Søren Peter Dalby Andersen

Profilbillede af Søren Peter Dalby Andersen

Grundskolekonsulent

Science Talenter - Astra

0   7

FN's verdensmål og Elever af Ellehammer.

Overskriften på uge 50 og 51 var for 8.årgang på Langhøjskolen FNs verdensmål. Ansatte hos KlimaZirkus, WattUp Power, BIOFOS og ØRSTED fungerede som naturvidenskabelige fagmentorer mens lærerteamet havde ansvaret for elevernes iterative proces. Der blev arbejdet med den nyeste forskning og viden indenfor generering af og lagring af bæredygtig energi.

0   6

Engineering bliver det nye sort!

Undervisningsministerens rådgivningsgruppe har offentliggjort anbefalinger til en naturvidenskabsstrategi. I anbefalingerne nævnes det iterative begreb engineering hele fem gange. Så hvis du som naturfagliglærer ikke kender til engineering - så bliver 2018 nok året, hvor du stifter bekendtskab med det.

0   12

Hvad kan vi bruge en Engineering Day til?

Diskussionerne om, hvordan vi kan styrke den teknologiske dannelse blandt danske elever står højt på dagsorden både hos de danske politikere og ude omkring på skolerne. Hvordan kan vi fastholde den umiddelbare fascination for naturvidenskab og teknologi, som vi oplever hos rigtig mange elever i indskolingen, men som desværre for mange elevers vedkommende langsomt forsvinder i takt med, at de bliver ældre?

0   3

Talentvejlederdøgn: Ny inspiration og dyrkning af netværket

30 uddannede talentvejledere fra 19 skoler deltog i starten af september 2017 i Science Talenters årlige Talentvejlederdøgn. Flere af vejledernes daglige ledere havde også takket ja til at være med på 1. dagen. At lederne deltog, var en glædelig nyhed, da der er fokus på samarbejdet mellem talentvejlederne og skolelederne. Det blev to dage med masser af personlig gensynsglæde, udveksling af erfaringer og ny inspiration til talentarbejdet. Den første dag blev startet med velkomst, en opsummering af, hvad der var sket siden sidst, og et nyt talenttilbud til skolerne. I programmet indgik også oplæg med spændende personer.

0   4

Hvordan skaber vi fremtidens skole?

Hvordan skaber vi en skole, som forbereder eleverne på en fremtid, hvor de skal være aktive borgere i et evigt skiftende samfund? Det spørgsmål optager mig, alle andre læreruddannede og didaktisk interesserede. Derfor var jeg spændt på at deltage i konferencen ”Fremtidens skole - i praksis”. Målet med konferencen var at diskutere fremtidens undervisning og inspireres af dem, der har arbejdet særligt med at nytænke læring.

0   6

Læring finder sted, hvor læring er!

Sommerferien byder for mit vedkommende på afslapning i Sverige og på Læsø. Men som alle lærere finder jeg altid, helt ubevidst, inspiration til ny undervisning - også i min ferie. I dette tilfælde vil jeg dele min seneste inspirationskilde med dig.

1   6

Bliver engineering det nye sort inden for iterative processer?

Begreber som entreprenørskab, innovation, designproces og 21’ century skills har i de senere år gjort sit indtog i grundskolen. Disse begreber bygger alle på iterative processer, hvor fokus er på at skabe værdi for en given persona. I den kommende tid vil grundskolen kunne tilføje begrebet engineering til denne liste. Men hvad er engineering, og hvorfor skal grundskolen bruge tid på det?

0   1

Hvad skal Norge lære om innovation og kreativitet fra Danmarks grundskole?

Naturfagkonferansen 2017 har inviteret mig til Oslo. Her skal jeg med udgangspunkt i KlimaZirkus Building Workshop holde et oplæg om innovation og kreativitet i den danske grundskole.

0   4

Spiral-projektet skaber motivation hos skoleelever!

Elever ønsker at opleve, at der er brug for dem, og at de kan gøre nytte. Det at skabe ægte værdi for andre via skolearbejdet er en vigtig motivator. F.eks. når 3 drenge i en 6. klasse arrangerede og planlægger en gåtur for ældre i byen.

4   5

Engineering i skolen

Nyt ambitiøst 30 millioner kroners projekt om engineering skal tænde gnisten for teknologi og naturvidenskab blandt danske grundskoleelever. Som nørd inden for de metoder, som anvender iterative processer, står jeg klar med åbne arme. Men hvad er forskellen og lighederne mellem engineering, design, innovation og entreprenørskab?

1   7

Skal vi have en taksonomi for innovation, kreativitet og design?

På Big Bang konference 2017 afviklede jeg en workshop med titlen ”Innovationskompetencer i folkeskolen”. Her arbejdede 30 lærere med temaet:  Hvordan kan vi undervise via innovation fremfor at undervise for innovation. Workshoppens deltagere var optaget af, hvordan elever indgår i og reflekterer over en innovationsproces. Lærergruppen blev meget optaget af spørgsmålet: ”Hvilke kompetencer skal jeg understøtte og udvikle i mit didaktiske arbejde med innovation?”. I det følgende kan du læse lærernes bud på en beskrivelse af en innovativ elevs redskaber og kompetencer.

0   3

Talentvejledere lader sig inspirere af Kokkedal Skoles talentstruktur

30 studerende fra Science Talenter og UCC's talentvejlederuddannelse besøgte i april Kokkedal Skole. Skolen er certificeret talentskole og har en lang tradition for at afvikle undervisning for de talentfulde elever. Faktisk er det blevet en naturlig del af skolens DNA. Besøget bød på gennemgang af skolens talentstrategi, katapult-konkurrence og et møde med elever fra de mange talenthold.

0   6

Science Talenter hos DONG Energy og BIOFOS

5. og 6. klasses elever fra Dansborg- og Langhøjskolen deltog i uge 4 i Science Talent Camp hos DONG Energy og BIOFOS. Formålet var at styrke elevernes interesse for naturvidenskab igennem workshops om energi og spildevand og spændende besøg hos virksomhederne.

0   6

Visuel facilitering og innovative elever

Siden midten af 1990’erne har der været et stigende fokus på, at det danske skolesystem skal understøtte talenters evne til at være innovative. Dette fokus blev fornylig mere konkret i forbindelse med introduktionen af de nye fælles mål og 21’ century skills. I uvm’s faghæfte anses Innovation og entreprenørskab som et tværgående emne, hvilket betyder, at alle skolens fag skal bidrage til implementeringen. I faghæftet fokuseres der på elevernes procesforståelse og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Selvom det ikke er en ny tanke, at innovationskompetence og procesforståelse er et mål for undervisningen, er det nok ikke helt forkert at hævde, at mange skolelærere stadig er lidt uklare på hvordan innovation implementeres konstruktivt.

0   2

Årets Naturfagsmaraton er skudt i gang!

Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet, der skaber stor læringslyst og glæde for faget hos eleverne. I dette Interview fortæller projektchef Janus Halkier fra Naturvidenskabernes Hus om Naturfagsmaraton – landets største naturfagskonkurrence.

0   6

Talentvejlederuddannelse i Wales!

ScienceTalenter i Sorø gennemfører i samarbejde med UCC en talentvejlederuddannelse. Uddannelsen skal styrke lærerne i at identificere og imødekomme de fagligt stærke elever, udarbejde talentstrategier samt stå i spidsen for en kulturforandring, der indtænker talenterne i undervisningen. En del af uddannelsen er en studietur til Wales.

0   3

Er talentpleje ikke blot en trend?

Så er skolen startet og de mange planlægningsmøder samt årsplaner er næsten afholdt og skrevet. Personligt har jeg afviklet en række workshops, som har introduceret hele lærerværelser til talentpleje. Men hvorfor giver det mening, at lærerværelset bruger en hel dag i talentplejens navn? Dette spørgsmål har jeg stillet en skolelærer, -leder og -forvaltningskonsulent - alle er fra Ishøj kommune.

0   392

Danmarkshistoriens første meritgivende talentvejleder-eksaminer

Danmarkshistoriens første meritgivende talentvejleder-eksaminer blev afholdt den 21. til 23 juni, da 31 studerende fra ScienceTalenter og UCC’s talentvejlederuddannelse gik op til det første af 2 eksamensmoduler.

0   539

Innovation og biblioteket

I forbindelse med innovation er det vigtigt at eleverne forstår at deres endelige produkt skal have værdi for modtageren. Det medfører et naturligt fokus på analyse af problemstillinger ud fra andres situation. Eleverne skal aktivere deres empati og evne til at se ud over sig selv og hente læring i mødet med ”den anden”. Derfor er det vigtigt at opstille situationer, hvor eleverne kan øve sig i mødet med ”den anden”. I det følgende beskriver jeg hvordan biblioteket kan anvendes som konstruktiv medspiller.

0   340

Innovation kan implementeres via kurser eller praksislæring....

Innovation og entreprenørskab er blevet et tværgående tema i en danske skole. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Men hvordan går det med at implementere innovation og entreprenørskab i undervisningen?