Helge Christiansen

Profilbillede af Helge Christiansen

Fhv. pædagogisk konsulent, forfatter, anmelder, cand.pæd..

Fagbladet folkeskolen

Har skrevet lærebøger og pædagogisk litteratur, bl.a. om skole-hjemsamarbejde. Har i mange år undervist på Danmarks Lærerhøjskole i dansk og pædagogisk udvikling. I Fyns Amt var jeg i 25 år danskkonsulent og konsulent for pædagogisk udvikling på alle niveauer også det politiske,

6   66

Forsker peger på de skriftlige afgangsprøvers upålidelighed og deres negative effekt på elevernes læring

I sin ph.afhandling går Solveig Troelsen, lektor i dansk ved VIA i Århus, i et kvalitativt forskningsprojekt tæt på opgaveformuleringer, elevbesvarelser og censorernes vurdering i forbindelse med afgangsprøverne i skriftlig fremstilling.

0   3

Den mistænkeliggjorte maskulinitet

Indvandrerfædres problemer med at finde deres rolle i skole-hjemsamarbejdet åbner mulighed for i højere grad at bruge fædre som en ressource i skolen

3   52

Hvorfor blev Sonny, dommer i "Den vildeste danser", ikke ødelagt af sin ambitiøse far?

Man skal være varsom med at forudsige børns og unges fremtid ud fra teoretisk viden, diagnoser, tests og eksperters udsagn. Det fortæller dette blogindlæg en historie om.

0   12

Det er ikke nogen kunst at læse

Om børns læselyst, om en forfatters skrivelyst og om læreres lyst til en undersøgende danskundervisning

5   52

Kunsten at læse og skrive - uden reparationsudgifter

Hvordan kan folkeskolens undervisning gøre dyre, ekstraordinære redningsaktioner overflødige?

-1   9

Fakenews, citatfusk og løgn og latin

Letsindige litteraturhenvisninger og populistisk brug af halve videnskabelige sandheder og hele løgne trives - ikke mindst i de sociale medier. Forførelse i folkeskolen- med brug af Kierkegaard - er et mere uskyldigt eksempel.

0   8

Om at skrive om sit liv

Erindringer som udstillingsvare

3   53

Hvor blev friheden af?

I Merete Risagers regeringstid tegnede det til et opgør med de dårligste sider af skolereformen med dens topdownstyring, testtyranni, læringsmålstyring og manglende respekt for lærernes professionalisme, men hvor blev det pædagogiske forår af?

2   34

Stjæler gamle tosser lærernes arbejde?

Politikere og forvaltninger misbruger undertiden frivillige til at gennemføre besparelser

0   5

Brug skønlitteratur til sorg, krise, undervisning og hverdagens problemer

Jeg vil knytte en tråd imellem tre væsentlige oplæg på den sidste bogmesse på Bellacentret. De illustrerer litteraturens værdi og brug i mange sociale sammenhænge.

0   5

Aktive lærere kræver respekt for lærernes dømmekraft

Inspiration til lærere om deres rolle i skolen, bl.a. ud fra Aristoteles, en mand fra gamle dage

0   40

Man smider guld på gaden

Erfarne dygtige undervisere og ledere giver undertiden op på grund af umyndiggørelse og topstyring

1   11

Ind med åndsfrihed og Grundtvig. Ud med nationale tests og læringsmåltyranni.

Det er ikke alle danskere, der kender til Grundtvigs tanker. Til gengæld er der i allerhøjeste grad nogle, der har glæde af at gøre det.

0   6

Opskrift på dannelse. Læs verdenslitteraturens klassikere i skolen.

I bogen "Litteratur og dannelse" plæderer Martin Blok Johansen i forbindelse med et forskningsprojekt i 6. klasse for inddragelse af æstetisk storslået verdenslitteratur i danskundervisningen. Det er lettere at gøre det i teorien end i praksis.

0   12

Til undervisningsministeren: Lad os holde skole uden de nationale tests

Skal nationale tests uanfægtet køre videre, selv om de er fulde af fejl og et uanvendeligt redskab i lærernes hverdag?

1   15

Ud med de nationale tests og den nuværende afgangsprøvepraksis

Smukke intentioner er ikke nok. Formuleringer i vejledende læseplaner og vejledninger følges ikke altid med forandringer i folkeskolens hverdag

2   15

Afsked med bøger - et stykke kulturhistorie ryger ud

Nå man flytter fra et større parcelhus til en splinterny, lejet bolig, opstår en ubærlig situation. Med blødende hjerte er det nødvendigt at skille sig af med bøger

0   5

Misbruger den danske svinehund underretningspligten?

Som mentorer for Dansk Flygtningehjælp har min kone Vibeke Christiansen og jeg oplevet, at flygtninge og indvandrere udsættes for grundløse underretninger. Er det misforståelser, fagligt sjusk, eller er det farvede forventninger og fremmedhad, der er på spil?

7   44

DPU viser manglende respekt for lærernes undervisning i fag

Lise Sandahl Matthissons ph. afhandling om, hvordan DPU har fjernet sig fra folkeskolens praksis, er modig, aktuel og pædagogisk og fagligt relevant