skal have en helt ny skoledagligdag. Skolefritidsordningen skal nedlægges, pædagoger skal sluses ind i skolen og overtage aktiviteter midt på dagen, og så skal der efter disse aktiviteter igen undervises indtil kl. 14.00. Herefter kan forældre så betale sig til yderligere aktiviteter. Skolechefen ”tror”, børnene bliver dygtigere af denne karikatur af en skole. Det er fornuftigt at sige ”tror”, for han kan ikke vide det, og der er absolut ikke videnskabeligt belæg for, at eleverne vil blive dygtigere.

4   392

Uddannelse til frihed, lighed og ‐ LIV

Groft sagt afspejler folkeskolen i det 21. århundrede den sunde fornuft fra det 20. århundrede, hvilket ikke nødvendigvis er fornuftigt set i et fremtidsperspektiv.   Vi må tænke i fremtider for at lave skole.  Det kan nedenstående lille fremtids‐ABC og D hjælpe til med. Her er de fire scenarier: A. Business as usual   B. Den store omlægning – bæredygtighed og lighed C. Nedtur med blød landing D. Sammenbrud

0   342

Bemærkelsesværdig opsigelse og nyansættelse

Det var højst bemærkelsesværdigt, at Odenses tidligere børne- og kulturdirektør forlod jobbet som kommunaldirektør i Furesø Kommune efter kun 9 måneder med den erkendelse, at man i hans tid som kommunal chef har ”håndteret nogle opgaver på den feje, ansvarsforflygtigende måde”. Odense har nu fået en ny skole- og kulturdirektør, Jimmy Streit, som er klar til kamp for dobbeltbudskaberne, så problemer og dilemmaer ufordøjet kan sendes videre til lærerne.

5   477

Danske politikere, forskere og skoleledere overtager emsig og udansk OECD-anbefaling

Mon det nu også er klogt at lade en økonomisk organisation med hovedsæde i Paris styre, at danske lærere skal ensrettes. Er det optakten til det, Antorini kalder ”den nordiske skole”? Er det oplæg til Vestagers tillidsreform?