Karsten Bräuner

Profilbillede af Karsten Bräuner

Lærer

Klarup Skole

5   67

Håndvasken på Rådhuspladsen

Dagbladet Politiken har indledt projekt »Vi var også kritiske over for folkeskolereformen fra dag 1«. Formålet er at slette alle erindringer i den fællesfolkelige hukommelse om en avis, der i et selvfedt forsøg på at være med i den politiske og pædagogiske avantgarde valgte side og suspenderede den upartiske, kritiske sans, der kendetegner seriøs journalistik i et demokratisk samfund. Nedenstående debatindlæg i kategorien »Kort debatindlæg (max 400 ord)« – det ville være uklogt at gøre sig forhåbninger at komme igennem det redaktionelle nåleøje med et langt debatindlæg endsige en kronik – blev afvist. Retfærdigvis skal siges, at avisen har bragt et »Læserbrev (max 100 ord)« om samme emne.

1   7

Er der plads til Ateistisk Selskab i religionsundervisningen?

Ateistisk Selskab skoser kristendomsfaget i folkeskolen for at være konfessionelt, men kritikken - og med den selskabet selv - falder uhjælpeligt igennem

1   55

Tillidens uafvendeligt centrale spørgsmål

Hvis undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil virkelig ønsker at genoprette lærernes tillid til Socialdemokratiet, starter processen med at svare entydigt på ét bestemt spørgsmål.

4   82

Ja eller nej, Mette Frederiksen!

Hvor længe endnu skal Socialdemokratiet slippe for at tage stilling til det, de foretog på folkeskoleområdet i 2012-13? Lærere og den hidtil tandløse presse: Benyt folketingsvalget til at afæske Mette Frederiksen et klart svar! Kronik i Nordjyske mandag den 27. maj 2019.

6   88

Stop den "føler"-retorik, Anders Bondo Christensen!

Og fri mig for Mette Frederiksen!

0   31

Berlingske-bekendelse med begrænsninger

Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, bekendte i en kommentar i avisen 16. september, at han tog fejl, da han i sin tid støttede folkeskolereformen. En kommentar til hans kommentar, som jeg fremsendte til avisen i form af en kronik, faldt ikke i god jord og blev afvist. At »bekende« er ikke det samme som at »beklage«, så man skal ikke forvente en anden redaktionel linje fra avisen på dette felt.

6   45

Ikke i bedste mening

Rasmus Prehn (S) opfordrer i Nordjyske befolkningen til at bakke op om folkeskolen, som har problemer. Men at problemerne skulle have noget specielt at gøre med den folkeskolereform og det lovindgreb mod lærernes arbejdstid, som hans egen SRSF-regering og KL gennemførte i 2013, synes ikke at stå helt klart for ham. Nedenstående replik er bragt i avisen fredag den 7. september:

1   25

Trussel mod fagligheden i folkeskolen: For megen undervisning varetages af pædagoger

Folkeskolens faglighed undergraves fra flere sider: forringet læreruddannelse, forringede muligheder for efteruddannelse, manglende tid til selvstudier. Og nu også fra pædagogerne, der ifølge en Bupl-undersøgelse har overtaget uventet mange undervisningsopgaver i folkeskolen.

2   24

Tavshed efter OK18-ja

Det er ikke mange, der har bidraget med debatindlæg efter ja'et til OK18. Folk resignerer.

2   11

Ja og nej - til hvad?

En lettere mangelfuld tekst på afstemningssedlen?

2   26

En ny start - hvorfor dog det?

Jo mere KL understreger ønskværdigheden af 'en ny start' for folkeskolen, jo mere anerkender foreningen nødvendigheden af en sådan - implicit, forstås.

0   7

Min ABC - kommenteret version

Thomas Palstrøm regegør i "Min ABC" for sin holdning til OK18. Jeg kommenterer her hans alfabet, idet jeg har tilladt mig at bryde den alfabetiske rækkefølge ét sted.

0   19

Begrænse skaden?

En strejke er de offentlige lønmodtageres eneste rigtige våben. De opnår næppe ret meget ved at begrænse styrken af deres våben for ikke at gøre 'skaden' for stor.

2   47

Kristeligt Dagblad: Leder er ikke til debat

»Tak for det tilsendte debatforslag, som vi desværre ikke får plads til at bringe. Kristeligt Dagblad modtager hver uge flere indlæg, end der er mulighed for at trykke i avisen.«

0   9

Med kikkerten for det blinde øje

Hvorfor er det, at pressen - in casu Altinget.dk - bare ikke vil anskue 2013-konflikten ud fra grundlæggende journalistiske principper, men insisterer på at sætte kikkerten for det blinde øje?

0   58

21 Søndag: Danmarks formelle nyheder

21 Søndag agerer i henhold til et selverklæret journalistisk princip om at tage for gode varer, hvad der ifølge magthaverne »formelt« har fundet sted, uden at bekymre sig om, hvad der »reelt« skete.

3   71

Michael Zieglers spil for galleriet

Alskens kommentatorer har travlt med at kommentere de igangværende overenskomstforhandlinger. Men indblikket mangler.

1   48

2013: Medierne og den historiske sandhed

Medierne har endnu ikke fundet ud af, hvad der skete i 2013. Kan de ikke? Eller vil de ikke? Er der tale om amatørisme eller uvilje?

16   237

Det lyvende demokrati

Hvorfor er det fortsat et åbent spørgsmål (i den udstrækning, man overhovedet taler om det), om regeringen og KL kørte parløb i 2013, når det for længst er fastslået? Hvornår finder pressen ud af det? Hvorfor gør ingen noget ved det? Hvorfor er der ingen der stiller spørgsmålet, hvordan sådan noget overhovedet kunne finde sted i et demokratisk retssamfund som det danske? Har pressen tænkt sig fortsat at køre på frihjul? Kronik i Nordjyske mandag den 19. marts 2018. Er tillige sendt til alle øvrige dagblade, DR, YV 2 og samtlige folketingsmedlemmer.

0   33

Radikal forsonings-sludder

Der er ved at være politiker-kø ved håndvasken over 2013. Nu har den radikale Morten Østergaard også indfundet sig. Men virkelig beklagelse er der ikke tale. Man vedstår sig ikke sine gerninger, og så bliver alle beklagelser tomme ord og kynisk politisk strategi.