Birgitte Reindel

Profilbillede af Birgitte Reindel

PLC-vejleder, formand for Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF

Skolerne i Snekkersten, afd. Borupgård, Helsingør

0   7

Status for Literacy 2019 – i en subjektiv udlægning

Nationalt videncenter for læsning holdt i dag konferencen Status for Literacy 2019, der især havde fokus på læsning af skønlitteratur i skolen i dag.

1   6

Hurra – nu får vi et nyt fagligt netværk for PLC

Det er dagen før dagen, hvor det nye faglige netværk for PLC starter på folkeskolen.dk. Jeg håber, det vil blive livligt brugt til deling af tips og idéer til både konkrete tiltag på PLC, men også til hvordan man kan organisere PLC på forskellige skoler hvad angår størrelse, kultur, økonomi m.m. Og sidst, men ikke mindst til at synliggøre de meget forskellige forhold, vi arbejder under på PLC.

0   4

Køn i skolen

Vi er bagefter de andre nordiske lande, når det handler om køn og ligestilling. Vi må sætte temaet på dagsordenen igen. (Teksten er bragt som leder i LæringsCentret nr. 4 2019)

0   16

Fokus på børns læsning

Hvis børn ikke har let adgang til bøger, ingen kvalificeret hjælp til at finde den rette bog, og der samtidig er mange andre let tilgængelige aktiviteter for dem, så er det ikke mærkeligt, at de vælger bogen fra.

0   3

Vi kan ikke undvære Forældreintra

Siden Stress-panelet lancerede deres første råd om at komme stress til livs ved at lukke forældreintra, har debatten raset. Hvis der blev gjort alvor at truslen, tror jeg, at det ville medføre endnu mere stress – i hvert fald på skolerne. Men det betyder ikke, at vi ikke skal diskutere brugen af forældreintra. Og her ved indgangen til et år med overgang til Aula, er der en oplagt mulighed for at få drøftet, hvordan vi skal bruge denne kommunikationskanal.

0   3

Det nye år er startet. Lad os følge dronningens gode råd om at tænke os om.

Dronning Margrethe valgte i sin nytårstale at tale direkte til børnene, da hun opfordrede til mere omtanke og eftertanke. Et dygtigt greb, idet hun jo egentlig også ønskede at få de voksne til at ændre adfærd og efterleve de to begreber.

1   10

Forlig eller forlis?

Hvad skal vi kalde den aftale, som Anders Bondo Christensen kunne få?

0   14

Ok 18 - En gåde

Hvilket samfund vil vi have? Det er en gåde for mig, hvorfor økonomi er blevet den altoverskyggende værdi i Moderniseringsstyrelsen. Det er ikke min prioritering.

2   12

Hvordan er børne- og ungdomslitteraturens vilkår i folkeskolen anno 2018? Eller Hvilken børne- og ungdomslitteratur møder dagens skolebørn?

Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark, har netop afholdt deres årlige temadag: Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur 2018. Jeg deltog som formand for Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, for at holde mig orienteret på området, men da jeg så deltagerlisten, slog det mig, hvor få lærere og PLC’ere der deltog, og jeg tænkte på, hvilken prioritering det måske er udtryk for, og hvilken betydning det kan have for eleverne i skolen. Jeg vil dele mine formodninger med jer (af bekymring), og samtidig håber jeg på, at blogindlæggets kommentarspor vil vise, at jeg tager gruelig fejl.

0   3

Giv en – få en - tanker fra en temakonference

Kender I ikke alle sammen den cooperate learning-struktur, der hedder Giv en – få en, hvor man giver et ord, en oplysning eller hvad opgaven nu går ud på til en makker, og så får man et tilsvarende element fra sin makker, inden man går videre og møder en ny makker, hvor man giver og får. Den vender jeg tilbage til.

0   9

Rummet – hvordan indretter vi det pædagogiske læringscenter

Med bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter (PLC) fra 2014 er der kommet nye og anderledes opgaver til, så måske skal vi også til at indrette rummet anderledes.

2   4

Rigtig godt nytår! – og velkommen til vores nye blog på Folkeskolen.dk

Pædagogiske LæringsCenterForening starter det nye år med en ny blog, da vi synes, der mangler et sted, der handler om PLC. Vi vil gerne fortælle, hvad vi støder på af gode og mindre gode oplevelser på, i og om PLC, og vi vil rigtig gerne have jeres tilbagemeldinger om det samme.

0   221

Så er det nu....

...du har chancen for at påvirke, hvordan Hovedstyrelsen skal sammensættes i de næste fire år.

0   154

Nyt blod

Hvis du ikke har stemt til Hovedstyrelsesvalget endnu, skyldes det måske, at du føler, at Hovedstyrelsen og DLF er meget langt væk i din hverdag.

0   128

Manglende tid til forberedelse og efterbehandling :-(

Så er den første rapport om implementeringen af folkeskolereformen kommet, og ikke overraskende peger den bl.a. på, at lærerne mangler tid til forberedelse af undervisningen.

0   165

Skal man stemme lokalt??

Jeg er godt tilfreds med at være medlem af en faglig forening, der har så høj en organisationsprocent, som Danmarks Lærerforening. Det er ikke en selvfølge, så det skal vi værne om. Og det gør vi ved at sørge for, at alle føler sig repræsenteret.

0   190

Endnu en kandidat til Hovedstyrelsen

Vejlederne skal også repræsenteres i Hovedstyrelsen. Selv om vi har forskellige titler, har vi mange fælles udfordringer at slås med.