Tine Lund

Profilbillede af Tine Lund

Lærer

Thyborøn Skole

Fag: Tysk, Engelsk, Billedkunst, IT eTwinning ambassadør og Formand for TLFG - Tysklærerforeningen for Grundskolen

1   5

Ingen grund til panik til de skriftlige prøver i Tysk

’Definitionen på hjælpemidler kan godt skrives mere tydelig på uvm’s hjemmeside. Det bliver opdateret. Men substansen vil være uændret.’

1   15

Superstærkt netværk til fremme for TYSK i Danmark

Den 27. april var de projekter, der havde fået midler under Tyskpuljen både fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviteret til Erfarings møde af UC Syd og Region Sønderjylland-Schleswig.

7   20

Udveksling af elever mellem Danmark og Tyskland i fagene tysk, historie og samfundsfag.

Tyskpuljen 2: Jeg lovede at skrive om de forskellige projekter, der fik midler under Tyskpuljen. En er skolerne er Thyborøn Skole, hvor jeg selv arbejder. Skolen fik bevilget knap 300.000 kr. til elev udveksling.

0   11

Elever udlånes

Er det noget for dig/jer at blive pilotskole mht. at afprøve nyt? Lige nu har jeg brug for en afprøvning af nogle simple robotter i et par timer - til matematik eller natur/teknologi. Her er det nok mellemtrinnet og det må gerne være elever, der ikke har arbejdet med robotter før. Det er i sagens natur ikke fantastiske forløb vi kan komme med, da vi dels ikke har praktiske erfaringer og dels fordi vi skal teste grænserne. Sådan skrev Peter Bak-Jensen VIA CFU til Thyborøn Skole.

1   18

Pulje til styrkelse af Tysk - 1

Styrket samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark

0   32

Sindal Skole - Spydspids for tysk. Her bruger man eTwinning

Sindal skole går hele vejen. Inddrager naturligvis også skolesamarbejde med tyske elever og lærere og har oprettet samarbejdsrum (twinspace) til tre projekter på portalen www.etwinning.net

0   36

Overrækkelse af godt 600 underskrifter til undervisningsminister Merete Riisager for Ligestilling af de mundtlige prøver i engelsk og tysk

Tysklærerforeningen for Grundskolen har indsamlet godt 600 underskrifter til undervisningsministeren.

18   17

Undervisningsminister Merete Riisager svarer på ’Åbent brev’ fra Tysklærerforeningen for Grundskolen

»Hvad skal der til, for at du og dine kolleger kan lave fremra­gende undervisning?«

1   23

Anerkendelse og respekt

Samarbejdsprojekter - i tysk, - med tyskere - og om sprogtilegnelse, herunder tysk.

1   33

Teknologier i spil i tyskundervisningen

7.a fra Thyborøn skole var på VIA Center for Undervisningsmidler i Herning tirsdag 6. dec.

1   37

En spændende tid for TYSK

Det er en spændende tid for tyskfaget i grundskolen. Her sker mange ting lige nu.

0   7

”Fra hav til bord”

Succesfuldt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Et valgfag på Thyborøn Skole i udskolingen.

0   13

Hvad mener den nye formand for TLFG

Som nyvalgt formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen TLFG, vil jeg sige tak for valget og præsentere mig selv og det, vi brænder for.

1   15

Hvorfor skal tysklærere bruge eTwinning i arbejdet med ”Det 21 århundredes kompetencer?”

Man kan undersøge, hvorfor ’Det 21 århundredes kompetencer’ er kommet i fokus og hvilke kompetencer, der egentlig er i spil. Man kan også undersøge, hvorfor eTwinning kan være en del af svaret for tyskfaget.

1   408

Lærernes efteruddannelse – spændende muligheder

Vi skriger på efteruddannelse – men vil vi?

0   489

Mulighed for gratis faglig udvikling

Som registreret bruger (gratis) på www.etwinning.net har man som lærer løbende mulighed for at deltage i gratis pædagogiske online kurser- her kaldet Læringsarrangementer

1   754

Wir können was mit Deutsch und eTwinning.

Påskønnelse af flot læringsforløb med dansk deltagelse med 300 Euro til deling mellem de deltagende klasser. Med venlig hilsen: Pädagogischer Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich Graurheindorfer Str. 157 D-53117 Bonn

0   600

’Frieden ist eine Kunst’ får Kvalitetscertifikat

Elever i overbygningen fra Boesagerskolen i Smørum arbejder sammen med elever på to tyske skoler og to polske skoler. Deres fællesprojekt ’Frieden ist eine Kunst’ er netop blevet tildelt det nationale eTwinning Kvalitetscertifikat for godt og givende samarbejde mellem både lærere og elever.

0   452

Eleverne oplever, at deres tyske sprog kan bruges.

Tysk i front som et af årets bedste pædagogiske, netbaserede samarbejdsprojekter i eTwinning DK.