Tine Lund

Profilbillede af Tine Lund

Lærer

Asgård Skole, Køge

Fag: Tysk, Engelsk, Billedkunst, IT eTwinning ambassadør og Formand for TLFG - Tysklærerforeningen for Grundskolen

0   7

”Fra hav til bord”

Succesfuldt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Et valgfag på Thyborøn Skole i udskolingen.

0   13

Hvad mener den nye formand for TLFG

Som nyvalgt formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen TLFG, vil jeg sige tak for valget og præsentere mig selv og det, vi brænder for.

1   15

Hvorfor skal tysklærere bruge eTwinning i arbejdet med ”Det 21 århundredes kompetencer?”

Man kan undersøge, hvorfor ’Det 21 århundredes kompetencer’ er kommet i fokus og hvilke kompetencer, der egentlig er i spil. Man kan også undersøge, hvorfor eTwinning kan være en del af svaret for tyskfaget.

1   408

Lærernes efteruddannelse – spændende muligheder

Vi skriger på efteruddannelse – men vil vi?

0   489

Mulighed for gratis faglig udvikling

Som registreret bruger (gratis) på www.etwinning.net har man som lærer løbende mulighed for at deltage i gratis pædagogiske online kurser- her kaldet Læringsarrangementer

1   754

Wir können was mit Deutsch und eTwinning.

Påskønnelse af flot læringsforløb med dansk deltagelse med 300 Euro til deling mellem de deltagende klasser. Med venlig hilsen: Pädagogischer Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich Graurheindorfer Str. 157 D-53117 Bonn

0   600

’Frieden ist eine Kunst’ får Kvalitetscertifikat

Elever i overbygningen fra Boesagerskolen i Smørum arbejder sammen med elever på to tyske skoler og to polske skoler. Deres fællesprojekt ’Frieden ist eine Kunst’ er netop blevet tildelt det nationale eTwinning Kvalitetscertifikat for godt og givende samarbejde mellem både lærere og elever.

0   452

Eleverne oplever, at deres tyske sprog kan bruges.

Tysk i front som et af årets bedste pædagogiske, netbaserede samarbejdsprojekter i eTwinning DK.

4   690

Digital dannelse udfordrer tyskfaget.

Brobygningskonference om Digital dannelse i tysk med oplægsholde Karin Levinsens oplæg Digital dannelse, it didaktik og tyskfaget

1   431

Bett er også for tysklærere?

Det læringsmæssige fokus ligger på 21st Century Skills - ’Det 21. århundreds kompentencer’ Jeg er lige kommet hjem fra besøg på Bett – den store årlige it-konference i London med mottoet: Hvis vi ønsker at forandre uddannelse må vi lære af eksperter, systemudviklere og hinanden. Hovedet er fyldt af masser af både indtryk og ideer.

0   372

Deadline for ansøgning om tilskud: Den 2. februar 2016 kl. 12.00 for Erasmus+ Efteruddannelse

I 2016 kan danske institutioner og organisationer søge om tilskud til europæiske uddannelsesprojekter for mere end 22 millioner euro via uddannelses- og Forskningsministeriet.

0   463

Autentisk kommunikation på tysk med jævnaldrende elever

Der arbejdes med tysk rigtig mange steder i Europa. På den gratis europæiske skoleplatform www.etwinning.net er der mulighed for projekter med tysk som autentisk kommunikation med jævnaldrende elever, der lærer tysk både som modersmål og som fremmedsprog.