Økonom Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission

Profilbillede af Økonom Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission

Uafhængig økonom - cand. scient. adm.

Jeg udgiver to vederlagsfrie nyhedsbreve KRITISKE ANALYSER (om velfærd og økonomi) og KRITISKE DISKUSSIONER (om regering og politik) Vederlagsfrit abonnement kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk Alle rapporter og artikler kan downloades på min hjemmeside www.henrikherloevlund.dk under "Artikler og rapporter"

0   728

REGERINGSINDGREBET ER RENDYRKET ARBEJDSGIVER"OVERGREB".

Regeringsindgrebet i lærerlockouten er rendyrket arbejdsgiverpolitik. Indgrebet opfylder ensidigt Kommunernes krav, men lærernes forberedelses- og arbejdstid på ingen måde sikres. Lærerne får som plaster nogle mindre lønforhøjelser, som de ikke har bedt om og som de selv kommer til mere end at betale gennem ringere forberedelse og derigennem sparede stillinger.

23   795

SF TOP INDRØMMER AT STÅ BAG KL´S KONFRONTATIONSKURS MOD LÆRERNE

De to førende SF ´ere i KL s bestyrelse, Jane Findahl og Mette Touborg, indrømmer nu at stå bag KL s konfrontationskurs mod lærerne - efter aftale med SF s ledelse !

0   409

SF SYNES PARAT TIL AT KNÆGTE LÆRERNE.

SF s nye ledelse synes i gang med at forberede medlemmerne på, at regeringen og dermed SF selv vil komme med lovindgreb overfor lærerne omkring 1. maj. Man forsøger at legitimere det med, at man "ikke bare vil ophæve KL s krav til lov". Men det er efter alt at dømme bare spil for galleriet. KL s strategi er lagt i finansministeriet og SF vil ikke få lov til at pille afgørende ved finansieringen af regeringens folkeskolereform. Forbeholdene fra Holger K. og Pernille Vigsø Bagge skal dermed bare legitimere overfor SF s medlemmer, at SF kører med på lovindgrebet for at kunne blive i regeringen.

2   462

REGERINGENS SPIN OG FORDREJNING OMKRING INKLUSIONSLOVEN.

Den "røde" regering hævder, at inklusionsloven og tilbageførslen af 50.000 elever fra specialskoler til folkeskolen ikke er nogen spareøvelse: Der er samme ressourcer som hidtil til børn med læringshandicaps. Men regeringen har en forståelse med kommunerne om, at der skal visiteres langt færre elever til specialskoler og i folkeskolen ER der simpelthen ringere tilbud til de allersvageste elever.

0   149

Folkeskolereformen risikerer at føre til ringere kvalitet i undervisning og børnliv.

Regeringen hævder at reformen skal give bedre undervisning og dygtigere elever og lærere. Konsekvensen af de metoder reformen bringer i spil risikerer imidlertid at blive det stik modsatte: Ringere kvalitet i undervisningen på grund af dårligere forberedelse og ringere læring og børneliv på grund af alt for lange skoledage.

0   246

Inklusionens økonomi handler om spareøvelse

Regeringen barsler med en folkeskolereform. Men den ubetinget største forringelse af folkeskolen - tilbageførslen af specialunder_ visning hertil - ændres ikke, selv det betyder ringere undervisning for svage elever, dårlige forhold også for de almindelige elever og øget risiko for, at stærkere elevers forældre sender deres børn i privatskole

0   491

NØD DU STORE BEDEDAG? Det kan blive sidste gang!

Hvis fagbevægelsens top lykkes med deres planer for trepartsforhandlinger, afskaffes Store Bededag som prisen for reformønsker. Også betalt frokostpause kan blive ofret og der kan blive tale om arbejdstidsforhøjelse. Det handler om vigtige reformer af uddannelse og aktivering, men det er og bliver problematisk, at fagbevægelsens historiske erobring af nedsat arbejdstid bliver en udsalgsvare, der af fagtoppen byttes for politisk indflydelse. Lønmodtagerne har jo allerede betalt underskuddet i flere omgange. Og hvis lønmodtagerne fremover ikke bare skal betale til velfærden over skatten, men herudover købe sig til forbedringer gennem forringelser af overenskomster og arbejdsvilkår, hvor ender vi så? Sidst, men måske vigtigst: Hvor er jobbene til det øgede arbejdsudbud? Uden øget efterspørgsel efter arbejdskraft bliver øget arbejdsudbud bare til øget arbejdsløshed. Afskaffes fx betalt frokostpause for offentlige ansatte svarer det til en forøgelse af arbejdsudbuddet med op til 45.000 stillinger. I den offentlig sektor med smalvækst og årlige besparelser betyder det blot at 45.000 flere skal fyres.

5   1087

Tilbageførsel af specialelever til folkeskolen: Inklusion eller spareøvelse?

Antorini vil "inkludere" 50.000 elever med indlæringshandicaps i folkeskolen. Men det er en spareøvelse, for pengene fra besparelsen følger langt fra med og støttemulighederne for svage elever vil være betydeligt ringere. Det handler om spareøvelse iklædt som inklusion.