Flemming Platz

Profilbillede af Flemming Platz

0   0

Rom blev ikke bygget på een dag

Husk, at når vi skal til at føre til eksamen i langt højere grad, så skal vi tage tilløb. Vi skal arbejde med det over en årrække. Gerne fra 7 klasse.

0   1

Teknisk skole og optagelseskrav

Husk karakterkravene til teknisk skole, når du skal føre elever i specialklasserne til eksamen.

0   0

At føre til prøver – lovtekst og formalia

Hvis du ikke har erfaring med at føre til prøver i specialklasserne, kan der være hjælp at hente i lovteksten nedenstående.

0   1

Erfaringer med at føre til eksamen

Jeg vil blogge lidt omkring at føre til eksamen i specialklasserne. Vi er ved at lave en handlingsplan løbende fra 7 - 9 klasse på min skole. Med skabeloner til do´s and don´t. Er der nogen der har erfaringer, så del dem gerne her, så det kan komme alle til gavn.

0   9

Rutiner og anvisninger

Det at justere løbende hele tiden i en specialklasse, gør at du kan undgå de helt store konflikter.

4   1

Ny lærer i en specialklasse?

Kom lige til at tænke på den her lille glimrende bog. Hvis du er helt ny er der masser af praksistips at hente.

0   1

At være på forkant

Det er vigtig at du er god til at planlægge og strukturere i dit arbejde. Især når der er temadage m.m. på skolen.

0   1

Håndværkeruddannelse og karakterkrav

Vores elever i specialklasserne er typiske kandidater til en teknisk skole uddannelse men falder for karakterkravet.

0   4

Læsning og specialpædagogik

Danske elever bliver dårligere læsere. Men vi har brug for det digitale også.

0   4

ADHD og neurologi

Se denne lille film og bliv klogere på neurologien bad ADHD

0   1

Pisken eller guleroden?

Så er det ved at være tid til at give karakterer, melde til eksamen og terminsprøver. Det begynder i stigende grad også at gøre sig gældende for specialklasseelever.

1   6

Relationsarbejde via “Det fælles tredje”

Et andet ord for at opbygge en relation, er det man i pædagogiske kredse mange år har kaldet ”Det fælles tredje”. Det drejer sig om for dig, at finde områder hvor der er et interessefællesskab mellem dig og den unge, eller et interesseområde som den unge har. Dette interesseområde bliver det fælles tredje.

1   2

Negativ stigmatisering af elever med ADHD

Der er netop kommet en spændende artikel der er delt på dr.dk, hvor et nyt forskningsstudie fra Australien viser at teenagemødre lettere får børn med ADHD:

0   1

Spændende artikel om social træning

Spændende fokus på hvordan vi også kan arbejde med læring i specialklasseregi.

4   4

Den vigtige relationskompetence

Den relation du formår at skabe til de unge, eller eleven er en vigtig forudsætning for det faglige arbejde, hvis du arbejder med udsatte unge eller som lærer med specialpædagogiske opgaver. Det oplever jeg i min praksis som lærer. Men også i andre sammenhænge hvor der arbejdes med unge, beskrives det som et bærende element. For det er vigtigt med udsatte unge at relationen er det som kommer først, før du kan arbejde fagligt eller udviklingsmæssigt med den unge.

0   1

Relationsarbejde og alle elever til folkeskolens prøver

Hved er egentlig vigtige lærerkompetencer?

3   7

Hvad er ADD så?

I forlængelse af sidste artikel, er jeg blevet gjort opmærksom på at diagnosen ADHD også har en søster der benævnes ADD. Altså ADHD uden hyperaktiviteten. Det er en diagnose der ikke er så synlig, og derfor ofte ikke opdages i samme grad som ADHD. En person med ADHD er ofte ekspressiv i sin adfærd, hvorfor man får øje på vedkommende. Det modsatte gør sig gældende ved ADD.

4   12

Hvad er ADHD - og hvilken betydning får det i en skolesammenhæng?

En elev med ADHD har opmærksomhedsforstyrrelser, er hyperaktivt, udpræget impulsivt, mister overblikket og har hæmmede eksekutive funktioner. Eleven kan ofte ikke selektere i sansestimuli, så eleven trættes hurtigt. Da eleven har hæmmede frontallapsfunktioner, kan eleven ikke impulshæmme og ”tænke sig om”, inden der handles. Eleven vil bogstavligt talt være i en stressbelastning meget af tiden. Vi som ”normale” evner oftest at regulere vores tanker og reaktioner når vi stresses. Fx tælle til ti, løbe en tur m.m. Elever med ADHD kan derimod ikke regulere sig selv. Derfor vil vi som personale opleve en overreaktion på sansestimuli.

0   0

Fin artikel om ADHD og voksenliv

Det at finde ud af man faktisk havde noget man kunne have gjort noget ved tidligere, kan være en svær proces. Artiklen her om en mand der sent finder ud af at han faktisk havde ADHD er værd at læse.

0   2

Færre sanktioner og mere tålmodighed

Rent pædagogisk er er der over årene sket et skift til væk fra en sanktionerende pædagogik. Skiftet indenfor institutions - og skoleliv er gået væk fra at give sanktioner og straf. Det blev blandt andet implementeret med skoleloven af 1967, hvor det blev forbudt at revse børnene. I en naturlig forlængelse heraf opstod en mere humanistisk bølge i 70´erne.