Karsten Bräuner

Profilbillede af Karsten Bräuner

Lærer

Klarup Skole

57   96

Tillid er ikke noget, man beslutter sig for. Tillid er en følgevirkning af, at den anden part har optrådt tillidsfuldt og tillidsvækkende og vil én det godt. Har og vil KL det?

Vi stemmer om en arbejdstidsaftale, der IKKE regulerer arbejds-tiden, men gør den til en armlægning mellem den enkelte lærer og ledelsen. Denne armlægning skal ifølge aftalen ske tillidsfuldt og i et gensidigt forpligtende samarbejde. Hvis du har tillid til KL*, så stem ja. Hvis ikke, så stem nej.

49   103

Ro på! Tiden arbejder for os! Stem nej!

Hvorfor er vi så befippede på at få en aftale i hus? Hvem er det, der på den lange bane er mest politisk kompromitteret af, at Danmarks folkeskolelærere arbejder efter lov? De lærere, der som alle andre danske lønmodtagere ønsker ordentlige forhold at arbejde under? Eller de politikere, der for første gang siden kommunistloven i 1941 lod statsmagten fjerne en specifik gruppe borgeres – og ikke andres – demokratiske rettigheder ved lov?

2   51

DLF har brug for en Winston Churchill

Jeg er historiker (hvis linjefaget kvalificerer til den betegnelse). Jeg har en svaghed for at bruge fortiden som metafor for nutiden, hvilket ikke er det samme som at se nutiden som en afledning af endsige identifikation med fortiden. Tag ikke fejl af det. Ved at referere til strukturelle forhold og handlingsforløb i fortiden kan man tydeliggøre strukturelle forhold i nutiden, trække deres konturer op, som input til overvejelser over nutidige handlings-muligheder.

6   65

Aftalens præambel nærlæst

Man kan vælge forskellige indfaldsvinkler, når man skal tage stilling til den nye arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne. Hvor i aftalens præambel er der for eksempel klare tegn på, at KL har ændret dagsorden?

2   143

Michael Ziegler lyver videre

Udpluk fra natligt tankemylder hos en folkeskolelærer, der med vedtagelsen af en ny arbejdstidsaftale mellem KL og LC pludselig blev sat mentalt tilbage til 2013 og ikke kunne falde i søvn

8   35

Dårligere stillet i ny overenskomst end under Lov nr. 409?

Spørgsmål til Bondo: Er det korrekt, at jeg med § 11a, stk. 1 bliver ringere stillet i den nye overenskomst (hvis den vedtages) end under Lov nr. 409?

0   69

Det må blive nej!

Pauvert resultat i forhandlingsresultat gør kun én stemmeafgivning mulig: NEJ!

0   19

Stem nej til en aftale, hvis den er dårlig

Hvis Bondo og Ziegler når frem til en aftale, vil den indeholde det minimum af afgivelse af indflydelse, som LC har kunnet presse ud af KL gennem trekvart årti. Tro ikke, at så er vejen banet for flere skridt med mere indflydelse til lærerne. Tværtimod vil døren være smækket i mange år(tier) fremover. Det første skridt bliver også det sidste. Dét skal DLF’s medlemmer holde sig for øje, når de skal stemme. Er aftalen god nok, som den foreligger, så stem ja. Men er den for dårlig, så stem ikke ja i den tro, at resten kommer hen ad vejen. Det gør det ikke. KL vil ikke længere kunne presses af, at lærerne ikke har en aftale. Hvis foreningen ikke har givet ved dørene hidtil, vil den slet ikke gøre det efter indgåelsen af en aftale.

0   19

"Vi kan ikke blive ved med at mødes på denne måde"

Billedtekst på folkeskolen.dk: Anders Bondo og Michael Ziegler melder, at der er god stemning til forhandlingerne om en arbejdstidsaftale til lærerne.

4   233

Stem nej til en aftale, hvis den er dårlig

23 kongresdelegerede fra København mener, at »Verdens bedste folkeskole fortjener en arbejdstidsaftale«. Jeg er uenig. Eller rettere sagt: Jeg kan ikke holde den retorik og strategi ud længere. Alle fortjener en arbejdstidsaftale, uanset om deres arbejdsplads er verdens bedste eller verdens dårligste. Det centrale spørgsmål er ikke aftale eller ej, men indholdet af en aftale.

0   11

Mærkeligt

Landets folkeskolelærere sendes i arbejde med "den sunde fornuft" i baggagen. Medarbejdere i de statslige styrelser skal arbejde hjemme indtil august på grund af faren for coronasmitte.

16   181

Jeg må ikke arbejde hjemme, Bundsgaard!

Ifølge KL's formand, Jacob Bundsgaard (S), skal folkeskolens elever undervises digitalt, mens de er hjemsendt. Undervises af hvem? Af lærerne? Men det må de ikke - for Lov nr. 409.

4   153

Ubrugelig rapport fra Lærerkommissionen (1)

I dag starter forhandlingerne mellem KL og LC med henblik på at få en 2021-overenskomst på plads. Som udgangspunkt for forhandlingerne udgav Lærerkommissionen 16. december en rapport, som begge parter har ytret sig positivt om, men som i mine øje er aldeles ubrugelig. Rapporten er ubrugelig i sit udgangspunkt, hvilket jeg gør rede for nedenfor, og den er ubrugelig i sin analyse og sit sproglige udtryk, hvilket jeg gør rede for i et efterfølgende indlæg.

5   73

Håndvasken på Rådhuspladsen

Dagbladet Politiken har indledt projekt »Vi var også kritiske over for folkeskolereformen fra dag 1«. Formålet er at slette alle erindringer i den fællesfolkelige hukommelse om en avis, der i et selvfedt forsøg på at være med i den politiske og pædagogiske avantgarde valgte side og suspenderede den upartiske, kritiske sans, der kendetegner seriøs journalistik i et demokratisk samfund. Nedenstående debatindlæg i kategorien »Kort debatindlæg (max 400 ord)« – det ville være uklogt at gøre sig forhåbninger at komme igennem det redaktionelle nåleøje med et langt debatindlæg endsige en kronik – blev afvist. Retfærdigvis skal siges, at avisen har bragt et »Læserbrev (max 100 ord)« om samme emne.

1   8

Er der plads til Ateistisk Selskab i religionsundervisningen?

Ateistisk Selskab skoser kristendomsfaget i folkeskolen for at være konfessionelt, men kritikken - og med den selskabet selv - falder uhjælpeligt igennem

1   55

Tillidens uafvendeligt centrale spørgsmål

Hvis undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil virkelig ønsker at genoprette lærernes tillid til Socialdemokratiet, starter processen med at svare entydigt på ét bestemt spørgsmål.

4   82

Ja eller nej, Mette Frederiksen!

Hvor længe endnu skal Socialdemokratiet slippe for at tage stilling til det, de foretog på folkeskoleområdet i 2012-13? Lærere og den hidtil tandløse presse: Benyt folketingsvalget til at afæske Mette Frederiksen et klart svar! Kronik i Nordjyske mandag den 27. maj 2019.

6   88

Stop den "føler"-retorik, Anders Bondo Christensen!

Og fri mig for Mette Frederiksen!

0   32

Berlingske-bekendelse med begrænsninger

Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, bekendte i en kommentar i avisen 16. september, at han tog fejl, da han i sin tid støttede folkeskolereformen. En kommentar til hans kommentar, som jeg fremsendte til avisen i form af en kronik, faldt ikke i god jord og blev afvist. At »bekende« er ikke det samme som at »beklage«, så man skal ikke forvente en anden redaktionel linje fra avisen på dette felt.

6   46

Ikke i bedste mening

Rasmus Prehn (S) opfordrer i Nordjyske befolkningen til at bakke op om folkeskolen, som har problemer. Men at problemerne skulle have noget specielt at gøre med den folkeskolereform og det lovindgreb mod lærernes arbejdstid, som hans egen SRSF-regering og KL gennemførte i 2013, synes ikke at stå helt klart for ham. Nedenstående replik er bragt i avisen fredag den 7. september: