Pernille Kepler

Profilbillede af Pernille Kepler

Naturfagslærer på en friskole

Folkeskolelærer 1997-2018. Herefter naturfagslærer på en friskole. Linjefag i matematik, biologi og dansk. Har undervist i geografi næsten alle årene. Har TR-uddannelsen og Team Copenhagens fulde uddannelse i ledelses- og organisationsudvikling. Desuden kursus i ledelsesbaseret coaching.

10   92

Efterlysning

Politiker fra Christiansborg er forsvundet!

0   12

Ledere med lederkompetencer

Fuld opbakning til personalet

1   268

Lockdown, tillid og fuld fart frem

Lærere er også en slags mennesker

0   45

548.616 folkeskoleelever fik ikke en aftale.......

Det er ikke kun lærere, der kommer til at mangle en aftale om ordentlige arbejdsvilkår i mindst 3 år endnu.

15   1149

Der er kun undren tilbage

Forleden skulle jeg til MUS-samtale. Vi skal tage udgangspunkt i sidste års konklusion på MUS-samtalen, men vi havde ingen - af legitime årsager - så jeg fandt den fra forrige år frem - den fra efter lockouten. Min leder havde noteret i konklusionen : "Pernille er stadig vred over forløbet op til og selve lockouten". Jeg kunne i år tilføje: "Ingen ændringer". Er der da overhovedet ændret noget som helst? I mit hoved? I mit arbejdsliv? For mine elever? Ikke meget.

13   340

Håbet er lysegrønt

I to år har rigtig mange lærer været vrede, fortvivlede, forundrede, opgivende og desillusionerede over de manglende forhandlinger i 2012/13, lockouten i 2013, vores arbejdsgiveres retorik i medierne, pressens overfladiskhed og tilsyneladende partiskhed, politikernes uvidenhed, ligegyldighed og skjulte dagsordener.

35   913

Og Corydon blev gal....

Mine foreløbige kommentarer til oplæg til overenskomst mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening (DLF)

9   575

Huskebogen

For nogle år siden begyndte jeg og mine børn at skrive i huskebogen. Det er en lille bog med blanke sider, som jeg fik i julegave af en af mine døtre. Jeg besluttede i slutningen af 2008, at den skulle bruges til at skrive i hvert nytår, så vi hver især fik skrevet det ned, som havde betydet allermest for os i løbet af året - både godt og skidt. Da jeg skulle skrive i huskebogen i år, bladrede jeg tilbage og læste de foregående år. Uden at jeg havde været bevidst om det, havde alle årene et lille afsnit om mit arbejde. Det var ikke opløftende.

16   1210

Jeg HADER lærere!!

I den offentlige debat, i aviser, på KL's hjemmeside, på diverse facebookgrupper, i radioen og på tv har vi gennem et par år set og hørt en hel del udsagn, hvor det er tydeligt, at afsenderen har et anstrengt forhold til lærere.

0   490

Skolereformen og lov 409

sejler afsted som en skude uden kaptajn

8   648

Fragmenteret forberedelse

Fornylig var Antorini igen i pressen for at berolige befolkningen og samtidig irettesætte lærerne med sin uvidenhed om virkeligheden: Lærerne har tid nok til opgaverne. Jeg har hørt, at man på Borgen er overordentlig glade for regneark - de skulle være mere forståelige. Jeg har nu - så enkelt som det lader sig gøre - vist, at vi har meget lidt tid til forberedelse af den såkaldte kerneopgave: rettearbejde, faglig fornyelse, forberedelse og efterbehandling inkl. kopiering, bestilling af materialer, beskeder til forældre og elever, elevplaner, karaktergivning, beskeder til og fra kollegaer og ledelse.

2   593

Børn er seje - men ikke uforgængelige

Børn gør meget for at please os voksne. Måske er det derfor kinesiske børn overlever en skoledag fra 8 - 18 (eller de fleste gør). Måske er det derfor, vores elever stadig smiler til os og forældrene. Måske er det derfor, de gør deres bedste for at få det bedste ud af alt, hvad vi byder dem.

13   597

En måned i reformens favn

Nu har vi 5 ugers erfaring med reform og lov 409. Jeg er ikke imponeret.

0   313

Ledelsen lytter

Men har de reelt mulighed for at rette skuden op i tide?

2   594

Hvorfor hører vi så lidt fra skoleledere i pressen?

Hvis lov 409 og skolereformen er en god idé, så ville det være rart, hvis flere ledere kom på banen og fortalte os lærere helt konkret og lavpraktisk, hvad det gode er, og hvordan det skal føres ud i livet. I modsat fald ville det være godt for alle at høre ledere komme på banen med konstruktiv kritik af lov 409 og skolereform.

1   339

Halvt af det hele?

Hvis jeg ville opleve New York, ville det så være klogt at nøjes med at planlægge turen til et sted midt i Atlanterhavet?

0   304

Understøttende vilkår

17 år som leverandør af gratis ydelser er endelig forbi.

1   327

Illoyal eller bare frustreret?

Når bunkerne af uløste opgaver og mængden af ubesvarede spørgsmål hober sig op, rettes skytset mod nærmeste mål.

0   292

Tæt på at smide håndklædet

Magtdemonstration eller manglende overblik?