Flemming Platz

Profilbillede af Flemming Platz

4   10

Korte dage hitter

Må indrømme overfor mig selv at det med korte dage er et hit for elever i specialklasserne.

0   1

Elever med særlige behov og deres forældre

Hvordan kan man som forælder understøtte elever med særlige behov i udskolingen, som er hjemsendt, og skal fjernundervises?

0   2

Fjernundervisning med tilstedevær

Efter at skulle have fjernundervist, skal jeg nu til at tænke kreativt efter vi har åbnet op for specialklasserne igen.

0   14

Corona post mortem og lærernes arbejdstid

Ikke helt specialpædagogik i praksis. Men det at have tid til at lave differentieret undervisning og muligheden for at forberede sig et sted hvor der er ro og plads, efter en dag med gang i den i specialklassen, er for mange en helle for at hvile hovedet og være mere effektiv.

0   13

Skoleopstart onsdag

Har nogen ideer til hvordan vi kan skrue en hverdag sammen når vi nu starter op onsdag igen i specialklasserækken.

0   7

Google meet

I morgen mødes jeg med mine elever i den ene klasse for at gribe an til mere almindelig undervisning.

2   10

Google meet

Dejligt at tale med nogen af eleverne i dag over nettet.

2   3

Husk at hente hjælp

Der er mange steder der er hjælp at hente til inspiration. Både til lektier men også til en forståelse for hvordan eleverne er pressede derhjemme hos deres forældre.

0   0

Skriveskabeloner til specialklasserne

Det kan være en god ide at bruge skabeloner på nettet, så forældrene kan få hjælp derhjemme når de skal hjælpe-undervise deres børn.

0   2

Husk forældrene er pressede lige nu med hjemmegående børn

https://www.dr.dk/nyheder/indland/frygter-boern-med-adhd-og-autisme-taeppet-er-revet-vaek-under-dem

2   4

Digitale platforme og hjemmearbejde

Hvis du har problemer med uni - login hos dine elever, så tjek her.

1   2

Mentalisering hvad er det?

- og hvilken betydning får det i dagligdagen i den specialklasse?

0   2

Læringsstile langt væk - og så alligevel

For 9 år siden var det hotte læringsstile i Århus kommune. Det blev skyllet ud med badevandet da der var en sparerunde. Men det giver stadig god mening at bruge teknikkerne i specialregi.

0   3

Affektsmitte og sensitivitet

Det at vi smitter hinanden med vores humør er alment kendt. Men det er især udpræget i specialklasser, hvor der kan være en sammensat elevgruppe.

0   1

Eksamen og genrer

Det at kunne begynde at arbejde med genrer er motiverende for børnene i den udskolingsklasse jeg har. Så er det mindre kedeligt for dem og de kan se en sammenhæng i det de har lært da det bliver anvendelsesorienteret.

0   2

Specialklassebørn og affektregulering

Børn i specialklasser "smitter" hinanden. Dvs at hvis der er en der går i affekt, så kan det ske at de andre også reagerer med at gå i samme affekt. Vi smitter hinanden også i vores dagligdag. Desværre er det ofte den "negative" affekt der vinder. Hvis man fx er i godt humør, når man kommer hjem fra arbejde, kan partnerens eventuelle dårlige humør ofte gå af med "sejren".

0   5

Mindfulness

Kan vi hjælpe børn med downs syndrom og deres forældre til en bedre familietid ved hjælp af mindfulness?

0   6

CSR, karakterkrav og arbejdskraft fra østlandene

Måske kan være svært at se en sammenhæng mellem de tre punkter i overskriften. Men jeg vil prøve at sætte det sammen så det giver mening. Vi står overfor en manko i forhold til teknisk uddannede folk, vi har nogen der gerne vil uddanne sig men ikke kan og endelig bliver der ansat nogen udefra til at løse opgaverne i stigende omfang. Så på denne blog giver det mening i forhold til at de elever jeg har, har ofte ikke akademiske færdigheder til en universitetsuddannelse. Men til en håndværkeruddannelse, som de så ofte ikke kan komme ind på.

3   4

Er liniefaget i specialpædagogik på vej ind igen?

Der er i debatten vinde der indikerer, at læreruddannelsen får liniefaget specialpædagogik igen. Et fag der ellers blev sløjfet i halen på inklusionsloven for folkeskolen fra 2012. Det glæder mig. hvis vi kan få et så vigtigt fag tilbage på læreruddannelsen.

0   1

Foredrag om praksis

Det at vi praktikere kommer ud og holder oplæg og workshops tænker jeg er en meget positiv ting. Der kan godt mangle en kobling mellem det akademiske og det praktiske.