Helge Christiansen

Profilbillede af Helge Christiansen

0   4

Hvordan gik det egentlig til, at Anna i 1. b lærte sig at læse?

Dette blogindlæg rummer en historie, der er meget tæt på nutidens virkelige liv. Det handler også om undervisningens kunst og forskningens mange ansigter

0   10

Kritisable konklusioner i forskeres artikler om danskundervisning

Forskerne bag "Læremidlernes danskfag" kritiserer en række læremidler til danskundervisning i folkeskolen. Anvendelsen af dem vil gøre eleverne til fantasiløse og ukritiske funktionærer. Forskernes påstande er alt for forenklede og bombastiske

0   8

Den mindst dårlige løsning, når det gælder læremidler

Det frie læremiddelmarked, hvor forlagene uden kontrol kan producere, hvad de vil, og lærere, lærerteams og skoler frit kan vælge læremidler, har fungeret godt trods mange mangler, men en ny udvikling begrænser friheden.

0   7

En ligeværdig dialog er forudsætningen for at skabe gode læremidler

Der er gods i forskningen om læremidler, men også kritisable svagheder og uholdbar kritik. Hvordan kan læremiddelforfattere, forlagsredaktioner, anmeldere, lærere og forskere samarbejde om at skabe gode læremidler i en ligeværdig dialog?

0   24

Hvorfor bruger lærerne ikke forskningen?

Institutleder ved DPU Claus Holm har på folkeskolen.dk beklaget sig over, at lærerne ikke i særlig høj grad bruger forskningsresultater. Det har jeg en forklaring på.

1   9

Hovsa! 28 mio. til forskning i skønlitteraturens muligheder for at skabe et bedre samfund

Dansk Grundforskningsfond har bevilliget et tilskud til et forskningsprojekt på Syddansk Universitet om brug af skønlitteratur i forskellige sociale sammenhænge

1   19

Kulturkløften mellem lærernes og forskernes vurdering af læremidler

Bogen "Læremidlernes danskfag", omtalt i sidste nummer af Fagbladet Folkeskolen, er en værdifuld og inspirerende analyse af læremidler til dansk, men den indeholder også indbyggede problemer, det er værd at reflektere over.

5   54

Den faglige kvalitet i læreruddannelsen i dansk spares og målstyres væk

Økonomiske hensyn er vigtigere end faglig og pædagogisk kvalitet på professionshøjskolernes læreruddannelse. Det er det indtryk, jeg som beskikket censor i dansk har fået i forbindelse med eksamen i dansk, efter at den sidste reform af læreruddannelsen er gennemført.

0   6

Så kom den søde, glade, lyse eksamenstid

Hvordan har læreruddannelsen det? Hænger den sammen med folkeskolens liv og undervisning? Jeg har nogle gange om året mulighed for at kigge med på sidelinjen som beskikket censor i dansk, og det er inspirerende og lærerigt.

0   9

"Et græsstrå i vinden" - om nyttige og unyttige tekster i danskundervisningen

Skønlitteraturen er under pres. Hvilken nytte er den til? Og hvilke tekster er de vigtigste, når man skal vælge indhold til danskundervisningen?

4   42

Er alt tilladt for magtens overmennesker?

Politikere, topledere og eksperter både i den offentlige og private sektor burde sendes på et obligatorisk højskoleophold til åndelig genopdragelse i stedet for at tage på luksuriøse studieture til udenlandske skolevæsener, som ofte inspirerer dem til propaganda og billig selvpromovering. Her følger en skitse til et sådant læringsforløb.

0   5

Er foråret på vej? Om faglige opdagelsesrejser og mål

Der er et håb om, at vi bevæger os bort fra undervisningsministeriets snævre brug af begrebet kompetence og de ministerielle bestemmelsers bastante målstyring, så lærerne kan få inspiration fra Undervisningsministeriet i form af nuancerede bestemmelser om mål og indhold i fagene.

4   13

Forenklede Fælles Mål skal revideres

Jeppe Bundsgaard og Benny Bang Carlsen, der har haft deres rolle i udformning af Forenklede Fælles Mål, har opfordret til dialog. Den opfordring vil jeg tage imod.

1   31

Drømmer jeg eller .....?

Er pendulet ved at svinge tilbage? I et interview bragt i Kristeligt Dagblad i dag den 28. december giver undervisningsminister Merete Riisager udtryk for, at hun lægger vægt på dannelse, der bygger på viden og dybtgående indsigt og ikke på mekanisk målopfyldelse. Det er vigtigt, at eleverne får et anker af viden og værdier.

0   17

Ingen trivsel uden engagerende faglighed

Der er en uskøn disharmoni i de meldinger, der kommer fra stat og kommuner. Kravet om detaljeret målstyret undervisning og ønsket om bedre trivsel hænger ikke sammen.

5   7

Hvad skal vi med litteraturundervisningen i skolen?

Lærere og forskere sætter nu den trængte litteraturundervisning til debat på flere fronter. Det sker bl.a. i et nummer af tidsskriftet "Viden om literacy" med titlen "Litteraturdidaktik og -pædagogik", udgivet af Nationalt videncenter for læsning på deres hjemmeside. På konferencen "Dansk i mange retninger" følges temaet op i marts måned.

0   18

De vigtigste årsager til flugten fra folkeskolen

TV2´s udsendelse om flugten fra folkeskolen i torsdags var en tam forestilling. Det samme var den efterfølgende debat på TV2 News, hvor Christine Antorini endnu engang satte mine følelser i kog

0   6

Topstyrede og topstyrende læremidler

Lærerne får mindre og mindre indflydelse på valg af de læremidler, de skal bruge i deres undervisning. Valget styres af forvaltninger, forlag, institutionsledere og påvirkes af statstilskud. Samtidig kommer læremiddelforfatterne til at spille en stadig mere perifer rolle.

0   7

Folkeskolens tre lukkede rum

I det første af de lukkede rum koncentrerer man sig om effektiv læring, målstyring og evaluering. I det andet fokuserer man på sociale relationer, trivsel og personlig udvikling. I det tredje drejer det sig om fagene og fagdidaktiske overvejeler ud fra fagenes egenart. Jeg kunne ønske mig, at fagdidaktisk forskning og faglig-pædagogiske refleksioner kunne skabe en helhed, så murene mellem de tre rum blev brudt ned.

0   8

Den historiske dimension i dansk og tidens brutalitet

Arbejde med ældre tekster og perioder er afgørende for elevernes læring og dannelse. Samtidig er det et af de mest spændende områder, man kan arbejde med i faget