Lis Zacho

Profilbillede af Lis Zacho

Matematikvejleder og lærer

Lindevangskolen, Frederiksberg

0   15

Mens vi venter på en ny undervisningsminister og sommerferien

Forhandlingerne er i gang, sommerferien nærmer sig, lærere vifter med opgaveoversigter med alt for mange undervisningstimer. Trætheden og matheden er åbenlys.

0   12

Mundtlig matematikeksamen er fantastisk – og forberedelserne starter i 1. klasse

Når eleverne skal til mundtlig matematikeksamen i 9. Klasse bliver de målt og vejet på deres kompetencer i matematik. Men arbejdet med kompetencerne starter tidligt i skoleforløbet.

0   12

Det gode prøveoplæg til mundtlig matematik

Der er trukket eksamensfag, og lærerne udarbejder prøveoplæggene til den mundtlige eksamen i matematik. Men hvad er et godt prøveoplæg?

0   8

Teknologiforståelse – en ny faglighed i Folkeskolen

Et projekt, der undersøger, hvordan vi kan indføre teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen er skudt i gang. Denne blog fortæller om de gode oplevelser, udfordringerne, tips og tricks, og hvad der egentlig foregår i teknologiforståelsestimerne. Indtil videre skrives bloggene af Lis Zacho og Malte von Sehested, men flere kommer til løbende.

1   14

Hovedregning og overslagsregning – glemte discipliner?

Jeg har ventet spændt på den digitale udgave af eksamen i matematik uden hjælpemidler. Som eksamensvagt til eksamen, deltog jeg så i førsteopførslen. Alt gik fint, men eleverne brugte meget tid på udregninger på papir.

1   11

Jeg håber…

Hvad håber jeg, at eleverne har fået ud af deres skolegang. Hvad tager de med sig videre i livet, og hvordan har skolen bidraget til deres personlige udvikling.

0   34

Naturlige test

Der stilles mange forskellige krav til lærerne om, hvordan de skal følge eleverne læring, progression og udvikling, men vi kan bare bruge de naturlige testmuligheder, der er til stede i hverdagen i klasseværelset.

0   21

29. april

Datoen for udtræk til mundtlig matematik, står printet i mit hoved.

0   39

At være klædt på til sin egen undervisning

Hvornår er man egentlig klædt på til at kunne gennemføre sin egen undervisning. Hvad siger fakta, og hvordan føles det

0   21

Når digitaliseringen gør en alvorlig forskel for elevernes læring i matematiktimerne

Der er adskillige gode eksempler på, at elevernes læring har taget et højdespring, efter at digitaliseringen er blevet en større del af skolens hverdag.

0   21

Filmtræning

Hvordan forbereder man eleverne til sommerens eksamen i færdighedsregning, når man ved, at den er digital, og at der kun lægger en PDF fra eksamen december 2018 på materialeplatformen.

0   22

Teknologiforståelse i matematiktimerne - forsøget, farerne og filmene

Vi har rigtig længe arbejdet med teknologi i matematiktimerne. Nu er det så teknologiforståelse, vi skal i gang med.

0   35

Matematik, hjernen og sproget

Regional matematikvejlederkonference d.31.1.2019 på Campus Carlsberg med bl.a. Lisser Rye Ejersbo, der taler om sprog og arbejdshukommelse og Søs Spahn og Bettina Nilausen taler om sprogdidaktik og matematisk modellering.

0   27

Der er 23 minutter tilbage

Hvorfor er mere af det samme ikke altid godt for eleverne.

0   28

Matematiklærerens manglende linjefag

Som udøvende lærer oplever man ofte, at der er noget man ikke lige føler, at man har linjefag i.

0   27

Hvordan går det med sproget i matematik?

Sproget er nøglen til at forstå et fag.

0   28

Opgaver der virker

Jeg retter terminsprøver. Hvad er let. Hvad er svært. Hvad er sikkert indlært. Hvad har virket.

0   35

Jeg lærer også af elevernes fejl

Eleverne glemmer. De er forvirrede. Der er masser af misforståelser i matematik. Derfor tester vi. Men det giver kun mening at tage en test, hvis man bruger testen til at forstå elevernes matematiske udfordringer.

0   44

Hjælp, vi når det ikke

Eleverne når det ikke, men lærerne når det heller ikke. Vi kommer ikke i mål. Det er svært at holde balancen for os alle.

1   21

Julekodning for alle

Der er mange måder, at fejre jul på i matematiktimerne. Forlagenes julekalendre. Kollegaernes julekalendre. Juleopgaver. Spil med pebernødder. Og så er der julekodning.