Per Feldvoss Olsen

Profilbillede af Per Feldvoss Olsen

Guide

Folkeskolewiki.dk/wiki

Din guide til kritisk, konstruktiv og måske kreativ tænkning. Kontakt assetdk-at-outlook-dot-dk

0   1

#3.1 Et Åbent Samfund, det antiskrøblige og det uforudsigelige menneske!

I forrige afsnit fik du en illustration af hvordan vi alle intuitive siger: Jamen det der, dét er jo netop det jeg allerede gør - og så er dét ikke sådan alligevel! Vi taler om skrøbelighed, men vi betaler med robusthed! Vi burde fokusere på det "antiskrøbelige", men vi ender med at blive robuste… kun!

0   0

Groupthink og Singthink™

Når man beskæftiger sig med tænkning, og filosofi, så er det afgørende at man kan falsificere sin praksis. Blandt de centrale falsifikations kriterier finder vi to afgørende momenter, som man skal kunne forebygge. Når man beskæftiger sig med modernisering, så er det afgørende at man kan falsificere sin praksis. Blandt de centrale falsifikations kriterier finder vi to afgørende momenter, som et demokrati skal kunne forebygge.

0   3

Fra Konkurrencestat til #rovstat - evidens og dramaturgi!

I min to "debatoplæg" - om skrøbeligheden - har jeg (blandt andet) 'forsøgt', at beskrive nogle grundprincipper for menneskelig skrøbelighed - og det kan måske virke ganske abstrakt, og "ontologisk", tankegang. I denne lille mellemregning giver jeg et praktisk bud på hvordan vi kan demarkere rovdriften på vores skrøbelighed…

0   1

#2 Din auto-robuste hjerne!

Hvordan bliver vi forfalden vi til et robust imperativ, og hvordan vi kan galvanisere vore hjerner?!

1   1

#1 Det svækkede Etos og Ego

Blev pædagogik katalysator for den brutale verden, og hvad var det vi elsker i vores børn…? ?

3   667

Kina vs. Danmark?

Nogen gange virker det ganske håbløst at læse om "kloge" akademiske tanker! I forbindelse med udsendelsen "DR1 Dok: 9.z mod Kina" er der dukket en kommentar op som endnu en gang sætter et spørgsmålstegn ved hvordan vi formulerer forskellene i mellem forskellige "skoler". Det virker som om, at de ord vi bruger opstiller tingene på måder så det kun kan gå galt!

0   771

De fordømte forårsdage, med Jelved!

Når man vil forstå sig på de Græske tragediers renselses mekanik - kan man nogen gange se på hvordan de faktiske aktører selv bedømmer de renselses processer de deltager i.......

0   970

Dømmekraftens pædagogiske betingelser

Med dette sidste indspark må jeg sikkert ”skuffe” en del lærer og forskere. Det der sikker trafikken på gader og vej, viser sig at være meget sigende for den nye pædagogik. I trafikken er der kun brug for ’ganske få’ pædagogiske midler - det samme er gældende når sådanne trafikregler skal befordre og befordres i folkeskolen.

0   760

Den menneskeliggjort dømmekraft

Jeg har i et første indspark forsøgt skitserer en historisk/hermeneutisk udlægning af dømmekraften efter Kants kritik, I en kort form handler dette om et opgør med forestilling om at vi kan udlede en fuldstændig empiriske logik, af forhistorien! Den dømmekraft vi, via Kant, afviser handler om de situationer hvori dømmekraften forfører os til en ’rationalisering’ en række metafysisk fordomme om menneskets historiske udvikling! Dette indspark skitserer, håbet om den menneskeliggjorte genkomst til dømmekraften.

0   704

Den fordømte dømmekraft!

I et arbejdet med redskaber til det åbne samfund, konfronteres man ganske tidligt med Poppers måske største ’rationale’ – at vi må stoppe med at spørge ”hvad er”. Tautologiens ’er’ realiserer sig i et er som ’var’ – og dermed opløses dømmekraftens logik. I stedet er vi henvist til at beskrive dømmekraftens hermeneutik…. i dette første debat indlæg vil jeg give et en kort historisk/hermeneutisk introduktion dømmekraftens nuværende status.

0   288

Den pædagogiske dømmekraft

Det som vi kan lærer af at se på resterne af den klode vi befinder os på er at hvis vi overhovedet har en smule dømmekraft så er vi ikke forbandet gode til at administrerer den! Det vi har efterladt os er en et gigantisk fysisk oprydnings projekt, og den filosofiske arv er ikke meget bedre – vores efterkommer, stod det til filosofien, må gennemgå en omfattende terapi for at erkende at de vi gjorde var kun af det gode for dem. Men her er det at vi med pædagogisk snilde kan udskyde dommen!

0   404

Umagen og den evidente forskel…

Evidens er ikke hvad det har været, og det har vi mange beviser for! Den gamle evidens handlede om reproduktion af det samme - de samme værdier over alt, de samme løsninger… den samme ”hvem kan PISA-højest skala” for at vi kan ”sammenlignes”. Men det nye er at evidensen ikke længere et spørgsmål lighedens induktion, at den nye evidens handler om forskelsfrekvens – kan vi gøre de nyeste filosofiske overvejelser til en del af folkeskolen, så er det måske lige der vi kan gøre en forskel……

0   479

En infrastruktur for praksisfællesskabet

Folkeskolen får i disse år hårdbehandling af folk der kun vil os det gode! De følger den vej som Kant nåede til, men det gode er det bedstes værste fjende – og det bedste kender vi kun selv! Hvis vi erkender dette og nu ikke vil det gode, så må vi finde alternativ til Kants imperativ! Værnet mod det gode vilje finder vi i fællesskabet, et fælleskab som dog også forfalde og forføre os. Hvordan opdager vi fællesskabets forfald, og hvilken forskel kan folkeskolen gøre for fælleskabet? Her vil jeg fremlægge en lille hypotese om opblomstringen og konsekvensen af de værdibaserede fælleskaber, og dermed argumentere for en praksisfællesskabs teknologi som alternativ…

0   659

Folkeskolens infrastruktur for omtanke!

Folkeskolen har ikke ét formål, men kloge kvinder og mænd har, kort fortalt, skabt folkeskolen for at vi alle skal lære at skabe værdi i og for samfundet! Hvilke værdier vi skal skabe det kæmper politikkerne om. Derved består folkeskolens primære postmoderne udfordring består i at beskytte vores børn(!), således at de selv kan bestemme hvad det er de vil bruge livet på. Hvordan kan vi - forældre, lærerne - skabe en folkeskole som løfter denne opgave med maksimal effekt? En lille ganske del af den opgave kan bestå i at styrke alle folkeskolernes infrastruktur, ikke bare gennem samarbejde med ved at lære eleverne at samarbejde. En enkel og ligetil model er allerede nu tilgængelig, og dette er en lille introduktion til hvordan vi kan skabe en infrastruktur for omtanke i folkeskolen!