Hans Jørgen Franks

Profilbillede af Hans Jørgen Franks

lærer TR, kredstyrelsesmedlem

kirkebækskolen

0   2

Risikogrupper på specialskoler

Fysisk sårbare elever glemmes i vaccinationsdebatten

1   31

Formandsvalg

Mon de kongresdelegerede har besluttet sig?

3   1

Perspektiver for et Ja og et Nej

Er aftalen det sværd som kan slå den fastlåste gordiske knude itu?

0   9

Stem på de små medlemsgruppers repræsentant

De små medlemsgrupper, specialundervisningen og ikke mindst DLF skal have en stemme med viden og indsigt i praksis stemt ind i HB

1   15

Inklusionssmedaljens bagside er også en undskyldning værd, Fru Frederiksen

Kommunerne skal mødes med pisk frem for gulerødder for deres måde at håndtere specialundervisningsopgaven på.

0   7

Fra specialundervisning til inklusion

Bagsiden af inklusionsmedaljen skal ind i valgkampen. Alt for mange med handicap, har i alt for mange år lidt. Det er ikke en velfærdsstat værdigt.

0   9

Tryghed i undervisningen bør være hvad inklusion styrer efter

Der er behov for nytænkning ift inklusion, hvis målet er, at børn trives og udvikles i skolens fællesskaber. En helhedsorienteret tilgang, som sammentænker mål for børnenes trivsel og kvaliteten i undervisningen.

0   6

Jamen inklusion har da aldrig været målet!!!

Skal vi tage inklusionen alvorligt, skal vi også tage rammerne alvorligt. Det kræver vilje og nytænkning. Vil den kommende regering bidrage eller ......

2   365

Tag Nej-hatten af

Vi står i en brydningstid. kommunikationen omkring inklusion i folkeskolen har i mere end 10 år været kontroversiel, da alt for mange børn i alt for mange år er faldet igennem inklusionens bredmaskede si. Resultatet har været alt for mange fejlplacerede børn i alt for dårlige skoletilbud.

3   339

demokratisk underskud i DLF?

Opfordring til at specialundervisningen skal sikres repræsentation på kongressen og i HB

2   168

Hvad siger Lån og spar formanden

Bidragssatsen er til debat, og lån og Spar banks formand, Anders Bondo Christensen bør komme med en udmelding

1   113

Vi bygger skibet imens vi sejler

Denne metafor er vist mere dækkende for virkeligheden i folkeskolen end det var meningen

1   119

inklusionen er gået for vidt

Lad inklusionen styre af målet om, at børnene, med udgangspunkt i deres potentialer, udvikles fagligt og socialt i deres skoletilbud, frem for at lade inklusionen styre af, om børnene er placeret i almenskolen.

0   343

NEJ til samarbejdsresistent ledelse

Vi skal arbejde os ud af tøjlerne i L409 og ind i en praksis, hvor kreds og kommune samarbejder om skolens udvikling.

0   148

Den kvantitative inklusionspraksis er død

Kvalitet er en mangelvare i den administrative inklusion. Vi skal have fokus på kvaliteten i børnenes undervisning, når vi taler inklusion.

1   140

operationen lykkes. Patienten døde.

Præ-inklusion er en mere præcis betegnelse for omplaceringen af børn med særlige behov i folkeskolen, som vi har set gennem de sidste 10-15 år.

0   189

Det bliver meget bedre næste år

Det er nu reformen skal vise sit værd