Kirsten Westphalen

Profilbillede af Kirsten Westphalen

4   776

Fra LP-modellen til ALPI-modellen

ALPI modellen har muliggjort, at vi som lærere er i stand til at træde et skridt tilbage og agere mere professionelt og hurtigere. Vi kan i den givne situation iværksætte tiltag baseret på vores værktøjskasse, som er bygget op af forskellige evindensbaserede og teoretiske handlemuligheder.