Katrine Vinther Nielsen

Profilbillede af Katrine Vinther Nielsen

Lærer, TR, Kredsstyrelsesmedlem

Århus

0   3

Kan læringsmål blive dannelsesmål?

Kan lærerne styre læringsplatformene?

0   10

Mod smitter

Vi mister den faglige stolthed, hvis vi ikke kan levere faglighed i både ord og handling

2   87

Hvad skal kommissionen se?

Kommissionsformanden, Per B Christensen, har udtalt, at han skal besøge nogle kommuner, skoler og lærerkredse. Det hilser jeg velkomment, særligt at han skal ud på skolerne og se vores virkelighed.

1   47

Pseudoarbejde

I en tid, hvor der er så stor ubalance mellem krav og ressourcer, at nødberedskabet er dagligdag, bør der prioriteres anderledes.

0   13

Hvem ejer børnene?

Hvem ejer børnene(s data) og hvem har kontrollen over børnene(s data)?

0   12

Hvis sprog taler vi?

Fagbevægelsen må genfinde sproget og tage ordet

4   51

Vi vandt sammenholdet

“Åh nej - ikke gule veste!”

0   47

Forestil dig en murer

Enhver lighed med OK18 og den offentlige sektor er tilsigtet

0   17

Klasseregler og offentlig ansattes arbejdsvilkår

Kan du huske første gang du var med til at udforme klasseregler? Måske husker du tilbage som en elev, der bidrog med ønsket om, at man skulle tie stille, når læreren talte eller vise respekt for dine klassekammerater eller... måske husker du det som lærer, hvordan det var vigtigt, at elevernes stemme blev hørt, og at deres virkelighed, virkelighedsopfattelse og deres sprog blev en del af aftalen.

2   9

Et slag

Vold og trusler i skolen er tabuiseret, men vi kan bryde tabuet og vise løsningerne ved at fortælle historierne fra vores hverdag. Her er min historie:

1   22

Lærerne fortæller

Et juleeventyr om lærerne, skolen og arbejdskampe.

1   13

Nationale test og realitetssans

Om at have tillid til de fagprofessionelle og om at give eleverne realitetssans og hvad de skal bruge den til

0   9

Uddannelsesparat?

Et klip i julehjertet og et juleønske

2   19

Slår public service-motivation os ihjel? - del II

I mit sidste blogindlæg skrev jeg om sammenhængen mellem motivation og det grænseløse arbejde og understregede, at fagforeningen har en vigtig rolle i at begrænse det grænseløse arbejde. I dette blogindlæg vil jeg give mit bud på, hvordan vi i fællesskab kan tage ansvar for dette.

1   16

Slår ’public service motivation’ os ihjel?

Refleksioner over sammenhængen mellem motivation og grænseløst arbejde samt fagforeningens opgave og ansvar.

2   13

Spørgsmål til politikere vedr. velfærd

Der er (mindst) to områder, som udfordrer velfærden - dels at vi har opgaver som ikke har de fornødne rammer og dels at (med)borgere skal spille en aktiv rolle.

0   365

Favnende flerstemmighed i DLFs ledelse

Arbejdsmiljøets stemme er stærkest repræsenteret af Rikke Gierahn Andersen. Hendes stemme er derfor vigtig i det flerstemmige kor hovedstyrelsen skal udgøre.

2   305

Har klasselæreren forladt klassen?

Keld Grinder Hansen, som er aktuel med bogen: ”Den gode, onde og den engagerede, 1000 år med den danske lærer” efterlyser i Højskolebladet diskussionen af hvordan vi kan fastholde og styrke den almene dannelse, han udtaler: "Men hvis udviklingen fortsætter i det spor, hvor fokus ligger mere på det faglige og klasselærerbegrebet også forsvinder ud, hvad noget tyder på, kan man dog godt forestille sig, at lærerne efterhånden beslutter ikke at bruge så meget tid på det alment dannende mere." Jeg tænker, at han har ret, for det er ikke længere gennemskueligt, hvordan klasselæreropgaven prioriteres. Men kan man fjerne relationen fra undervisningen? Er alle lærere ikke opmærksomme på trivsel og personlig udvikling – ja dannelsen?

0   272

Intet af dette kan måles

Intet af dette kan måles - kun opleves