Søren Peter Dalby Andersen

Profilbillede af Søren Peter Dalby Andersen

Didaktisk nørd

Jeg er uddannet folkeskolelærer og siden talentvejleder, PD i naturfagsdidaktik og Master innovation og ledelse på Aarhus Universitet og CBS. De seneste 20 år har jeg arbejdet som folkeskolelærer, været del af en skoleledelse, kommunal konsulent, projektleder, didaktisk ekspert i OECD-projektet Future of Education and Skills 2030 og er forfatter til bogen Projektbaseret læring og innovation i en åben skole.   Jeg har tidligere modtaget: · Folketingets 2030 netværkers Verdensmålpris (på folkemødet 2019) · Undervisnings- og kulturministeriets Springfrøpris

0   5

Mød fremtidens Generation Foodies

Kom og oplev et væld af forsøgsbarer og finurlige, innovative demonstrationer, når 300 skoleelever besøger Experimentarium og giver deres bud på bæredygtige fødevarer og produktion.

0   3

Hvordan vurderes elevers arbejdsindsats?

Pernille Rosenkrantz-Theil vil give elever i 8. og 9. klasse karakterer for deres arbejdsindsats og ikke kun faglige standpunkt. Men hvordan skal vi vurdere en elevs arbejdsindsats?

1   4

PBL er fantastisk leg og dyb alvor

I KlimaZirkus har vi erfaret, at projektbaseret læring muliggør en udvikling af faglig viden, færdigheder og karakteregenskaber, som er vigtige for at kunne navigere og trives i vores komplekse verden og hverdag. Når pædagogiske medarbejdere eksperimenterer med et PBL-projekt, er den generelle fortælling, at det giver børnene mulighed for at udfolde egne ideer, drømme og frie tanke. Eleverne melder tilbage, at de føler, at de kan gøre en forskel lokal, nationalt og globalt (Andersen, 2020).

0   3

PBL er fantastisk leg og dyb alvor

Trods voksende anerkendelse af den kreative tænknings betydning, er der imidlertid fortsatet presserende behov for både strategisk og praktisk udvikling af læringsmiljøer, som understøtter udviklingen af børns kreativitet. På den baggrund har jeg udviklet en række modeller som kan understøtte dit arbejde med børns kreativitet. I det følgende kan du få et indblik i mine tanker om didaktik, modeller og praksiserfaringer med PBL i børnehaveklasse og indskoling.

2   6

10 simple råd til PBL og innovation

Ny udenlandsk forskning giver god vind til PBL og 10 praksisnære råd.

0   7

Talent i praksis - Ny antologi om talentarbejde i den danske grundskole

I den nye antologi ‘Talent i praksis - En antologi om didaktiske refleksioner og praksiserfaringer fra talentarbejde i den danske grundskole’ har Astras talentindsats Science Talenter samlet didaktiske refleksioner fra grundskolelærere, som alle er enten uddannede talentvejledere eller har undervist på Science Talenters og Københavns Professionshøjskoles fælles Talentvejlederuddannelse. Antologiens artikler har fokus på praksis og skal fungere som inspiration for lærere, ledere og forvaltninger.

0   5

Elever skal hjælpes til at lære at lære

I de seneste år har udtrykket ”dynamisk mind-set” gjort sit indtog i den danske folkeskole. Begrebet kommer fra Carol Dwecks banebrydende arbejde omkring, hvilken indflydelse en persons mindset har på realisering af individets potentiale. Tenacity begrebet er en pendant til mindset, hvor modellen nu er blevet oversat til dansk. Men hvordan anvendes det i praksis? Det giver den erfarne lærer Susanne Persson fra Vejlebroskolen i Ishøj sit bud på her.

0   5

Kan vi blive bedre til at inddrage skolen og de unge i fødevaresystemets omstilling?

Fire skoler, over 250 elever og deres lærere, er sammen med fagfolk fra konsulent- og universitetsverdenen gået i gang med at udvikle en ny standard for unges læring om mad, klima, bæredygtighed – og science. Det har fået navnet SESAM. Projektets mål er at skabe engagement blandt unge for fødevaresystemets omstilling og bidrage til både mad- og sciencedannelse.

5   11

Ny og gratis mind-set-model

I de seneste år har udtrykket ”dynamisk mind-set” gjort sit indtog i den danske folkeskole. Begrebet kommer fra Carol Dwecks banebrydende arbejde omkring, hvilken indflydelse en persons mindset har på realisering af individets potentiale. Tenacity begrebet er en pendant til mindset, hvor modellen nu er blevet oversat til dansk.

6   8

Undervisnings-differentieringens ABC

I folkeskolens nationale mål står der, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Så hvordan sikrer man, at alle elever – også de dygtige- bliver udfordrede i løbet af skoledagen? Dette spørgsmål har optaget Maja Stounberg Franck siden sensommeren 2018, hvor hun startede på uddannelse som talentvejleder i Sorø. Jeg har gennem de seneste år været inspireret af Majas arbejde. I dette blogindlæg lader jeg hende dele sine erfaringer med dig.

0   7

Planlægning af PBL forløb - hvordan gøres det?

Projektbaseret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. Men hvilke elementer skal et PBL-forløb indeholde og hvordan skaber man en kultur og et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, har et fælles sprog?

0   10

Byg kloden som den ser ud i 2070!

Da Dansborgskolen skulle genåbne efter Coronalukningen øjnede de en mulighed for at fokusere på fordybelse, projektarbejde og igangsætte af Projekt Kloden. Projektets mål var, at iterativ og vedkommende undervisning skulle udvikle elevernes faglige viden, innovationskompetencer og karakteregenskaber. I dette blogindlæg beskriver Elizabeth Gray, hvordan hun greb denne udfordring an.

0   2

Science slam i Studie 17

Elever fra Dansborgskolen, Skolen på Duevej, Langhøjskolen og Hvidovre Gymnasium mødtes med 10 faglige mentorer, der dystede om, hvem der var bedst til at formidle klima og verdensmål. Det var et skønt potpourri af kunst, kultur, naturvidenskab, fagligviden og fremfor alt nysgerrighed.

0   4

21 century skills, bæredygtig transformation af fødevaresystemet og gratis planlægningsmodel.

De seneste års klimadebat har ført til en voksende erkendelse af at fødevaresystemet må gentænkes. Iværksættere, aktivister, evangelister og politikere taler i stigende grad samme sprog. EAT Lancet kommisionen, den nylige FENS ernæringskongres og en lind strøm af dokumenter fra WHO og Nordisk ministerråd siger det: Der er behov for nye løsninger på de samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer, som den nuværende version af fødevaresystemet forårsager. Med andre ord, der er brug for  ”food systems transformations”.   Heldigvis er nytænkning og innovation ikke længere forbeholdt de rutinerede, eksperterne og det akademiske. Her kan du læse et bud på, hvordan et Young Minds Food Lab kan bidrage til at give de unge en tydeligere stemme

0   12

Hvad nytter talentarbejde i folkeskolen egentlig?

“De dygtigste elever skal nok klare sig” - den sætning har Christian Storm Tholberg efterhånden hørt til hudløshed. Første gang han blev præsenteret for udtalelsen, var i forbindelse med hans allerførste berøring med talentbegrebet i folkeskoleregi. Dengang besluttede han sig for, at han ville gøre det sejt at være klog.

2   18

De unge hyklere?

Roskilde Festival 2019 er netop slut, og den trættende klichéfyldte forargelse får nok engang folket til tasterne: ”Det er for galt, sådan som de unge sviner?!” Og det skal naturligvis debatteres i diverse aften- og morgenshows på landsdækkende tv. Andreas Hansen, lærer cnad.pæd.soc mener at den uendelige strøm af kommentarer, som kritiserer nutidens unge er lige til at få grå af. Men måske er ”kritikerkoret” en naturgiven konsekvens af den årligt tilbagevendende festival? Den er i hvert fald til stede hvert år.

0   5

Talentvejlederne er klar til at gøre en forskel.

”Uddannelsen har givet mig et sprog og en teoretisk ramme, der giver mig og min skole mulighed for at tale om talentbegrebet. Et fælles sprog er i mine øjne afgørende for at kunne lave en talentstrategi og efterfølgende gennemføre en lokal kulturændring på Espergærde Skole.” Udtaler Ömer Faruk Aytac, fra Espergærde Skole, efter en velafsluttet talentvejledereksamen.

0   0

Folkemøde, science-kapital og verdensmål i undervisningen

I dag begynder folkemødet 2019, som i år sætter fokus på FN’s verdenmål. Alle deltagere er blevet bedt om at tage stilling til verdensmålene og definere, hvad de vil handle på, og hvordan de vil adresse sdg’erne. De 17 mål viser os alle hen mod den erkendelse, at vi alle er i samme båd, men er du klar til undervisning i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling?

0   15

Sæt klima på skoleskemaet!

Jeg bliver ret irriteret, når de voksne siger, at det er os unge, der skal redde klimaet. Sådan skriver 13-årige Mathilde Boserup Lerche i en artikel i Politiken. Jeg mødte Mathilde til et event, hvor hun debatterede med CONCITOS frivillige klimaambassadører, omkring hvad ungdommen gerne vil undervises i. Jeg har ladet Mathilde gæsteblogge om netop dette emne, og hun siger klart og tydeligt: Sæt klima på skoleskemaet!