Gordon Ørskov Madsen

Profilbillede af Gordon Ørskov Madsen

4   98

På vej ind i en ny tid

Hermed min tale til Hovedstyrelsen, da vi skulle opstille kandidat til formandsposten.

8   207

En ny formand skal styrke lærerprofessionen og fællesskabet!

Folkeskole og fagforening er noget, der bliver til i fællesskab. Vi skal udnytte det momentum, der er skabt, for at styrke professionen og vores indflydelse gennem et tættere og forpligtende samarbejde.

14   10

Arbejdstidsaftalen er en ny platform

Uanset hvordan vi har forholdt os til den nye aftale, så skal vi videre sammen. I DLF har vi er en stor opgave i at få alle med og skabe en fælles tro på fremtiden.

6   10

A 20 – det har vi prøvet!

De lokale aftaler indeholder mange af de samme elementer, som kan genfindes i A 20. Det er afprøvet med ret gode resultater og kommissionen har peget på lignende erfaringer. Når samarbejdet bliver forpligtende, skaber det bedre rammer for lærernes arbejde og god skole.

3   4

Frihed til skolerne

Jeg præsenterer her mine tanker og visioner for hvervet som formand for Danmarks Lærerforening

0   0

Nationale test

0   2

Det skal være attraktivt at være lærer!

Gordon Ørskov Madsen, Århus Lærerforening > kreds 133

1   13

Stop privatiseringsbølgen

Liberias lærere er under frontalt angreb fra både regering og stor uddannelseskoncern.

0   16

Vi vandt!

2   28

Samarbejde!

1   328

Arbejdstid

Ordentlige vilkår for alle medlemmer er målet, kollektive aftaler er midlet.