Katrine Vinther Nielsen

Profilbillede af Katrine Vinther Nielsen

Lærer, TR, Kredsstyrelsesmedlem

Århus

2   16

Ulighed i skolen

"Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive"

1   37

Vores fag er under pres - Vores fagforening er under pres

Der er vel ingen fremtid for fagforeningen, hvis ikke medlemmerne spiller en aktiv rolle?

0   8

Caspers stol er tom

I Aarhus er ambitionen at udvikle en ny ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn. Et af elementerne er observationer udført af et team bestående af en leder fra et tilbud, en medarbejder fra et tilbud samt en medarbejder fra forvaltningen. Foruden de åbenlyse etiske udfordringer, når fremmede (overordnede) observerer, bliver der nødt til at være fokus på de rammebetingelser, medarbejderne har for at skabe kvalitet i skolen

2   19

Alle elever har ret til god undervisning

Det er afgørende for aarhusianske børn og unges fremtid, at folkeskolen i Aarhus bliver prioriteret, ikke blot i politiske visioner, men også i kroner og ører

1   18

Ny formand i Århus Lærerforening

Jeg stiller op som formand for Århus Lærerforening, fordi der er brug for værdipolitisk forandring: I styrelsen har jeg arbejdet for at styrke demokratiet, og nu er jeg klar til at stå i spidsen for, at vi sammen kan skabe de nødvendige og grundlæggende forandringer, der skal til, for at dette kan lykkes.

-1   33

Er min fagforening fremsynet eller tager den fejl?

En fagforening skal sikre ordentlige arbejdsforhold og forhindre lovløshed. For selv i en krisesituation skal der være ordentlige arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø. Derfor kan jeg ikke forstå kritikken af lærerforeningen i forhold til afgangsprøver og de ældste elevers tilbagevenden til skolen

2   21

Hvordan skabes kvalitet i folkeskolen?

I denne Corona-tid har den distancerede undervisning tydeliggjort, at kvalitet i skolen skabes i samarbejde og dialog, for vi skal tale sammen for at skabe kvaliteten. Politikerne er også optagede af kvalitetsopfølgningen, men jeg håber, at de er lige så optagede af at involvere helt almindelige lærere og af at prioritere kvaliteten økonomisk

2   37

Fjern undervisningen

Kan læreren erstattes af fjernundervisningen?

0   16

Ensformig undervisning

Med lempelse af bindingerne i Fælles Mål blev der lagt vægt på, at god undervisning kunne antage forskellige former, og at de fagprofessionelle skulle have frihed til at kvalificere og træffe deres didaktiske valg. Men hvordan går det egentlig med det i undervisningen, hvor IT fylder meget?

0   6

Trusselssamfundet

Jeg er stolt over, at vi i Danmarks Lærerforening har vedtaget et folkeskoleideal, for det understreger, at al skolepolitik ikke er lige gyldigt eller at det er ligegyldigt, hvilken folkeskolen vi ønsker i Danmark - for det skal hænge nøje sammen med hvilket menneskesyn og - i sidste ende - hvilket samfundssyn vi har - ja hvilket samfund vi ønsker os

3   25

Meningsløs overstyring

1.december nærmer sig med hastige skridt og for langt de fleste er denne dato en indikation på julehygge, juleknas, og julehjerter. Men ikke nødvendigvis for udskolingslærere eller elever...

2   142

Næstformandsvalg i DLF

Vi har brug for en næstformand, som værner om folkeskolen, lærerne og vores fælles fagforening.

1   10

Data-dannelse

"Må Emma gå på pigetoilettet, selvom folk synes, hun ligner en dreng?"

4   46

Det perfekte samarbejde?

Kommer AULA til at styrke kommunikationen med forældrene?

0   12

Hvor blev tiden af?

Om forskellige opfattelser af lærernes arbejdstid, om usynlige opgaver, fleksibilitet og det gode lærerarbejdsliv

0   10

Er der en voksen tilstede?

Det er bekymrende, hvis argumentationen for minimumsnormeringer begrundes med klasseloftet i folkeskolen - for et klasseloft på 28 er ikke et ideal at stræbe efter!

0   32

Sådan sænkes sygefraværet

Vi skal ikke blive syge af vores arbejde

3   17

Tavshed

En blog om inklusion

0   22

Hvilken dagsorden skal fagbevægelsen sætte?

En blog om fagbevægelsens rolle med udgangspunkt i et indlæg på kongressen om forsvaret for ytringsfriheden og flexicuritymodellen

2   22

Øget frihed

En blog om fælles mål, frihed og forældresamarbejde