Tine Lund

Profilbillede af Tine Lund

Lærer

Asgård Skole, Køge

Fag: Tysk, Engelsk, Billedkunst, IT eTwinning ambassadør og Formand for TLFG - Tysklærerforeningen for Grundskolen

5   26

Succes er at lykkes!

Tysk i overbygningen uden pc, hjælpemidler og pensum! Det lyder virkeligt dybt forældet og utidssvarende. Ikke desto mindre var det en virkelighed, jeg pludselig stod i - og det førte til en noget uventet erkendelse og satte tanker i gang.

0   13

På jagt efter juleaktiviteter?

Det kan du finde her, men det handler om meget andet også d. 26.-27 november på TLFGs Tysklærerdage på Knivsberg. Her finder du inspiration og muligheder til din tyskundervisning i et tyskfagligt forum, hvor der også er tid til netværk, sjov og hygge med kollegaer.

0   24

Forsøg med nye prøveformer i tysk

Hvorfor? Fordi det giver mening at gentænke de afsluttende prøver. Aflysningen af prøverne i tysk har givet mulighed for at tænke anderledes og prøve noget utraditionelt.

0   19

Vi rejser til Hamborg og besøger Oldemors hverdagsliv

Turen starter i en flyvemaskine - vi leger og eleverne sidder på to rækker og flyver hen over Danmark og ned til Hamborg, Her inviteres vi med indenfor i oldemors tid på KL!CK Kindermuseum

3   19

Sådan kan vi styrke tyskfaget i grundskolen

Tysklærerforeningen for Grundskolen peger på følgende tiltag, der kan fremme tyskundervisningen i Grundskolen

0   38

Du kan langt mere end mange lærere!

Diskussionen om tysk er vigtig - og det er så fint, at der lige nu er massiv mediebevågenhed - det må vi bestemt udnytte positivt. Det handler både om, hvorfor vi lærer tysk, og hvordan vi skaber de optimale betingelser for udvikling af elevernes tyskkompetencer fra tidlig grundskole.

10   20

Skal vi finde en samarbejdsklasse i et andet land?

Jeg sidder på kommunalt kursus i Faglighed og Kerneydelse. Vi er inddelt i grupper. Kurset drejer sig om taskbaseret læring, og vi skal finde en relevant task at bygge på et undervisningsforløb i tysk.

1   21

Drop pc’en for en stund - og lav en Lapbook

Online skole er virkelig meget online - selvfølgelig også med mange kreative muligheder, men jeg ville nu rigtig gerne have eleverne væk fra PC’en og lave et mere kreativt produkt, hvor de kunne bruge deres hænder og fantasi og samtidig bruge deres sprog i en ny sammenhæng.

8   44

Når faget bliver syndebuk

- eller hvornår giver tysk mening?

0   14

Afholdelse af prøverne - Også TLFG -Tysklærerforeningen for grundskolen har indgivet høringssvar til DLF

I bladet Folkeskolen nr. 2 2021 kan man på side 17 læse de faglige foreningers holdning til sommerens prøver i 9. klasse. I oversigten mangler høringssvaret fra TLFG og bringes i sin helhed her.

0   159

Jeg ser dig!

Eleverne har det svært, og vi er pålagt - med rigtig god grund - at være ekstra opmærksomme omkring elevernes trivsel - og den opmærksomhed har førsteprioritet.

16   16

Åbent brev til Folketingets undervisningsudvalg

Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en ny Tysklandsstrategi

0   18

Knock knock knock

Klassens elever kommer løbende og åbner havedøren for to mærkeligt udseende mystiske personer, der banker på…

2   8

German-Danish Cultural Year of Friendship Erasmus+ Online contact seminar – 29 and 30 October 2020

Det er nu så vigtigt, at eleverne ikke bliver fastholdt i en hjemmekultur, hvor de kun har lidt at gøre med få andre unge og verden lukker sig mere og mere omkring dem. I en Covid19 tid får online samarbejder med andre elever ude i verden en anderledes vigtig betydning.

0   14

Bare vi kunne møde dem……

Kulturmøder - Akkreditering - et nyt tiltag

0   9

Hvordan skal danske elever ’etwinne’ kreativt med elever på tyske skoler på tysk

Lærere fra Danmark og lærere fra Schleswig -Holstein planlagde samarbejdsprojekter for eleverne på tredages eTwinning seminar på Sankelmark

0   16

Kan danske elever ’etwinne’ kreativt med elever på tyske skoler på tysk?

Et tredages fysisk seminar med 17 deltagere fra Danmark og Schleswig-Holstein planlagt af eTwinning DK (STIL) og eTwinning Schleswig-Holstein hang i en tynd tråd pga. corona - men onsdag fik alle grønt lys for at mødes i Sankelmark dagen efter.

0   11

Deutschstunde - Tysktime

Film - på mit favoritfremmedsprog - Tysk - og med min favorit maler Emil Nolde - spundet ind i en historisk fortælling. Det kunne kun blive godt!

0   10

Intersprog ?

Så er skoleåret startet igen - i hvert fald for os lærere.

0   15

Tyskmøde i ministeriets faggruppe juni 2020

På mødet blev drøftet, hvad der sker i ministeriet og faggruppen, erfaringer fra COVID-19 situationen, udfordringer for faget og ministeriets vejledning om prøverne