John Aasted Halse

Profilbillede af John Aasted Halse

26   20

Er alle fag i skolen lige vigtige - er matematik vigtig?

Enhver lærer kan argumentere for, hvorfor netop det fag han eller hun underviser i, skal stå centralt i skolens fagrække, ja måske have flere timer. Men glemmer vi at debattere hvilke fag der ér vigtige? Alle fag må tåle at blive udsat for et "kritisk eftersyn", for eksempel også matematik.

0   3

Børn der opdrager børn - betyder gruppen alt?

Coronakrisen har tydeligt vist, at mange børn og unge er fortabte uden den daglige kontakt til jævnaldrende. Er de blevet FOR afhængige af deres gruppe?

2   10

Ansvarsløse, kritiske forældre i skolen?

Har forældre så travlt, at de kaster ansvaret for deres børn over på skolen? Hvordan kan skolens medarbejdere stille krav til forældrene?

1   6

Underretning eller ej?

Hvornår skal læreren foretage en social underretning? Hvor sikker kan man være på at gøre det rigtige? Spænder systemet ben?

1   15

Læreruddannelsen - ikke kun fag

Er der i læreruddannelsen for megen fokus på det rent faglige og glemmer man i farten dannelsen og det pædagogisk - psykologiske aspekt af lærergerningen?

45   27

Diagnoser - for børnenes skyld

Har vi for mange diagnoser - eller for få?

4   8

Skal børn lære om klimakrisen?

Det er for mange voksne et mål, at børn skal bevidstgøres om de farer, klimaforandringerne indebærer. Men er det nu en så god ide?

0   6

Underretning eller ej?

Underretter lærere og pædagoger for meget eller for lidt? Bør medarbejderne være mere tilbageholdne med sociale underretninger? Svaret er nej!

1   11

Go´nat med SFO'en?

Er vi ved at afskaffe fritidspædagogikken?

0   3

Er det kun lærene, der skal opdrage?

Mange børn er urolige i skolen. Det kan der være mange grunde til, men én af dem er, at en del børn mangler forståelse for almindelige spilleregler. så hvem skal opdrage børnene: forældrene eller lærerne? svaret er: begge parter.