Helge Christiansen

Profilbillede af Helge Christiansen

Fhv. pædagogisk konsulent, forfatter, anmelder, cand.pæd..

Fagbladet folkeskolen

Har skrevet lærebøger og pædagogisk litteratur, bl.a. om skole-hjemsamarbejde. Har i mange år undervist på Danmarks Lærerhøjskole i dansk og pædagogisk udvikling. I Fyns Amt var jeg i 25 år danskkonsulent og konsulent for pædagogisk udvikling på alle niveauer også det politiske,

0   1223

Topstyret danskvanvid

Ministeren, embedsmændene og KL tromler stadig alle indsigelser mod og debat om ny Fælles Mål ned til skade for danskfaget, den faglige kvalitet og eleverne

0   1255

Inspiration til dansk på langs og på tværs

"Dansk i mange retninger - et fagdidaktisk møde" er et af flere initiativer for dansklærere, præget af inspiration, engagement og faglig dialog af høj kvalitet

4   1430

Invitation til dialog uden dialog i et Kafka'sk univers

Umiddelbart virkede Undervisningsministeriets invitation til en dialog om Fælles mål til "jævne" lærere som en god, demokratisk ide. Men dialogen udeblev.

0   1542

Er de ny Fælles Mål i dansk umulige?

Udkast til ny Fælles Mål i dansk er en nyttig brugsanvisning - ikke en inspirerende beskrivelse af et dynamisk, humanistisk fag

5   2196

Lærernes nedvurderede praksis

Institut for Pædagogik og Uddannelse vil ikke lave en skolepsykologuddannelse og prioriterer fagdidaktisk forskning lavt. En katastrofe for folkeskolen. Samtidig er det et udtryk for en generel tendens: manglende værdsættelse af lærernes praksis

0   1384

Processen omkring udformning af Fælles Mål

Min kommentar består af uddrag fra min anmeldelse af "Sidste udkald" skrevet af Asger Baunsbak Jensen, bragt 18.10.2013 på folkeskolen.dk

0   996

Mit liv med evidensbaseret forsknings muligheder og umuligheder

Evidensbaseret forskning har ført til store fremskridt i folkeskolen i de sidste årtier, men nu er brugen af den gået for vidt

2   1032

Ødelægger konkurrencestaten danskfaget og hele folkeskolen?

Ove Kaj Pedersen, fader til "Konkurrencestaten", efterlyste på en konference på Nyborg Strand i oktober i år en formulering af en tredje vej, et alternativ til konkurrencestatens dominerende menneskesyn. Kan folkeskolens forsvarere løse denne opgave?

0   1105

Hvordan kunne Fælles Mål i dansk se ud?

Fælles Mål i dansk skal være et inspirerende og igangsættende indblik i fagets egenart og værdier, samtidig med at der formuleres klare mål for undervisningen

0   1145

Forenklede Fælles Måls umulighed

Mål for danskundervisningen for hele landet må ikke blive for detaljerede og præcise. Det vil sænke danskundervisningens kvalitet

3   1039

Hvem vogter læremidlernes kvalitet?

Anmeldere og forskere har en vigtig opgave med at beskrive, analysere og vurdere læremidler som en information og vejledning til travle lærere, som sjældent har tid til at gå i dybden med at sætte sig ind i alle de mange nye læremidler, der sendes på markedet.

1   956

Hvordan ser det ideelle læremiddel ud?

Har det overhovedet nogen værdi at analysere og vurdere læremidler uafhængigt af den kontekst, de skal bruges i?

4   1026

Har systemer til dansk en tilstrækkelig kvalitet?

Fem eksperter har i forbindelse med Danmarks Lærerforenings læseprojekt udarbejdet nogle epokegørende analyser og vurderinger af 5 dansksystemer til mellemtrinnet, og de påpeger mange væsentlige mangler. Tjekkene er lagt ind på rubrikken Læremiddeltjek.

1   843

Hvorfor dumper de tosprogede i dansk?

Hvad er årsagen til, at tosprogede elever klarer sig dårligt i undersøgelser?

0   1002

Hvordan ser en god dansklærer ud?

En ny læreruddannelse og en folkeskolereform er på vej. Hvordan bliver dansklærens rolle i den forbindelse, og hvordan kommer læreruddannelsen i dansk til at se ud?

0   814

Litteraturundervisningens veje og vildveje

Der er på det sidste omtalt flere bøger på folkeskolen.dk, som kan virke som inspiration til læsning af ældre tekster. Hvordan skal læremidler til undervisning i ældre tekster se ud? Er det ikke på tide, at udgivelsen af læremidler til arbejde med ældre tekster frigør sig fra en proivinsiel kanontænkning? I et opfølgende indlæg senere vil jeg skrive om emnet: "Kan fagforfattere kanoniseres?"

0   916

Gør et godt danskfag bedre

Dansk er opprioriteret i det nye forslag til reform af folkeskolen. Hvad kommer udspillet til at betyde i praksis?

2   892

”Kommuner køber ny teknik til skoler i blinde”

Vurdering af digitale læremidler er blevet et varmt emne. Hvordan kan man sikre, at der er kvalitet i indkøb og anvendelse af digitale læremidler i Folkeskolen?

0   679

Hvem giver priser til hvem og hvorfor?

Der uddeles mange priser på forskellige områder. Det gælder om at være vinder. Og en prisuddeling er ikke kun en belønning i form af en pose penge, men også et skulderklap og en fremhævelse af noget værdifuldt, en tendens, som det er værd at følge op. Men somme tider undrer det meget, hvem og hvad der får priserne.

1   601

Læremiddeltjek med flueben

Hvad blev der af modellen til analyse og vurdering af læremidler, som blev udarbejdet i et samarbejde mellem Fagbladet Folkeskolen og Nationalt videncenter for læremidler for to år siden? Modellen er i præsentationen på folkeskolen.dk afprøvet på læremidler til dansk og matematik , og så er processen åbenbart gået i stå. Eller er den? Modellen kan danne udgangspunkt for at skabe et redskab til systematisk, kvalificeret analyse og vurdering af læremidler, og den er især interessant for faget dansk. Derfor bør den videreudvikles.