Peter Jensen

Profilbillede af Peter Jensen

0   2

Har du lyst?

Det digitale medlemsblad fysik/kemi - natur/teknologi søger en nye redaktørkræfter.

0   4

Lærerjob OK18 eller ikke OK18?

De seneste måneders overenskomstforhandlinger har sat sit præg – både på nyhedsfladen, men ikke mindst på lærerværelserne. Medierne har, så godt de evnede, dækket det maratonlange drama der forsigtigt indledtes med udveksling af overenskomstkrav i december 2017. Jeg ønsker ikke her, at delagtiggøre andre i mine velovervejede tanker omkring OK18. Mit ærinde med dette indlæg er i højere grad at kommentere min arbejdsbelastning i forbindelse med vejledning op til den fællesfaglige afgangsprøve i naturfag.

1   7

Naturfag styrer!

Da jeg i går deltog i planlægningen af den obligatoriske projektopgave på 9. klassetrin oplevede jeg naturfagene havde en helt anden position end tidligere blandt mine kollegaer.

0   3

Hvilket fokus?

Det vi har fokus på bliver vi bedre til, alene ved at have fokus på det. Derfor er det vigtigt at have det helt rigtige fokus, når vi planlægger vores undervisning.

0   4

1 + 1+ 1 > 3, eller fra BIG BANG til MODERN MAN.

Hvordan formilder jeg den fantastiske historie, der begynder med universets skabelse og foreløbig ender med os? Hvordan kan jeg anvende den i historie i et fælles fagligt forløb? Den to dages faglige opdaterings workshop med overskriften ” Fra BB2MM” gav en megen god inspiration til dette arbejde.

0   9

”Husk at passe på naturfagslærerne – de er vigtige”

Dette års Big Bang Konference havde besøg af undervisningsministeren. Ovenstående er et citat fra den tale hun læste op på konferencen.

1   13

Pjæk - er det eleverne der mangler?

Hvis vi synes det er et problem at danske skoleelever har for meget fravær, hvad er spørgsmålet så? og endnu vigtigere, hvad er svaret og, er det skolen, der skal komme med svaret?

0   10

Jeg beklager!

Da jeg skrev mit sidste blogindlæg, hvor jeg prøvede at henlede opmærksomheden på det urimelige i at mulighederne for fagligt opkvalificerende kurser er ringe, lykkedes det mig åbenbart at virke provokerende. Det var ikke hensigten.

1   5

Så tag dog på kursus!

Lærerarbejdet er et godt job, hvor det stadig er muligt at have indflydelse på ens arbejde. Jo mere indflydelse og dermed frihed til at afprøve nye veje, des større er ansvaret for at lykkedes med arbejdet. Både i forhold til den fagfaglige og den sociale opgave der ligger i lærerarbejdet. Det kan godt blive en smule nedslidende, både på den korte og den lange bane.

0   12

Det ensomme teamsamarbejde

”Når min far kommer hjem, er min mor lige gået, når min mor kommer hjem ….” dette ufuldendte citat stammer fra en sang af Povl Kjøller og handler om, hvordan børn oplever at deres forældre har en fortravlet hverdag. Denne sang er igen blevet aktuel med den nuværende arbejdstidsaftale og det skærpede krav om teamsamarbejde.

0   481

Peters gode ide

Evaluering der motiverer eleverne til at interessere sig for fysik/kemi.

0   375

Er der lys i pæren ?

Fysik/kemilærerne må ikke opgive deres innovative tilgang til undervisningen i et forsøg på at leve op til kravene i læringsmålstyret undervisning.

0   490

Big Bang – få knald på naturfagsundervisningen .

Torsdag og fredag i denne uge afholdtes årets Big Bang konference. Konferencen er en kæmpe markedsplads, hvor undervisere, formidlere og andre der arbejder med, eller har interesse i naturfagsundervisning kan blive inspireret eller inspirere.

1   493

Desperationen mærkes nu helt ud på lærerværelset.

Sidste års forslag om fjernundervisning betragter jeg som det foreløbige lavpunkt i et forsøg på at forbedre linjefagsdækningen i naturfagene. Et af målene for reformen var, at 95 % af undervisningen skulle udføres af lærere med linjefag eller linjefagslignende kompetencer. Mere realistisk opnåeligt var målet: Undervisningen skal gennemføres af en person med læreruddannelse eller lignende kompetence?

0   917

Julegave

I denne søde juletid vil Danmarks Fysik- og Kemilærerforening gerne give en lille gave. I december måned giver foreningen alle adgang til at læse årets sidste nummer af vores medlemsblad gratis. Bladet indeholder relevante artikler for folk med interesse for fagene Fysik/kemi og Natur/teknologi. Følg hyperlinket for at læse bladet. DErudover kan du læse om fordelene ved at være medlem af Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Med ønske om en god jul og god læselyst. Peter H. Jensen Landsformand DFKF

1   836

Hvad vil dine elever synes om at komme ”en tur (med dig) ud i rummet og opleve den sidste nye forskning?”

Hvis du var blandt de heldige, som via dit medlemskab af Danmarks Fysik- og Kemilærerforeningen, DFKF, deltog i Niels Bohr Instituttets temadag fredag den 20. november, vil du bl. a. kunne byde dine elever på en fiktiv rejse i tid og rum.

0   387

Lad os blive dygtige sammen.

Der er afsat 1 mia. til faglig opkvalificering af lærerne. Det er mange penge. Jeg synes at de skal anvendes der, hvor vi får mest for pengene.

1   399

Det gode lærerliv

I sidste uge havde jeg et skriveværksted, hvor eleverne skulle forholde sig til, hvad det gode liv var for dem. Det inspirerede mig til at skrive dette indlæg.

0   795

Qvo vadis?

OECD udgav i går en rapport, der samler op på erfaringer med og forskning i, hvordan man få bedre uddannelse via politiske reformer. Rapporten peger på syv punkter, der er bred enighed om kan løfte et skolevæsen: